Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tiara

Tiara

10/10 trên tổng số 20 lượt đánh giá

Lượt xem: 55,747
Tên khác: Tiara
Thể loại: Shoujo, Romance, Fantasy
Tác giả: Kara Lim
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiara: Prashian là một dòng dõi quý tộc có khả năng sống đến 500 năm và có năng lực đặc biệt.Elan là những người bình thương và đã sống 100 năm. Ở nơi này, nơi hai "dân tộc" sống chung với nhau, có một Litra Palia sống tại nơi đó mà không ai biết tên của cô ấy. Theo mệnh lệnh từ phía hội đồng, cô phải sống lệ thuộc vào tổ chức từ thiện và được trợ cấp bởi các Prashian trong Elan. Thế nên cô chỉ là "thú cưng". ( Muốn chi tiết thì vào xem ) ^^~

Danh sách chương

Tiara Chap 001 02/09/2012

Tiara Chap 002 02/09/2012

Tiara Chap 003 02/09/2012

Tiara Chap 004 02/09/2012

Tiara Chap 005 21/01/2013

Tiara Chap 006 21/01/2013

Tiara Chap 007 20/03/2013

Tiara Chap 008 20/03/2013

Tiara Chap 009 20/03/2013

Tiara Chap 010 20/03/2013

Tiara Chap 011 30/06/2016

Tiara Chap 012 30/06/2016

Tiara Chap 013 30/06/2016

Tiara Chap 014 30/06/2016

Tiara Chap 015 30/06/2016

Tiara Chap 016 30/06/2016

Tiara Chap 017 30/06/2016

Tiara Chap 018 30/06/2016

Tiara Chap 019 30/06/2016

Tiara Chap 020 30/06/2016

Tiara Chap 021 30/06/2016

Tiara Chap 022 30/06/2016

Tiara Chap 023 30/06/2016

Tiara Chap 024 30/06/2016

Tiara Chap 025 30/06/2016

Tiara Chap 026 30/06/2016

Tiara Chap 027 30/06/2016

Tiara Chap 028 30/06/2016

Tiara Chap 029 30/06/2016

Tiara Chap 030 30/06/2016

Tiara Chap 031 30/06/2016

Tiara Chap 032 30/06/2016

Tiara Chap 033 30/06/2016

Tiara Chap 034 30/06/2016

Tiara Chap 035 30/06/2016

Tiara Chap 036 30/06/2016

Tiara Chap 037 30/06/2016

Tiara Chap 038 30/06/2016

Tiara Chap 039 30/06/2016

Tiara Chap 040 30/06/2016

Tiara Chap 041 30/06/2016

Tiara Chap 042 30/06/2016

Tiara Chap 043 30/06/2016

Tiara Chap 044 30/06/2016

Tiara Chap 045 30/06/2016

Tiara Chap 046 30/06/2016

Tiara Chap 047 30/06/2016

Tiara Chap 048 01/07/2016

Tiara Chap 049 02/07/2016

Tiara Chap 050 02/07/2016

Tiara Chap 051 03/07/2016

Tiara Chap 052 03/07/2016

Tiara Chap 053 04/07/2016

Tiara Chap 054 04/07/2016

Tiara Chap 055 27/07/2016

Tiara Chap 056 24/08/2016

Tiara Chap 057 24/08/2016

Tiara Chap 058 12/08/2017

Tiara Chap 059 12/08/2017