Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Witch Hunter

Witch Hunter

9.5/10 trên tổng số 188 lượt đánh giá

Lượt xem: 769,639
Tên khác: Thợ săn phù thủy
Thể loại: Supernatural, Shounen, Romance, Fantasy, Drama, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Cho Jung-man
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Witch Hunter:

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?        

Danh sách chương

Witch Hunter Chap 001 10/12/2014

Witch Hunter Chap 002 10/12/2014

Witch Hunter Chap 003 10/12/2014

Witch Hunter Chap 004 10/12/2014

Witch Hunter Chap 005 10/12/2014

Witch Hunter Chap 006 10/12/2014

Witch Hunter Chap 007 10/12/2014

Witch Hunter Chap 008 10/12/2014

Witch Hunter Chap 009 10/12/2014

Witch Hunter Chap 010 10/12/2014

Witch Hunter Chap 011 10/12/2014

Witch Hunter Chap 012 10/12/2014

Witch Hunter Chap 013 10/12/2014

Witch Hunter Chap 014 10/12/2014

Witch Hunter Chap 015 10/12/2014

Witch Hunter Chap 016 10/12/2014

Witch Hunter Chap 017 10/12/2014

Witch Hunter Chap 018 10/12/2014

Witch Hunter Chap 019 10/12/2014

Witch Hunter Chap 020 10/12/2014

Witch Hunter Chap 021 10/12/2014

Witch Hunter Chap 022 10/12/2014

Witch Hunter Chap 023 10/12/2014

Witch Hunter Chap 024 10/12/2014

Witch Hunter Chap 025 10/12/2014

Witch Hunter Chap 026 10/12/2014

Witch Hunter Chap 027 10/12/2014

Witch Hunter Chap 028 10/12/2014

Witch Hunter Chap 029 10/12/2014

Witch Hunter Chap 030 10/12/2014

Witch Hunter Chap 031 10/12/2014

Witch Hunter Chap 032 10/12/2014

Witch Hunter Chap 033 10/12/2014

Witch Hunter Chap 034 10/12/2014

Witch Hunter Chap 035 10/12/2014

Witch Hunter Chap 036 10/12/2014

Witch Hunter Chap 037 10/12/2014

Witch Hunter Chap 038 10/12/2014

Witch Hunter Chap 039 10/12/2014

Witch Hunter Chap 040 10/12/2014

Witch Hunter Chap 041 10/12/2014

Witch Hunter Chap 042 10/12/2014

Witch Hunter Chap 043 10/12/2014

Witch Hunter Chap 044 10/12/2014

Witch Hunter Chap 045 10/12/2014

Witch Hunter Chap 046 10/12/2014

Witch Hunter Chap 047 10/12/2014

Witch Hunter Chap 048 10/12/2014

Witch Hunter Chap 049 10/12/2014

Witch Hunter Chap 050 10/12/2014

Witch Hunter Chap 051 10/12/2014

Witch Hunter Chap 052 10/12/2014

Witch Hunter Chap 053 10/12/2014

Witch Hunter Chap 054 10/12/2014

Witch Hunter Chap 055 10/12/2014

Witch Hunter Chap 056 10/12/2014

Witch Hunter Chap 057 10/12/2014

Witch Hunter Chap 058 10/12/2014

Witch Hunter Chap 059 31/08/2011

Witch Hunter Chap 060 03/09/2011

Witch Hunter Chap 061 09/10/2011

Witch Hunter Chap 062 12/11/2011

Witch Hunter Chap 063 01/01/2012

witch hunter Chap 064 - fix 08/01/2012

Witch Hunter Chap 065 11/02/2012

Witch Hunter Chap 066 06/04/2012

witch hunter Chap 067 15/04/2012

witch hunter Chap 068 07/05/2012

witch hunter Chap 069 18/05/2012

witch hunter Chap 070 28/05/2012

witch hunter Chap 071 07/06/2012

witch hunter Chap 072 19/06/2012

Witch Hunter Chap 073 01/07/2012

Witch Hunter Chap 074 03/12/2012

Witch Hunter Chap 075 05/12/2012

Witch Hunter Chap 076 31/12/2012

