Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tokyo Manji Revengers

Tokyo Manji Revengers

9.9/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá

Lượt xem: 80,085
Tên khác: Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Drama, Action
Tác giả: Wakui Ken
Nguồn truyện: EiShun Team
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tokyo Manji Revengers:

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou.

Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Danh sách chương

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 001 23/01/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 002 30/01/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 003 03/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 004 18/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 005 18/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 006 21/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 007 05/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 008 10/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 009 12/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 010 14/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 011 17/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 012 20/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 013 20/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 014 27/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 015 29/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 016 29/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 017 31/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 018 02/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 019 02/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 020 04/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 021 04/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 022 06/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 023 07/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 024 07/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 025 08/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 026 09/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 027 13/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 028 13/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 029 14/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 030 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 031 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 032 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 033 17/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 034 18/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 035 20/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 036 20/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 037 23/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 038 23/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 039 24/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 040 25/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 041 26/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 042 28/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 043 28/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 044 29/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 045 30/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 046 01/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 047 03/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 048 04/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 049 04/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 050 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 051 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 052 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 053 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 054 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 055 10/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 056 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 057 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 058 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 059 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 060 17/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 061 17/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 062 18/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 063 20/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 064 20/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 065 22/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 066 22/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 067 23/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 068 24/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 069 24/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 070 26/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 071 26/05/2019