Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ushio And Tora

Ushio And Tora

8.2/10 trên tổng số 263 lượt đánh giá

Lượt xem: 391,769
Tên khác: Ushio And Tora
Thể loại: Shounen, Horror, Comedy, Action
Tác giả: Kazuhiro Fujita
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ushio And Tora:

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại "Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

Danh sách chương

Ushio And Tora Chap 001 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 002 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 003 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 004 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 005 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 006 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 007 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 008 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 009 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 010 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 011 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 012 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 013 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 014 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 015 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 016 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 017 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 018 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 019 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 020 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 021 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 022 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 023 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 024 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 025 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 026 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 027 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 028 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 029 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 030 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 031 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 032 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 033 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 034 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 035 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 036 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 037 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 038 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 039 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 040 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 041 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 042 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 043 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 044 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 045 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 046 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 047 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 048 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 049 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 050 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 051 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 052 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 053 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 054 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 055 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 056 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 057 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 058 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 059 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 060 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 061 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 062 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 063 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 064 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 065 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 066 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 067 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 068 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 069 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 070 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 071 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 072 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 073 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 074 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 075 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 076 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 077 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 078 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 079 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 080 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 081 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 082 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 083 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 084 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 085 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 086 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 087 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 088 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 089 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 090 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 091 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 092 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 093 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 094 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 095 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 096 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 097 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 098 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 099 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 100 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 101 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 102 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 103 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 104 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 105 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 106 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 107 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 108 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 109 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 110 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 111 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 112 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 113 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 114 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 115 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 116 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 117 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 118 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 119 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 120 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 121 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 122 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 123 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 124 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 125 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 126 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 127 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 128 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 129 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 130 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 131 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 132 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 133 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 134 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 135 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 136 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 137 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 138 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 139 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 140 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 141 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 142 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 143 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 144 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 145 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 146 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 147 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 148 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 149 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 150 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 151 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 152 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 153 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 154 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 155 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 156 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 157 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 158 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 159 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 160 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 161 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 162 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 163 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 164 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 165 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 166 27/12/2014

Ushio And Tora Chap 167 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 168 27/12/2014

