Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
UQ Holder!

UQ Holder!

9.8/10 trên tổng số 1,899 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,321,240
Tên khác: BẬC THẦY MA PHÁP 2
Thể loại: Supernatural, Shounen, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Ken Akamatsu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

UQ Holder!:

Câu truyện là phần tiếp theo nối tiếp bộ truyện đình đám một thời Mahou Sensei Negima! với anh Main chính là cháu nội của Negima Sensei chứ không đâu xa :3   

Danh sách chương

UQ Holder! Chap 001 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 002 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 003 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 004 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 005 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 006 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 007 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 008 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 009 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 010 - fix 18/11/2013

UQ Holder! Chap 011 18/11/2013

UQ Holder! Chap 012 18/11/2013

UQ Holder! Chap 013 25/11/2013

UQ Holder! Chap 014 04/12/2013

UQ Holder! Chap 015 11/12/2013

UQ Holder! Chap 016 25/12/2013

UQ Holder! Chap 017 09/01/2014

UQ Holder! Chap 018 16/01/2014

UQ Holder! Chap 019 19/01/2014

UQ Holder! Chap 020 28/01/2014

UQ Holder! Chap 021 04/02/2014

UQ Holder! Chap 022 09/02/2014

UQ Holder! Chap 023 17/02/2014

UQ Holder! Chap 024 22/02/2014

UQ Holder! Chap 025 - fix 03/03/2014

UQ Holder! Chap 026 10/03/2014

UQ Holder! Chap 027 17/03/2014

UQ Holder! Chap 028 26/03/2014

UQ Holder! Chap 029 03/04/2014

UQ Holder! Chap 030 07/04/2014

UQ Holder! Chap 031 15/04/2014

UQ Holder! Chap 032 22/04/2014

UQ Holder! Chap 033 03/05/2014

UQ Holder! Chap 034 12/05/2014

UQ Holder! Chap 035 27/05/2014

UQ Holder! Chap 036 - fix 27/05/2014

UQ Holder! Chap 037 - fix 09/06/2014

UQ Holder! Chap 038 16/06/2014

UQ Holder! Chap 039 23/06/2014

UQ Holder! Chap 040 01/07/2014

UQ Holder! Chap 041 07/07/2014

UQ Holder! Chap 042 14/07/2014

UQ Holder! Chap 043 23/07/2014

UQ Holder! Chap 044 30/07/2014

UQ Holder! Chap 045 06/08/2014

UQ Holder! Chap 046 21/08/2014

UQ Holder! Chap 047 27/08/2014

UQ Holder! Chap 048 - fix 03/09/2014

UQ Holder! Chap 049 10/09/2014

UQ Holder! Chap 050 17/09/2014

UQ Holder! Chap 051 24/09/2014

UQ Holder! Chap 052 01/10/2014

UQ Holder! Chap 053 08/10/2014

UQ Holder! Chap 054 15/10/2014

UQ Holder! Chap 055 22/10/2014

UQ Holder! Chap 056 05/11/2014

UQ Holder! Chap 057 12/11/2014

UQ Holder! Chap 058 19/11/2014

UQ Holder! Chap 059 26/11/2014

UQ Holder! Chap 060 03/12/2014

UQ Holder! Chap 061 - fix 10/12/2014

UQ Holder! Chap 062 24/12/2014

UQ Holder! Chap 063 07/01/2015

UQ Holder! Chap 064 14/01/2015

UQ Holder! Chap 065 21/01/2015

UQ Holder! Chap 066 28/01/2015

UQ Holder! Chap 067 04/02/2015

UQ Holder! Chap 068 11/02/2015

