Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

9.7/10 trên tổng số 135 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,394,844
Tên khác: Võ Thần Chúa Tể
Thể loại: Harem, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Thần Chúa Tể:

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Danh sách chương

Võ Thần Chúa Tể Chap 001 30/04/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 002 01/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 003 01/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 004 02/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 005 02/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 006 05/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 007 05/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 008 06/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 009 09/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 010 09/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 011 10/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 012 12/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 013 12/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 014 12/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 015 13/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 016 23/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 017 28/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 018 28/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 019 29/05/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 020 03/06/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 021 04/06/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 022 26/06/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 023 26/06/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 024 26/06/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 025 19/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 026 21/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 027 24/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 028 27/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 029 29/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 030 31/07/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 031 02/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 032 05/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 033 09/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 034 13/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 035 15/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 036 18/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 037 20/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 038 22/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 039 26/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 040 30/08/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 041 01/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 042 04/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 043 11/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 044 13/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 045 16/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 046 18/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 047 22/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 048 25/09/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 049 01/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 050 03/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 051 05/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 052 07/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 053 13/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 054 17/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 055 20/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 056 24/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 057 25/10/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 058 02/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 059 03/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 060 08/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 061 10/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 062 11/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 063 13/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 064 16/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 065 19/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 066 20/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 067 22/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 068 24/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 069 25/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 070 26/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 071 28/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 072 29/11/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 073 01/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 074 03/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 075 06/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 076 08/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 077 10/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 078 12/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 079 15/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 080 17/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 081 20/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 082 25/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 083 28/12/2017

Võ Thần Chúa Tể Chap 084 01/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 085 05/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 086 08/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 087 10/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 088 12/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 089 18/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 090 21/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 091 24/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 092 26/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 093 31/01/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 094 03/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 095 08/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 096 18/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 097 23/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 098 25/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 099 28/02/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 100 02/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 101 05/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 102 06/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 103 09/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 104 12/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 105 16/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 106 21/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 107 23/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 108 28/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 109 30/03/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 110 02/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 111 05/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 112 07/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 113 11/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 114 12/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 115 17/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 116 21/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 117 21/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 118 23/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 119 24/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 120 25/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 121 27/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 122 28/04/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 123 02/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 124 04/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 125 07/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 126 11/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 127 15/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 128 18/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 129 22/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 130 26/05/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 131 11/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 132 11/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 133 11/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 134 11/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 135 11/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 136 14/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 137 16/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 138 19/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 139 21/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 140 23/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 141 25/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 142 27/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 143 30/06/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 144 02/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 145 02/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 146 06/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 147 12/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 148 12/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 149 14/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 150 16/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 151 17/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 152 21/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 153 23/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 154 29/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 155 29/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 156 31/07/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 157 04/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 158 06/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 159 09/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 160 12/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 161 12/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 162 14/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 163 15/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 164 19/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 165 20/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 166 21/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 167 23/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 168 24/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 169 27/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 170 27/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 171 30/08/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 172 05/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 173 09/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 174 10/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 175 11/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 176 12/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 177 13/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 178 14/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 179 15/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 180 16/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 181 17/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 182 20/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 183 22/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 184 26/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 185 27/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 186 30/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 187 01/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 188 06/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 189 07/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 190 12/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 191 13/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 192 14/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 193 20/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 194 21/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 195 22/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 196 25/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 197 26/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 198 28/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 199 01/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 200 02/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 201 03/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 202 08/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 203 10/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 204 11/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 205 15/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 206 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 207 17/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 208 24/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 209 25/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 210 26/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 211 01/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 212 02/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 213 03/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 214 07/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 215 09/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 216 09/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 217 13/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 218 15/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 219 15/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 220 22/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 221 24/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 222 26/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 223 29/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 224 31/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 225 02/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 226 04/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 227 06/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 228 08/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 229 10/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 230 12/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 231 14/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 232 16/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 233 18/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 234 20/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 235 23/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 236 25/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 237 27/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 238 30/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 239 31/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 240 02/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 241 18/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 242 19/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 243 20/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 244 23/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 245 25/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 246 26/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 247 28/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 248 03/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 249 04/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 250 06/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 251 08/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 252 10/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 253 13/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 254 14/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 255 16/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 256 18/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 257 20/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 258 20/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 259 26/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 260 26/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 261 28/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 262 30/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 263 01/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 264 03/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 265 08/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 266 09/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 267 12/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 268 21/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 269 21/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 270 23/04/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 271 01/05/2019