Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
tổng hợp To Love Ru

tổng hợp To Love Ru

9.7/10 trên tổng số 1,754 lượt đánh giá

Lượt xem: 338,392
Tên khác: tổng hợp To Love Ru
Thể loại: Supernatural, School Life, Historical, Harem, Ecchi, Comedy
Tác giả: Kawai Yuumi,Shin Young-Woo,phonglong
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

tổng hợp To Love Ru: Rito là một học sinh trung học nhút nhát đến nỗi cậu không thể tự mình thú nhận tình cảm với cô gái trong mộng của mình, Haruna Sairenji. Một ngày, khi trở về nhà và mải mê suy nghĩ trong buồng tắm, một cô gái bí ẩn, gần như không mặc gì bỗng dưng xuất hiện. Tên của cô gái là Lala và cô gái đến từ hành tinh Devilook. Từ đây, một loạt rắc rối bắt đầu xảy đến cho Rito...  

Danh sách chương

To Love Ru Chap 001 20/03/2015

To Love Ru Chap 002 20/03/2015

To Love Ru Chap 003 20/03/2015

To Love Ru Chap 004 20/03/2015

To Love Ru Chap 005 20/03/2015

To Love Ru Chap 006 20/03/2015

To Love Ru Chap 007 20/03/2015

To Love Ru Chap 008 20/03/2015

To Love Ru Chap 009 20/03/2015

To Love Ru Chap 010 20/03/2015

To Love Ru Chap 011 20/03/2015

To Love Ru Chap 012 20/03/2015

To Love Ru Chap 013 20/03/2015

To Love Ru Chap 014 20/03/2015

To Love Ru Chap 015 20/03/2015

To Love Ru Chap 016 20/03/2015

To Love Ru Chap 017 20/03/2015

To Love Ru Chap 018 20/03/2015

To Love Ru Chap 019 20/03/2015

To Love Ru Chap 020 20/03/2015

To Love Ru Chap 021 20/03/2015

To Love Ru Chap 022 20/03/2015

To Love Ru Chap 023 20/03/2015

To Love Ru Chap 024 20/03/2015

To Love Ru Chap 025 20/03/2015

To Love Ru Chap 026 20/03/2015

To Love Ru Chap 027 20/03/2015

To Love Ru Chap 028 20/03/2015

To Love Ru Chap 029 20/03/2015

To Love Ru Chap 030 20/03/2015

To Love Ru Chap 031 20/03/2015

To Love Ru Chap 032 20/03/2015

To Love Ru Chap 033 20/03/2015

To Love Ru Chap 034 20/03/2015

To Love Ru Chap 035 20/03/2015

To Love Ru Chap 036 20/03/2015

To Love Ru Chap 037 20/03/2015

To Love Ru Chap 038 20/03/2015

To Love Ru Chap 039 20/03/2015

To Love Ru Chap 040 20/03/2015

To Love Ru Chap 041 20/03/2015

To Love Ru Chap 042 20/03/2015

To Love Ru Chap 043 20/03/2015

To Love Ru Chap 044 20/03/2015

To Love Ru Chap 045 20/03/2015

To Love Ru Chap 046 20/03/2015

To Love Ru Chap 047 20/03/2015

To Love Ru Chap 048 20/03/2015

To Love Ru Chap 049 20/03/2015

To Love Ru Chap 050 20/03/2015

To Love Ru Chap 051 20/03/2015

To Love Ru Chap 052 20/03/2015

To Love Ru Chap 053 20/03/2015

To Love Ru Chap 054 20/03/2015

To Love Ru Chap 055 20/03/2015

To Love Ru Chap 056 20/03/2015

To Love Ru Chap 057 20/03/2015

To Love Ru Chap 058 20/03/2015

To Love Ru Chap 059 20/03/2015

To Love Ru Chap 060 20/03/2015

To Love Ru Chap 061 20/03/2015

To Love Ru Chap 062 20/03/2015

To Love Ru Chap 063 20/03/2015

To Love Ru Chap 064 20/03/2015

To Love Ru Chap 065 20/03/2015

To Love Ru Chap 066 20/03/2015

To Love Ru Chap 067 20/03/2015

To Love Ru Chap 068 20/03/2015

To Love Ru Chap 069 20/03/2015

To Love Ru Chap 070 20/03/2015

