Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiết Tướng Tung Hoành

Thiết Tướng Tung Hoành

8.4/10 trên tổng số 82 lượt đánh giá

Lượt xem: 417,444
Tên khác: Thiết Tướng Tung Hoành
Thể loại: Manhua, Shounen, Action
Tác giả: Khưu Phúc Long
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiết Tướng Tung Hoành:

Hồi mở đầu, vừa mới bắt đầu đã đầy gay cấn! Nóng hổi, gay cấn với từng trang truyện! Hồi mở đầu, bắt đầu từ con số 0, Khưu Phúc Long với công ty mới làm lại từ đầu! Một lần nữa, Khưu Phúc Long lại đem đến hình ảnh của 1 Thiết Tung Hoành hiệp nghĩa, của 1 Xích Sát Vương hung tàn cùng với 1 Sài Vinh mưu mô xảo quyệt! Thế nhưng lần này, hình ảnh đẹp hơn, nét vẽ chau chuốt hơn, nội dung cũng theo đó mà hay hơn bản cũ!

Danh sách chương

Thiết Tướng tung hoành Chap 000 16/03/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 001 16/03/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 002 21/05/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 003 23/05/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 004 - Fixed 24/05/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 005 27/05/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 006 30/05/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 007 06/06/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 008 10/06/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 009 15/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 010 18/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 011 20/06/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 012 26/06/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 013 27/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 014 27/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 015 28/06/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 016 28/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 017 29/06/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 018 02/07/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 019 09/07/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 020 17/07/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 021 24/07/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 022 31/07/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 023 11/08/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 024 20/08/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 025 23/08/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 026 09/09/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 027 16/09/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 028 23/09/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 029 28/10/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 030 29/10/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 031 14/11/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 032 18/11/2012

Thiết Tướng tung hoành Chap 033 16/12/2012

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 034 24/02/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 035 30/01/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 036 23/02/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 037 11/03/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 038 16/03/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 039 19/03/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 040 31/03/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 041 30/03/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 042 31/03/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 043 04/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 044 06/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 045 07/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 046 07/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 047 09/04/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 048 12/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 049 14/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 050 14/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 051 15/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 052 17/04/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 053 18/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 054 22/04/2013

Thiết tướng tung hoành Chap 055 23/04/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 056 24/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 057 27/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 058 29/04/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 059 04/05/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 060 06/05/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 061 09/05/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 062 10/05/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 063 15/05/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 064 17/05/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 065 24/05/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 066 06/06/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 067 11/06/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 068 17/06/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 069 22/06/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 070 01/07/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 071 05/07/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 072 14/07/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 073 21/07/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 074 27/07/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 075 02/08/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 076 10/08/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 077 18/08/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 078 21/08/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 079 28/08/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 080 08/09/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 081 11/09/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 082 22/09/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 083 30/09/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 084 12/10/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 085 19/10/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 086 20/10/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 087 30/10/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 088 30/10/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 089 06/11/2013

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 090 13/11/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 091 20/11/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 092 27/11/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 093 12/12/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 094 22/12/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 095 27/12/2013

Thiết Tướng tung hoành Chap 096 01/01/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 097 02/01/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 098 08/01/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 099 24/01/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 100 24/01/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 101 25/01/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 102 10/02/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 103 16/02/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 104 22/02/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 105 08/03/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 106 09/03/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 107 16/03/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 108 29/03/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 109 01/04/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 110 11/04/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 111 19/04/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 112 26/04/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 113 06/05/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 114 09/05/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 115 10/05/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 116 25/05/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 117 01/06/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 118 02/06/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 119 15/06/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 120 24/06/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 121 25/06/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 122 30/06/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 123 13/07/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 124 21/07/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 125 27/07/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 126 28/07/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 127 09/08/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 128 10/08/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 129 24/08/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 130 31/08/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 131 31/08/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 132 07/09/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 133 21/09/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 134 22/09/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 135 26/09/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 136 05/10/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 137 10/10/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 138 17/10/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 139 24/10/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 140 09/11/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 141 16/11/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 142 23/11/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 143 23/11/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 144 08/12/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 145 15/12/2014

Thiết Tướng tung hoành Chap 146 22/12/2014

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 147 11/01/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 148 11/01/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 149 11/01/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 150 18/01/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 151 26/01/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 152 02/02/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 153 10/02/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 154 17/02/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 155 18/02/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 156 02/03/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 157 23/03/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 158 23/03/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 159 23/03/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 160 13/04/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 161 13/04/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 162 13/04/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 163 05/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 164 05/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 165 05/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 166 11/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 167 25/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 168 25/05/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 169 01/06/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 170 08/06/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 171 14/06/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 172 23/06/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 173 02/07/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 174 08/07/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 175 16/07/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 176 23/07/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 177 30/07/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 178 07/08/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 179 13/08/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 180 20/08/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 181 28/08/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 182 10/09/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 183 10/09/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 184 16/09/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 185 25/09/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 186 01/10/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 187 10/10/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 188 15/10/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 189 24/10/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 190 06/11/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 191 06/11/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 192 13/11/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 193 19/11/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 194 26/11/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 195 04/12/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 196 17/12/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 197 17/12/2015

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 198 01/01/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 199 01/01/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 200 07/01/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 201 14/01/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 202 29/01/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 203 14/02/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 204 14/02/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 205 03/03/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 206 03/03/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 207 04/03/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 209 10/03/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 210 17/03/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 211 08/04/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 212 08/04/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 213 08/04/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 214 09/04/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 215 11/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 216 11/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 217 11/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 218 11/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 219 20/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 220 23/05/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 221 14/06/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 222 14/06/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 223 30/06/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 224 30/06/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 225 05/07/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 226 06/07/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 227 06/07/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 228 20/07/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 229 12/08/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 230 12/08/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 231 12/08/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 232 14/08/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 233 18/08/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 234 09/09/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 235 09/09/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 236 09/09/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 237 16/09/2016

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 238 04/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 239 04/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 239B 06/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 240 09/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 240B 11/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 241 13/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 241B 21/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 242 21/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 243 21/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 243B 22/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 244 23/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 244B 26/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 245 30/03/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 246 01/04/2017

Thiết Tướng Tung Hoành Chap 247 END 18/08/2017