Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ

10/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá

Lượt xem: 39,831
Tên khác: Tứ Đại Danh Bổ
Thể loại: Seinen, Historical, Action
Tác giả: Tư Đồ Kiếm Kiều,Ôn Thụy An
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tứ Đại Danh Bổ: Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Danh sách chương

Tứ Đại Danh Bổ Chap 001 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 002 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 003 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 004 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 005 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 006 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 110 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 111 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 112 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 113 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 114 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 115 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 116 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 117 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 118 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 119 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 120 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 121 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 186 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 187 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 188 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 189 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 190 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 191 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 192 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 193 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 194 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 195 09/12/2012

Tứ Đại Danh Bổ Chap 196 10/01/2013

Tứ Đại Danh Bổ Chap 201 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 202 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 203 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 204 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 205 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 206 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 245 27/12/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 261 31/03/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 262 31/03/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 263 31/03/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 264 15/04/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 265 15/04/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 266 15/04/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 267 15/04/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 268 18/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 269 18/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 270 18/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 271 18/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 272 18/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 273 27/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 274 27/06/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 275 11/07/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 276 11/07/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 277 17/07/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 278 25/08/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 279 25/08/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 280 29/10/2014

Tứ Đại Danh Bổ Chap 320 22/08/2011

Tứ Đại Danh Bổ Chap 325 23/08/2011