Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

10/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá

Lượt xem: 94,248
Tên khác: Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shounen, Fantasy, Drama, Action
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nguồn truyện: Blogtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ:

Phần tiếp theo của đại chú tể

Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.

Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây…

Danh sách chương

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 000 11/04/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 001 11/04/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 002 22/04/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 003 27/04/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 004 10/05/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 005 16/05/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 006 03/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 007 04/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 008 06/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 009 09/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 010 10/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 011 11/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 012 19/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 013 20/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 014 21/07/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 015 09/08/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 016 13/08/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 017 13/08/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 018 18/08/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 019 18/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 020 18/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 021 18/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 022 24/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 023 24/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 024 25/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 025 26/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 026 27/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 027 28/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 028 29/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 029 30/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 030 31/12/2018

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 031 03/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 032 08/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 033 09/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 034 10/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 035 11/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 036 17/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 037 22/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 038 23/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 039 24/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 040 25/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 041 26/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 042 27/01/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 043 03/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 044 05/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 045 11/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 046 11/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 047 11/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 048 13/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 049 15/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 050 17/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 051 19/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 052 21/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 053 25/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 054 27/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 055 29/05/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 056 01/06/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 057 02/06/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 058 04/06/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 059 06/06/2019

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chap 060 08/06/2019