Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Toriko

Toriko

8.5/10 trên tổng số 600 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,706,564
Tên khác: Toriko
Thể loại: Supernatural, Shounen, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Shimabukuro Mitsutoshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Toriko:

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ .

Danh sách chương

Toriko Chap 001 27/12/2014

Toriko Chap 002 27/12/2014

Toriko Chap 003 27/12/2014

Toriko Chap 004 27/12/2014

Toriko Chap 005 27/12/2014

Toriko Chap 006 27/12/2014

Toriko Chap 007 27/12/2014

Toriko Chap 008 27/12/2014

Toriko Chap 009 27/12/2014

Toriko Chap 010 27/12/2014

Toriko Chap 011 27/12/2014

Toriko Chap 012 27/12/2014

Toriko Chap 013 27/12/2014

Toriko Chap 014 27/12/2014

Toriko Chap 015 27/12/2014

Toriko Chap 016 27/12/2014

Toriko Chap 017 27/12/2014

Toriko Chap 018 27/12/2014

Toriko Chap 019 27/12/2014

Toriko Chap 020 27/12/2014

Toriko Chap 021 27/12/2014

Toriko Chap 022 27/12/2014

Toriko Chap 023 27/12/2014

Toriko Chap 024 27/12/2014

Toriko Chap 025 27/12/2014

Toriko Chap 026 27/12/2014

Toriko Chap 027 27/12/2014

Toriko Chap 028 27/12/2014

Toriko Chap 029 27/12/2014

Toriko Chap 030 27/12/2014

Toriko Chap 031 27/12/2014

Toriko Chap 032 27/12/2014

Toriko Chap 033 27/12/2014

Toriko Chap 034 27/12/2014

Toriko Chap 035 27/12/2014

Toriko Chap 036 27/12/2014

Toriko Chap 037 27/12/2014

Toriko Chap 038 27/12/2014

Toriko Chap 039 27/12/2014

Toriko Chap 040 27/12/2014

Toriko Chap 041 27/12/2014

Toriko Chap 042 27/12/2014

Toriko Chap 043 27/12/2014

Toriko Chap 044 27/12/2014

Toriko Chap 045 27/12/2014

Toriko Chap 046 27/12/2014

Toriko Chap 047 27/12/2014

Toriko Chap 048 27/12/2014

Toriko Chap 049 27/12/2014

Toriko Chap 050 27/12/2014

Toriko Chap 051 27/12/2014

Toriko Chap 052 27/12/2014

Toriko Chap 053 27/12/2014

Toriko Chap 054 27/12/2014

Toriko Chap 055 27/12/2014

Toriko Chap 056 27/12/2014

Toriko Chap 057 27/12/2014

Toriko Chap 058 27/12/2014

Toriko Chap 059 27/12/2014

Toriko Chap 060 27/12/2014

Toriko Chap 061 27/12/2014

Toriko Chap 062 27/12/2014

Toriko Chap 063 27/12/2014

Toriko Chap 064 27/12/2014

Toriko Chap 065 27/12/2014

Toriko Chap 066 27/12/2014

Toriko Chap 067 27/12/2014

Toriko Chap 068 27/12/2014

Toriko Chap 069 27/12/2014

Toriko Chap 070 27/12/2014

Toriko Chap 071 27/12/2014

Toriko Chap 072 27/12/2014

Toriko Chap 073 27/12/2014

Toriko Chap 074 27/12/2014

Toriko Chap 075 27/12/2014

Toriko Chap 076 27/12/2014

Toriko Chap 077 27/12/2014

Toriko Chap 078 27/12/2014

Toriko Chap 079 27/12/2014

Toriko Chap 080 27/12/2014

Toriko Chap 081 27/12/2014

Toriko Chap 082 27/12/2014

Toriko Chap 083 27/12/2014

Toriko Chap 084 27/12/2014

Toriko Chap 085 27/12/2014

Toriko Chap 086 27/12/2014

Toriko Chap 087 27/12/2014

Toriko Chap 088 27/12/2014

Toriko Chap 089 27/12/2014

Toriko Chap 090 27/12/2014

Toriko Chap 091 27/12/2014

Toriko Chap 092 27/12/2014

Toriko Chap 093 27/12/2014

Toriko Chap 094 27/12/2014

Toriko Chap 095 27/12/2014

Toriko Chap 096 27/12/2014

Toriko Chap 097 27/12/2014

Toriko Chap 098 27/12/2014

Toriko Chap 099 27/12/2014

Toriko Chap 100 27/12/2014

Toriko Chap 101 27/12/2014

Toriko Chap 102 27/12/2014

Toriko Chap 103 27/12/2014

Toriko Chap 104 27/12/2014

Toriko Chap 105 27/12/2014

Toriko Chap 106 27/12/2014

Toriko Chap 107 27/12/2014

Toriko Chap 108 27/12/2014

Toriko Chap 109 27/12/2014

Toriko Chap 110 27/12/2014

Toriko Chap 111 27/12/2014

Toriko Chap 112 27/12/2014

Toriko Chap 113 27/12/2014

Toriko Chap 114 27/12/2014

Toriko Chap 115 27/12/2014

Toriko Chap 116 27/12/2014

Toriko Chap 117 27/12/2014

Toriko Chap 118 27/12/2014

Toriko Chap 119 27/12/2014

Toriko Chap 120 27/12/2014

Toriko Chap 121 27/12/2014

Toriko Chap 122 27/12/2014

Toriko Chap 123 27/12/2014

Toriko Chap 124 27/12/2014

Toriko Chap 125 27/12/2014

Toriko Chap 126 27/12/2014

Toriko Chap 127 27/12/2014

Toriko Chap 128 27/12/2014

Toriko Chap 129 27/12/2014

Toriko Chap 130 27/12/2014

Toriko Chap 131 27/12/2014

Toriko Chap 132 27/12/2014

Toriko Chap 133 27/12/2014

Toriko Chap 134 27/12/2014

Toriko Chap 135 27/12/2014

Toriko Chap 136 19/09/2013

Toriko Chap 137 27/12/2014

Toriko Chap 138 27/12/2014

Toriko Chap 139 27/12/2014

Toriko Chap 140 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 141 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 142 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 143 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 144 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 145 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 146 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 147 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 148 27/12/2014

