Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tiểu Hòa Thượng

Tiểu Hòa Thượng

9.3/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá

Lượt xem: 98,060
Tên khác: Tiểu Hòa Thượng
Thể loại: Supernatural, Shounen, Shoujo, Mystery, Magic, Drama, Adventure, Action
Tác giả: Cao Wai Leung,Max Lai
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiểu Hòa Thượng:

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Danh sách chương

Tiểu Hòa Thượng Chap 001 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 002 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 003 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 004 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 005 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 006 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 007 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 008 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 009 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 010 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 011 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 012 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 013 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 017 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 018 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 019 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 020-022 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 023 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 024 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 025 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 026 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 027 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 028 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 029 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 030 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 031 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 032 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 033 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 034 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 035 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 037 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 038-039 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 041-042-043 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 044 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 045 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 046 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 047 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 048 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 049 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 050 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 051 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 052 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 053 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 054 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 055 09/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 056 22/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 057 22/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 058 22/07/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 059 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 060 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 061 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 062 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 063 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 064 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 065 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 066 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 067 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 068 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 069 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 070 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 071 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 072 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 073 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 074 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 075 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 076 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 077 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 078 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 079 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 080 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 081 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 082 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 083 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 084 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 085 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 086 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 087 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 088 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 089 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 090 26/09/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 091 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 092 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 093 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 094 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 095 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 096 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 097 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 098 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 099 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 100 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 101 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 102 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 103 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 104 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 105 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 106 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 107 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 108 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 109 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 110 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 111 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 112 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 113 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 114 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 115 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 116 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 117 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 118 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 119 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 120 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 121 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 122 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 123 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 124 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 125 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 126 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 127 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 128 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 129 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 130 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 131 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 132 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 133 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 134 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 135 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 136 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 137 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 138 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 139 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 14-16 27/12/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 140 08/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 141 16/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 142 16/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 143 18/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 144 22/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 145 23/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 146 28/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 147 31/10/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 148 04/11/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 149 11/11/2014

Tiểu hòa thượng Chap 150 23/11/2014

Tiểu hòa thượng Chap 151 23/11/2014

Tiểu Hòa Thượng Chap 152 26/04/2016

Tiểu Hòa Thượng Chap 153 26/04/2016

Tiểu Hòa Thượng Chap 154 26/04/2016

Tiểu Hòa Thượng Chap 155 26/04/2016

Tiểu Hòa Thượng Chap 156 26/04/2016

Tiểu Hòa Thượng Chap 157 26/04/2016