Ushio and Tora Chap 169 22/08/2011

Ushio And Tora Chap 170 23/08/2011

Ushio And Tora Chap 171 03/11/2011

Ushio and Tora Chap 172 06/11/2011

Ushio and Tora Chap 173 06/11/2011

Ushio And Tora Chap 174 15/11/2011

Ushio and Tora Chap 175 16/11/2011

Ushio And Tora Chap 175.1 19/07/2014

Ushio and Tora Chap 176 08/07/2015

Ushio and Tora Chap 177 09/07/2015

Ushio and Tora Chap 178 10/07/2015

Ushio and Tora Chap 179 11/07/2015

Ushio and Tora Chap 180 12/07/2015

Ushio and Tora Chap 181 13/07/2015

Ushio and Tora Chap 182 14/07/2015

Ushio and Tora Chap 183 15/07/2015

Ushio and Tora Chap 184 16/07/2015

Ushio and Tora Chap 185 22/07/2015

Ushio and Tora Chap 186 02/11/2015

Ushio and Tora Chap 187 02/11/2015

Ushio and Tora Chap 188 02/11/2015

Ushio and Tora Chap 189 02/11/2015

Ushio and Tora Chap 190 02/11/2015

Ushio and Tora Chap 191 05/11/2015

Ushio and Tora Chap 192 05/11/2015

Ushio and Tora Chap 193 05/11/2015

Ushio and Tora Chap 194 06/11/2015

Ushio and Tora Chap 195 07/11/2015

Ushio and Tora Chap 196 07/11/2015

Ushio and Tora Chap 197 07/11/2015

Ushio and Tora Chap 198 09/11/2015

Ushio and Tora Chap 199 09/11/2015

Ushio and Tora Chap 200 11/11/2015

Ushio and Tora Chap 201 12/11/2015

Ushio and Tora Chap 202 12/11/2015

Ushio and Tora Chap 203 13/11/2015

Ushio and Tora Chap 204 14/11/2015

Ushio and Tora Chap 205 15/11/2015

Ushio and Tora Chap 206 17/11/2015

Ushio and Tora Chap 207 19/11/2015

Ushio and Tora Chap 208 19/11/2015

Ushio and Tora Chap 209 19/11/2015

Ushio and Tora Chap 210 20/11/2015

Ushio and Tora Chap 211 22/11/2015

Ushio and Tora Chap 212 25/11/2015

Ushio and Tora Chap 213 25/11/2015

Ushio and Tora Chap 214 25/11/2015

Ushio and Tora Chap 215 25/11/2015

Ushio and Tora Chap 216 27/11/2015

Ushio and Tora Chap 217 27/11/2015

Ushio and Tora Chap 218 29/11/2015

Ushio and Tora Chap 219 30/11/2015

Ushio and Tora Chap 220 02/12/2015

Ushio and Tora Chap 221 03/12/2015

Ushio and Tora Chap 222 04/12/2015

Ushio and Tora Chap 223 04/12/2015

Ushio and Tora Chap 224 05/12/2015

Ushio and Tora Chap 225 06/12/2015

Ushio and Tora Chap 226 08/12/2015

Ushio and Tora Chap 227 08/12/2015

Ushio and Tora Chap 228 10/12/2015

Ushio and Tora Chap 229 13/12/2015

Ushio and Tora Chap 230 13/12/2015

Ushio and Tora Chap 231 13/12/2015

Ushio and Tora Chap 232 14/12/2015

Ushio and Tora Chap 233 15/12/2015

Ushio and Tora Chap 234 15/12/2015

Ushio and Tora Chap 235 16/12/2015

Ushio and Tora Chap 236 17/12/2015

Ushio and Tora Chap 237 18/12/2015

Ushio and Tora Chap 238 19/12/2015

Ushio and Tora Chap 239 21/12/2015

Ushio and Tora Chap 240 23/12/2015

Ushio and Tora Chap 241 26/12/2015

Ushio and Tora Chap 242 26/12/2015

Ushio and Tora Chap 243 26/12/2015

Ushio and Tora Chap 244 27/12/2015

Ushio and Tora Chap 245 27/12/2015

Ushio and Tora Chap 246 28/12/2015

Ushio and Tora Chap 247 30/12/2015

Ushio and Tora Chap 248 30/12/2015

Ushio and Tora Chap 249 03/01/2016

Ushio and Tora Chap 250 03/01/2016

Ushio and Tora Chap 251 04/01/2016

Ushio and Tora Chap 252 05/01/2016

Ushio and Tora Chap 253 06/01/2016

Ushio and Tora Chap 254 08/01/2016

Ushio and Tora Chap 255 08/01/2016

Ushio and Tora Chap 256 10/01/2016

Ushio and Tora Chap 257 10/01/2016

Ushio and Tora Chap 258 12/01/2016

Ushio and Tora Chap 259 14/01/2016

Ushio and Tora Chap 260 14/01/2016

Ushio and Tora Chap 261 14/01/2016

Ushio and Tora Chap 262 16/01/2016

Ushio and Tora Chap 263 18/01/2016

Ushio and Tora Chap 264 18/01/2016

Ushio and Tora Chap 265 19/01/2016

Ushio and Tora Chap 266 24/01/2016

Ushio and Tora Chap 267 24/01/2016

Ushio and Tora Chap 268 24/01/2016

Ushio and Tora Chap 269 13/02/2016

Ushio and Tora Chap 270 15/02/2016

Ushio and Tora Chap 271 16/02/2016

Ushio and Tora Chap 272 18/02/2016

Ushio and Tora Chap 273 20/02/2016

Ushio and Tora Chap 274 21/02/2016

Ushio and Tora Chap 275 23/02/2016

Ushio and Tora Chap 276 05/03/2016

Ushio and Tora Chap 277 05/03/2016

Ushio and Tora Chap 278 05/03/2016

Ushio and Tora Chap 279 25/03/2016

Ushio and Tora Chap 280 25/03/2016

Ushio and Tora Chap 281 25/03/2016

Ushio and Tora Chap 282 14/04/2016

Ushio and Tora Chap 283 14/04/2016

Ushio and Tora Chap 284 14/04/2016

Ushio and Tora Chap 285 14/04/2016

Ushio and Tora Chap 286 14/05/2016

Ushio and Tora Chap 287 14/05/2016

Ushio and Tora Chap 288 14/05/2016

Ushio and Tora Chap 289 03/06/2016

Ushio and Tora Chap 290 03/06/2016

Ushio and Tora Chap 291 04/06/2016

Ushio and Tora Chap 292 04/06/2016

Ushio and Tora Chap 293 04/06/2016

Ushio and Tora Chap 294 04/06/2016

Ushio and Tora Chap 295 04/06/2016

Ushio and Tora Chap 296 17/06/2016

Ushio and Tora Chap 297 17/06/2016

Ushio and Tora Chap 298 17/06/2016

Ushio and Tora Chap 299 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 300 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 301 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 302 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 303 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 304 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 305 20/06/2016

Ushio and Tora Chap 306 - 313 END 26/06/2016