To Love Ru Chap 071 20/03/2015

To Love Ru Chap 072 20/03/2015

To Love Ru Chap 073 20/03/2015

To Love Ru Chap 074 20/03/2015

To Love Ru Chap 075 20/03/2015

To Love Ru Chap 076 20/03/2015

To Love Ru Chap 077 20/03/2015

To Love Ru Chap 078 20/03/2015

To Love Ru Chap 079 20/03/2015

To Love Ru Chap 080 20/03/2015

To Love Ru Chap 081 20/03/2015

To Love Ru Chap 082 20/03/2015

To Love Ru Chap 083 20/03/2015

To Love Ru Chap 084 20/03/2015

To Love Ru Chap 085 20/03/2015

To Love Ru Chap 086 20/03/2015

To Love Ru Chap 087 20/03/2015

To Love Ru Chap 088 20/03/2015

To Love Ru Chap 089 20/03/2015

To Love Ru Chap 090 20/03/2015

To Love Ru Chap 091 20/03/2015

To Love Ru Chap 092 20/03/2015

To Love Ru Chap 093 20/03/2015

To Love Ru Chap 094 20/03/2015

To Love Ru Chap 095 20/03/2015

To Love Ru Chap 096 20/03/2015

To Love Ru Chap 097 20/03/2015

To Love Ru Chap 098 20/03/2015

To Love Ru Chap 099 20/03/2015

To Love Ru Chap 100 20/03/2015

To Love Ru Chap 101 20/03/2015

To Love Ru Chap 102 20/03/2015

To Love Ru Chap 103 20/03/2015

To Love Ru Chap 104 20/03/2015

To Love Ru Chap 105 20/03/2015

To Love Ru Chap 106 20/03/2015

To Love Ru Chap 107 20/03/2015

To Love Ru Chap 108 20/03/2015

To Love Ru Chap 109 20/03/2015

To Love Ru Chap 110 20/03/2015

To Love Ru Chap 111 20/03/2015

To Love Ru Chap 112 20/03/2015

To Love Ru Chap 113 20/03/2015

To Love Ru Chap 114 20/03/2015

To Love Ru Chap 115 20/03/2015

To Love Ru Chap 116 20/03/2015

To Love Ru Chap 117 20/03/2015

To Love Ru Chap 118 20/03/2015

To Love Ru Chap 119 20/03/2015

To Love Ru Chap 120 20/03/2015

To Love Ru Chap 121 20/03/2015

To Love Ru Chap 122 20/03/2015

To Love Ru Chap 123 20/03/2015

To Love Ru Chap 124 20/03/2015

To Love Ru Chap 125 20/03/2015

To Love Ru Chap 126 20/03/2015

To Love Ru Chap 127 20/03/2015

To Love Ru Chap 128 20/03/2015

To Love Ru Chap 129 20/03/2015

To Love Ru Chap 130 20/03/2015

To Love Ru Chap 131 20/03/2015

To Love Ru Chap 132 20/03/2015

To Love Ru Chap 133 20/03/2015

To Love Ru Chap 134 20/03/2015

To Love Ru Chap 135 20/03/2015

To Love Ru Chap 136 20/03/2015

To Love Ru Chap 137 20/03/2015

To Love Ru Chap 138 20/03/2015

To Love Ru Chap 139 20/03/2015

To Love Ru Chap 140 20/03/2015

To Love Ru Chap 141 20/03/2015

To Love Ru Chap 142 20/03/2015

To Love Ru Chap 143 20/03/2015

To Love Ru Chap 144 20/03/2015

To Love Ru Chap 145 20/03/2015

To Love Ru Chap 146 20/03/2015

To Love Ru Chap 147 20/03/2015

To Love Ru Chap 148 20/03/2015

To Love Ru Chap 149 20/03/2015

To Love Ru Chap 150 20/03/2015

To Love Ru Chap 151 20/03/2015

To Love Ru Chap 152 20/03/2015

To Love Ru Chap 153 20/03/2015

To Love Ru Chap 154 20/03/2015

To Love Ru Chap 155 20/03/2015

To Love Ru Chap 156 20/03/2015

To Love Ru Chap 157 20/03/2015

To Love Ru Chap 158 20/03/2015

To Love Ru Chap 159 20/03/2015

To Love Ru Chap 160 20/03/2015

To Love Ru Chap 161 20/03/2015

To Love Ru Chap 162 End 20/03/2015

To Love Ru [update Chap 162 END] 27/12/2014