UQ Holder! Chap 069 18/02/2015

UQ Holder! Chap 070 25/02/2015

UQ Holder! Chap 071 04/03/2015

UQ Holder! Chap 072 11/03/2015

UQ Holder! Chap 073 18/03/2015

UQ Holder! Chap 074 25/03/2015

UQ Holder! Chap 075 08/04/2015

UQ Holder! Chap 076 15/04/2015

UQ Holder! Chap 077 22/04/2015

UQ Holder! Chap 078 03/05/2015

UQ Holder! Chap 079 - Fix 13/05/2015

UQ Holder! Chap 080 20/05/2015

UQ Holder! Chap 081 03/06/2015

UQ Holder! Chap 082 11/06/2015

UQ Holder! Chap 083 18/06/2015

UQ Holder! Chap 084 24/06/2015

UQ Holder! Chap 085 02/07/2015

UQ Holder! Chap 086 09/07/2015

UQ Holder! Chap 087 22/07/2015

UQ Holder! Chap 088 29/07/2015

UQ Holder! Chap 089 06/08/2015

UQ Holder! Chap 090 20/08/2015

UQ Holder! Chap 091 26/08/2015

UQ Holder! Chap 092 02/09/2015

UQ Holder! Chap 092.1 03/09/2015

UQ Holder! Chap 093 09/09/2015

UQ Holder! Chap 094 16/09/2015

UQ Holder! Chap 095 - Fix 25/09/2015

UQ Holder! Chap 096 07/10/2015

UQ Holder! Chap 097 14/10/2015

UQ Holder! Chap 098 21/10/2015

UQ Holder! Chap 099 28/10/2015

UQ Holder! Chap 100 05/11/2015

UQ Holder! Chap 101 11/11/2015

UQ Holder! Chap 102 18/11/2015

UQ Holder! Chap 103 25/11/2015

UQ Holder! Chap 104 02/12/2015

UQ Holder! Chap 105 09/12/2015

UQ Holder! Chap 106 16/12/2015

UQ Holder! Chap 107 06/01/2016

UQ Holder! Chap 108 13/01/2016

UQ Holder! Chap 109 20/01/2016

UQ Holder! Chap 110 27/01/2016

UQ Holder! Chap 111 10/02/2016

UQ Holder! Chap 112 - TV 17/02/2016

UQ Holder! Chap 113 24/02/2016

UQ Holder! Chap 114 02/03/2016

UQ Holder! Chap 115 09/03/2016

UQ Holder! Chap 116 16/03/2016

UQ Holder! Chap 117 23/03/2016

UQ Holder! Chap 118 06/04/2016

UQ Holder! Chap 119 13/04/2016

UQ Holder! Chap 120 20/04/2016

UQ Holder! Chap 121 TV 27/04/2016

UQ Holder! Chap 122 11/05/2016

UQ Holder! Chap 123 18/05/2016

UQ Holder! Chap 124 TV 25/05/2016

UQ Holder! Chap 125 01/06/2016

UQ Holder! Chap 126 08/06/2016

UQ Holder! Chap 127 14/06/2016

UQ Holder! Chap 128 22/06/2016

UQ Holder! Chap 129 08/10/2016

UQ Holder! Chap 130 09/11/2016

UQ Holder! Chap 131 08/12/2016

UQ Holder! Chap 132 08/01/2017

UQ Holder! Chap 133 09/02/2017

UQ Holder! Chap 134 09/03/2017

UQ Holder! Chap 135 09/04/2017

UQ Holder! Chap 136 10/05/2017

UQ Holder! Chap 137 10/06/2017

UQ Holder! Chap 138 10/07/2017

UQ Holder! Chap 139 10/08/2017

UQ Holder! Chap 140 09/09/2017

UQ Holder! Chap 141 08/10/2017

UQ Holder! Chap 142 10/11/2017

UQ Holder! Chap 143 12/12/2017

UQ Holder! Chap 144 21/01/2018

UQ Holder! Chap 145 23/02/2018

UQ Holder! Chap 146 15/03/2018

UQ Holder! Chap 147 13/04/2018

UQ Holder! Chap 148 09/05/2018

UQ Holder! Chap 149 12/06/2018

UQ Holder! Chap 150 13/07/2018

UQ Holder! Chap 151 15/08/2018

UQ Holder! Chap 152 14/09/2018

UQ Holder! Chap 153 15/10/2018

UQ Holder! Chap 154 16/12/2018

UQ Holder! Chap 155 16/12/2018

UQ Holder! Chap 156 21/02/2019

UQ Holder! Chap 157 21/02/2019

UQ Holder! Chap 158 26/03/2019

UQ Holder! Chap 159 12/04/2019