Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Yaiba

Yaiba

9/10 trên tổng số 30 lượt đánh giá

Lượt xem: 462,358
Tên khác: Kiếm sĩ tái xuất
Thể loại: Shounen, Comedy
Tác giả: Gosho Aoyama
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yaiba: Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một samurai trẻ mang tên Yaiba Kurogane. Yaiba sống với cha, Kenjurou, trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi. 

Danh sách chương

Yaiba Remake Chap 001 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 002 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 003 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 004 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 005 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 006 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 007 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 008 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 009 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 010 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 011 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 012 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 013 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 014 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 015 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 016 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 017 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 018 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 019 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 020 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 021 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 022 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 023 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 024 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 025 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 026 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 027 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 028 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 029 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 030 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 031 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 032 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 033 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 034 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 035 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 036 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 037 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 038 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 039 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 040 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 041 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 042 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 043 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 044 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 045 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 046 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 047 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 048 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 049 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 050 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 051 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 052 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 053 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 054 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 055 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 056 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 057 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 058 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 059 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 060 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 061 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 062 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 063 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 064 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 065 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 066 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 067 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 068 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 069 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 070 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 071 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 072 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 073 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 074 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 075 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 076 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 077 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 078 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 079 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 080 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 081 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 082 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 083 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 084 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 085 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 086 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 087 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 088 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 089 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 090 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 091 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 092 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 093 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 094 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 095 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 096 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 097 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 098 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 099 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 100 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 101 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 102 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 103 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 104 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 105 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 106 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 107 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 108 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 109 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 110 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 111 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 112 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 113 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 114 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 115 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 116 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 117 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 118 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 119 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 120 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 121 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 122 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 123 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 124 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 125 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 126 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 127 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 128 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 129 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 130 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 131 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 132 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 133 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 134 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 135 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 136 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 137 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 138 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 139 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 140 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 141 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 142 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 143 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 144 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 145 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 146 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 147 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 148 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 149 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 150 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 151 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 152 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 153 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 154 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 155 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 156 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 157 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 158 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 159 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 160 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 161 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 162 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 163 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 164 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 165 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 166 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 167 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 168 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 169 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 170 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 171 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 172 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 173 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 174 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 175 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 176 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 177 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 178 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 179 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 180 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 181 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 182 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 183 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 184 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 185 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 186 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 187 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 188 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 189 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 190 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 191 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 192 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 193 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 194 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 195 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 196 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 197 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 198 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 199 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 200 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 201 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 202 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 203 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 204 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 205 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 206 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 207 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 208 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 209 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 210 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 211 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 212 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 213 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 214 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 215 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 216 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 217 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 218 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 219 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 220 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 221 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 222 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 223 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 224 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 225 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 226 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 227 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 228 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 229 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 230 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 231 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 232 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 233 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 234 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 235 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 236 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 237 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 238 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 239 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 240 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 241 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 242 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 243 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 244 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 245 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 246 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 247 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 248 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 249 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 250 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 251 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 252 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 253 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 254 - fix 06/02/2015

Yaiba Remake Chap 255 - fix 06/02/2015