Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiếu niên vương 2 - END

Thiếu niên vương 2 - END

9.2/10 trên tổng số 153 lượt đánh giá

Lượt xem: 111,302
Tên khác: Shana oh Yoshitsune II
Thể loại: Shounen, Historical, Adventure, Action
Tác giả: Sawada Hirofumi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiếu niên vương 2 - END:

Là một bộ manga shounen hấp dẫn kể về những thách thức mà cậu bé mồ côi Hyouta, thành viên trong một nhóm mãi võ, phải vượt qua. Rồi một ngày nọ cậu gặp được một phu nhân quý tộc rất tốt bụng, tên là Tokiwa. Cô ấy đã mời họ về nhà biểu diễn. Nhưng đó đâu chỉ là mục đích duy nhất của cô ấy... Mọi người cùng đọc cùng tìm hiểu nhé!

Danh sách chương

Thiếu niên vương 2 Chap 001 29/08/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 002 03/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 003 03/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 004 12/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 005 14/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 006 16/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 007 19/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 008 21/09/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 009 23/09/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 010 25/09/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 011 27/09/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 012 29/09/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 013 05/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 014 08/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 015 09/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 016 12/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 017 12/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 018 14/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 019 18/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 020 20/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 021 22/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 022 24/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 023 27/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 024 28/10/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 025 03/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 026 05/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 027 09/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 028 14/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 029 17/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 030 22/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 031 29/11/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 032 04/12/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 033 08/12/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 034 14/12/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 035 19/12/2011

Thiếu Niên Vương 2 Chap 036 26/12/2011

Thiếu niên vương 2 Chap 037 17/01/2012

Thiếu niên vương 2 Chap 038 25/01/2012

Thiếu niên vương 2 Chap 039 25/01/2012

Thiếu niên vương 2 Chap 040 15/02/2012

Thiếu niên vương 2 Chap 041 25/02/2012

Thiếu Niên Vương 2 Chap 042 09/03/2012

Thiếu niên vương 2 Chap 043 17/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 044 17/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 045 27/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 046 28/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 047 30/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 048 31/03/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 049 03/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 050 04/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 051 07/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 052 08/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 053 09/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 054 13/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 055 17/04/2014

thiếu niên vương 2 Chap 056 17/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 056.1 19/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 057 19/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 057.1 20/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 058 21/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 058.1 22/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 059 23/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 059.1 24/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 060 25/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 060.1 27/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 061 27/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 061.1 29/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 062 29/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 062.1 29/04/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 063 03/05/2014

Thiếu niên vương 2 Chap 063.1 08/04/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 064.1 08/04/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 064.2 08/04/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 065.1 08/04/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 065.2 22/05/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 066.1 22/05/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 066.2 22/05/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 067.1 22/05/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 067.2 23/05/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 068.1 13/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 068.2 15/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 069.1 15/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 069.2 15/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 070.1 28/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 070.2 28/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 071.1 29/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 071.2 30/06/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 072.1 03/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 072.2 03/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 073.1 06/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 073.2 08/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 074.1 10/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 074.2 18/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 075.1 18/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 075.2 19/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 076 24/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 077 31/07/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 078 04/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 079 04/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 080 08/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 081 10/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 082 10/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 083 12/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 084 17/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 085 18/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 086 20/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 087 24/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 088 26/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 089 28/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 090 29/08/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 091 01/09/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 092 02/09/2015

Thiếu niên vương 2 Chap 093 - END 03/09/2015