Toriko Chap 149 27/12/2014

Toriko Chap 150 27/12/2014

Toriko Chap 151 27/12/2014

Toriko Chap 152 27/12/2014

Toriko Chap 153 27/12/2014

Toriko Chap 154 27/08/2011

Toriko Chap 155 03/09/2011

Toriko Chap 156 09/09/2011

Toriko Chap 157 17/09/2011

Toriko Chap 158 24/09/2011

Toriko Chap 159 30/09/2011

Toriko Chap 160 06/10/2011

Toriko Chap 161 16/10/2011

Toriko Chap 162 22/10/2011

Toriko Chap 163 31/10/2011

Toriko Chap 164 15/11/2011

Toriko Chap 165 24/11/2011

Toriko Chap 166 02/12/2011

Toriko Chap 167 02/12/2011

Toriko Chap 168 11/12/2011

Toriko Chap 169 18/12/2011

Toriko Chap 170 06/01/2012

Toriko Chap 171 15/01/2012

Toriko Chap 172 07/02/2012

Toriko Chap 173 07/02/2012

toriko Chap 174 08/02/2012

Toriko Chap 175 13/02/2012

Toriko Chap 176 19/02/2012

Toriko Chap 177 01/03/2012

Toriko Chap 178 30/03/2012

Toriko Chap 179 01/04/2012

Toriko Chap 180 07/04/2012

Toriko Chap 181 09/05/2012

Toriko Chap 182 12/04/2012

Toriko Chap 183 12/04/2012

Toriko Chap 184 12/05/2012

Toriko Chap 185 17/05/2012

Toriko Chap 186 23/05/2012

Toriko Chap 187 24/05/2012

Toriko Chap 188 25/05/2012

Toriko Chap 189 01/06/2012

Toriko Chap 190 07/06/2012

Toriko Chap 191 14/06/2012

Toriko Chap 192 20/06/2012

Toriko Chap 193 28/06/2012

Toriko Chap 194 06/07/2012

Toriko Chap 195 11/07/2012

Toriko Chap 196 19/07/2012

Toriko Chap 197 26/07/2012

Toriko Chap 198 03/08/2012

Toriko Chap 199 13/08/2012

toriko Chap 200 24/08/2012

Toriko Chap 201 30/08/2012

Toriko Chap 202 07/09/2012

Toriko Chap 203 12/09/2012

Toriko Chap 204 21/09/2012

Toriko Chap 205 02/10/2012

Toriko Chap 206 04/10/2012

Toriko Chap 207 13/10/2012

Toriko Chap 208 20/10/2012

Toriko Chap 209 27/10/2012

Toriko Chap 210 02/11/2012

Toriko Chap 211 10/11/2012

Toriko Chap 212 16/11/2012

Toriko Chap 213 30/11/2012

Toriko Chap 214 06/12/2012

Toriko Chap 215 13/12/2012

Toriko Chap 216 20/12/2012

Toriko Chap 217 29/12/2012

Toriko Chap 218 24/01/2013

Toriko Chap 219 24/01/2013

Toriko Chap 220 31/01/2013

Toriko Chap 221 09/02/2013

Toriko Chap 222 21/02/2013

Toriko Chap 223 21/02/2013

Toriko Chap 224 28/02/2013

Toriko Chap 225 07/03/2013

Toriko Chap 226 14/03/2013

Toriko Chap 227 21/03/2013

Toriko Chap 228 29/03/2013

Toriko Chap 229 11/04/2013

Toriko Chap 230 18/04/2013

Toriko Chap 231 26/04/2013

Toriko Chap 232 09/05/2013

Toriko Chap 233 16/05/2013

