Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

9.7/10 trên tổng số 82 lượt đánh giá

Lượt xem: 387,858
Tên khác: Vạn Giới Tiên Tung
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Shounen, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vạn Giới Tiên Tung:

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Danh sách chương

Vạn Giới Tiên Tung Chap 002 31/12/2017

Vạn Giới Tiên Tung Chap 003 02/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 004 05/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 005 07/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 006 09/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 007 15/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 008 17/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 009 19/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 010 23/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 011 25/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 012 29/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 013 01/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 014 05/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 015 09/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 016 19/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 017 24/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 018 01/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 019 06/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 020 06/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 021 09/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 022 12/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 023 16/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 024 18/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 025 20/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 026 22/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 027 26/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 028 26/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 029 29/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 030 02/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 031 03/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 032 05/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 033 09/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 034 11/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 035 13/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 036 16/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 037 19/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 038 20/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 039 21/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 040 25/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 041 27/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 042 01/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 043 03/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 044 04/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 045 08/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 046 10/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 047 11/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 048 12/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 049 13/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 050 15/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 051 16/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 052 21/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 053 23/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 054 24/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 055 25/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 056 29/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 057 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 058 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 059 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 060 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 061 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 062 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 063 17/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 064 19/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 065 22/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 066 24/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 067 26/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 068 27/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 069 29/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 070 01/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 071 02/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 072 04/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 073 06/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 074 08/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 075 10/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 076 12/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 077 14/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 078 17/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 079 19/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 080 21/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 080.5 22/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 081 24/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 082 26/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 083 28/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 084 02/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 085 07/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 086 07/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 087 08/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 088 11/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 089 12/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 090 15/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 091 17/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 092 20/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 093 22/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 094 24/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 095 26/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 096 29/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 097 01/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 098 02/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 099 06/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 100 08/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 101 09/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 102 13/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 103 14/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 104 16/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 105 20/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 106 21/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 107 27/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 108 30/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 109 01/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 110 09/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 111 13/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 112 14/10/2018