Witch Hunter Chap 077 31/12/2012

Witch Hunter Chap 078 02/01/2013

Witch Hunter Chap 079 02/01/2013

Witch Hunter Chap 080 05/01/2013

Witch Hunter Chap 081 10/01/2013

Witch Hunter Chap 082 17/01/2013

Witch Hunter Chap 083 17/01/2013

Witch Hunter Chap 084 01/03/2013

Witch Hunter Chap 085 01/06/2013

Witch Hunter Chap 086 02/06/2013

Witch Hunter Chap 087 03/06/2013

Witch Hunter Chap 088 15/06/2013

Witch Hunter Chap 089 24/07/2013

Witch Hunter Chap 090 12/08/2013

Witch Hunter Chap 091 06/09/2013

Witch Hunter Chap 092 15/09/2013

Witch Hunter Chap 093 22/10/2013

Witch Hunter Chap 094 27/10/2013

Witch Hunter Chap 095 08/11/2013

witch hunter Chap 096 13/06/2014

Witch Hunter Chap 097 15/06/2014

witch hunter Chap 098 24/06/2014

witch hunter Chap 099 24/06/2014

witch hunter Chap 100 24/06/2014

witch hunter Chap 101 24/06/2014

Witch hunter Chap 102 24/11/2014

Witch hunter Chap 103 25/11/2014

Witch hunter Chap 104 26/11/2014

Witch hunter Chap 105 30/11/2014

Witch hunter Chap 106 04/12/2014

Witch hunter Chap 107 05/12/2014

Witch hunter Chap 108 10/12/2014

Witch hunter Chap 109 10/12/2014

Witch Hunter Chap 110 11/12/2014

Witch Hunter Chap 111 11/12/2014

Witch Hunter Chap 112 16/12/2014

Witch Hunter Chap 113 17/12/2014

Witch Hunter Chap 114 18/12/2014

Witch Hunter Chap 115 - fix 12/02/2015

Witch Hunter Chap 136 21/02/2016

Witch Hunter Chap 136 21/02/2016

Witch Hunter Chap 137 21/02/2016

Witch Hunter Chap 138 21/02/2016

Witch Hunter Chap 139 21/02/2016

Witch Hunter Chap 140 - fix 25/02/2015

Witch Hunter Chap 141 - fix 26/02/2015

Witch Hunter Chap 142 - fix 02/03/2015

Witch Hunter Chap 143 - fix 14/03/2015

Witch Hunter Chap 144 18/03/2015

Witch Hunter Chap 145 08/04/2015

Witch Hunter Chap 146 11/05/2015

Witch Hunter Chap 147 19/05/2015

Witch Hunter Chap 148 20/05/2015

Witch Hunter Chap 149 26/06/2015

Witch Hunter Chap 150 11/07/2015

Witch Hunter Chap 151 15/08/2015

Witch Hunter Chap 152 19/10/2015

Witch Hunter Chap 153 21/10/2015

Witch Hunter Chap 154 26/12/2015

Witch Hunter Chap 155 20/02/2016

Witch Hunter Chap 156 21/02/2016

Witch Hunter Chap 157 23/02/2016

Witch Hunter Chap 158 11/03/2016

Witch Hunter Chap 159 30/07/2016

Witch Hunter Chap 160 31/07/2016

Witch Hunter Chap 161 31/07/2016

Witch Hunter Chap 162 01/08/2016

Witch Hunter Chap 163 04/10/2016

Witch Hunter Chap 164 26/06/2017

Witch Hunter Chap 165 01/07/2017

Witch Hunter Chap 166 02/07/2017

Witch Hunter Chap 167 04/07/2017

Witch Hunter Chap 168 07/07/2017

Witch Hunter Chap 169 12/07/2017

Witch Hunter Chap 170 13/07/2017

Witch Hunter Chap 171 16/07/2017

Witch Hunter Chap 172 31/07/2017

Witch Hunter Chap 173 17/08/2017

Witch Hunter Chap 174 28/08/2017

Witch Hunter Chap 175 28/08/2017

Witch Hunter Chap 176 28/08/2017

Witch Hunter Chap 177 20/09/2017

Witch Hunter Chap 177.2 20/09/2017

Witch Hunter Chap 178 25/09/2017

Witch Hunter Chap 178.2 25/09/2017

Witch Hunter Chap 179 11/01/2018

Witch Hunter Chap 180 11/01/2018

Witch Hunter Chap 181 30/01/2018

Witch Hunter Chap 182 30/01/2018