Toriko Chap 234 23/05/2013

Toriko Chap 235 30/05/2013

Toriko Chap 236 06/06/2013

toriko Chap 237 14/06/2013

Toriko Chap 238 20/06/2013

Toriko Chap 239 30/06/2013

Toriko Chap 240 04/07/2013

Toriko Chap 241 10/07/2013

Toriko Chap 242 18/07/2013

Toriko Chap 243 25/07/2013

Toriko Chap 244 01/08/2013

Toriko Chap 245 08/08/2013

toriko Chap 246 23/08/2013

Toriko Chap 247 29/08/2013

Toriko Chap 248 09/09/2013

Toriko Chap 249 12/09/2013

toriko Chap 250 19/09/2013

Toriko Chap 251 26/09/2013

toriko Chap 252 03/10/2013

Toriko Chap 253 11/10/2013

Toriko Chap 254 18/10/2013

Toriko Chap 255 24/10/2013

Toriko Chap 256 - fix 31/10/2013

Toriko Chap 257 07/11/2013

Toriko Chap 258 21/11/2013

toriko Chap 259 29/11/2013

Toriko Chap 260 06/12/2013

Toriko Chap 261 13/12/2013

Toriko Chap 262 19/12/2013

Toriko Chap 263 27/12/2013

Toriko Chap 264 05/02/2014

toriko Chap 265 06/02/2014

toriko Chap 266 12/02/2014

Toriko Chap 267 19/02/2014

Toriko Chap 268 26/02/2014

Toriko Chap 269 05/03/2014

toriko Chap 270 12/03/2014

Toriko Chap 271 27/03/2014

Toriko Chap 272 02/04/2014

Toriko Chap 273 10/04/2014

Toriko Chap 274 16/04/2014

Toriko Chap 275 21/04/2014

Toriko Chap 276 07/05/2014

Toriko Chap 277 14/05/2014

Toriko Chap 278 22/05/2014

Toriko Chap 279 28/05/2014

Toriko Chap 280 04/06/2014

Toriko Chap 281 11/06/2014

Toriko Chap 282 02/07/2014

Toriko Chap 283 02/07/2014

Toriko Chap 284 09/07/2014

Toriko Chap 285 15/07/2014

Toriko Chap 286 23/07/2014

Toriko Chap 287 30/07/2014

Toriko Chap 288 06/08/2014

Toriko Chap 289 29/08/2014

Toriko Chap 290 29/08/2014

Toriko Chap 291 05/09/2014

Toriko Chap 292 11/09/2014

Toriko Chap 293 19/09/2014

Toriko Chap 294 26/09/2014

Toriko Chap 295 02/10/2014

Toriko Chap 296 09/10/2014

Toriko Chap 297 17/10/2014

Toriko Chap 298 24/10/2014

Toriko Chap 299 30/10/2014

Toriko Chap 300 07/11/2014

Toriko Chap 301 28/11/2014

Toriko Chap 302 20/11/2014

Toriko Chap 303 27/11/2014

Toriko Chap 304 05/12/2014

Toriko Chap 305 12/12/2014

Toriko Chap 306 19/12/2014

Toriko Chap 307 - fix 27/12/2014

Toriko Chap 308 - fix 16/01/2015

Toriko Chap 309 - fix 23/01/2015

Toriko Chap 310 - fix 30/01/2015

Toriko Chap 311 - fix 06/02/2015

Toriko Chap 312 - fix 13/02/2015

Toriko Chap 313 - fix 28/02/2015

Toriko Chap 314 - fix 06/03/2015

Toriko Chap 315 06/03/2015

Toriko Chap 316 12/03/2015

Toriko Chap 317 19/03/2015

Toriko Chap 318 26/03/2015

Toriko Chap 319 03/04/2015

Toriko Chap 320 16/04/2015

Toriko Chap 321 23/04/2015

Toriko Chap 322 07/05/2015

Toriko Chap 323 TV 16/05/2015

Toriko Chap 324 21/05/2015

Toriko Chap 325 06/06/2015

Toriko Chap 326 13/06/2015

Toriko Chap 327 19/06/2015

Toriko Chap 328 26/06/2015

Toriko Chap 329 26/06/2015

Toriko Chap 330 09/07/2015

Toriko Chap 331 17/07/2015

Toriko Chap 332 24/07/2015

Toriko Chap 333 07/08/2015

Toriko Chap 334 21/08/2015

Toriko Chap 335 20/08/2015

Toriko Chap 336 TV 28/08/2015

Toriko Chap 337 TV 03/09/2015

Toriko Chap 338 TV 11/09/2015

Toriko Chap 339 TV 16/09/2015

Toriko Chap 340 TV 24/09/2015

Toriko Chap 341 TV 01/10/2015

Toriko Chap 342 TV 07/10/2015

Toriko Chap 343 TV 15/10/2015

Toriko Chap 344 TV 22/10/2015

Toriko Chap 345 TV 29/10/2015

Toriko Chap 346 TV 06/11/2015

Toriko Chap 347 TV 12/11/2015

Toriko Chap 348 TV 20/11/2015

Toriko Chap 349 TV 29/11/2015

Toriko Chap 350 TV 04/12/2015

Toriko Chap 351 TV 11/12/2015

Toriko Chap 352 TV 18/12/2015

Toriko Chap 353 TV 27/12/2015

Toriko Chap 354 TV 15/01/2016

Toriko Chap 355 TV 22/01/2016

Toriko Chap 356 TV 29/01/2016

Toriko Chap 357 TV 11/02/2016

Toriko Chap 358 TV 19/02/2016

Toriko Chap 359 TV 19/02/2016

Toriko Chap 360 TV 29/02/2016

Toriko Chap 361 TV 11/03/2016

Toriko Chap 362 TV 11/03/2016

Toriko Chap 363 TV 17/03/2016

Toriko Chap 364 TV 25/03/2016

Toriko Chap 365 TV 01/04/2016

Toriko Chap 366 TV 15/04/2016

Toriko Chap 367 TV 22/04/2016

Toriko Chap 368 TV 22/04/2016

Toriko Chap 369 TV 03/05/2016

Toriko Chap 370 TV 14/05/2016

Toriko Chap 371 TV 21/05/2016

Toriko Chap 372 TV 03/06/2016

Toriko Chap 373 TV 10/06/2016

Toriko Chap 374 TV 17/06/2016

Toriko Chap 375 TV 24/06/2016

Toriko Chap 376 TV 01/07/2016

Toriko Chap 377 TV 01/07/2016

Toriko Chap 378 TV 07/07/2016

Toriko Chap 379 TV 14/07/2016

Toriko Chap 380 TV 23/07/2016

Toriko Chap 381 TV 29/07/2016

Toriko Chap 382 TV 05/08/2016

Toriko Chap 383 TV 19/08/2016

Toriko Chap 384 TV 25/08/2016

Toriko Chap 385 TV 02/09/2016

Toriko Chap 386 TA 08/09/2016

Toriko Chap 387 TV 15/09/2016

Toriko Chap 388 TV 21/09/2016

Toriko Chap 389 TV 30/09/2016

Toriko Chap 390 TV 13/10/2016

Toriko Chap 391 TV 17/10/2016

Toriko Chap 392 TV 24/10/2016

Toriko Chap 393 TV 28/10/2016

Toriko Chap 394 TV 03/11/2016

Toriko Chap 395 TV 12/11/2016

Toriko Chap 396 TV 19/11/2016