Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Long Phi Bất Bại - END

Long Phi Bất Bại - END

8.3/10 trên tổng số 100 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,386,299
Tên khác: Long Phi Bất Bại - END
Thể loại: Manhwa, Shounen, Martial Arts, Historical, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Phi Bất Bại - END:

Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người.

Vốn dĩ tham tài điên cuồng, Long Phi đã nhận của cậu bé miếng ngọc bội trị giá liên thành mà không biết mình đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khủng khiếp trên giang hồ.
Long Phi sẽ đối phó với cuộc chiến đó thế nào?

Số phận của Long Phi sẽ ra sao khi ngày càng phải đối mặt với các cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? Mời các vị đón xem…

Danh sách chương

Long Phi Bất Bại Chap 001 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 002 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 003 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 004 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 005 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 006 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 007 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 008 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 009 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 010 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 011 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 012 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 013 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 014 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 015 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 016 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 017 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 018 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 019 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 020 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 021 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 022 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 023 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 024 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 025 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 026 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 027 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 028 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 029 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 030 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 031 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 032 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 033 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 034 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 035 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 036 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 037 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 038 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 039 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 040 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 041 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 042 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 043 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 044 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 045 08/03/2015

Long Phi Bất Bại Chap 046 08/03/2015

Long phi bất bại Chap 047 08/04/2013

Long phi bất bại Chap 048 08/04/2013

Long Phi Bất Bại Chap 049 13/04/2013

Long Phi Bất Bại Chap 050 15/04/2013

Long Phi Bất Bại Chap 051 29/04/2013

Long Phi Bất Bại Chap 052 02/05/2013

Long Phi Bất Bại Chap 053 09/05/2013

Long Phi Bất Bại Chap 054 15/05/2013

Long Phi Bất Bại Chap 055 19/05/2013

Long Phi Bất Bại Chap 056 31/05/2013

Long Phi Bất Bại Chap 057 04/06/2013

Long Phi Bất Bại Chap 058 12/06/2013

Long Phi Bất Bại Chap 059 17/06/2013

Long Phi Bất Bại Chap 060 22/06/2013

Long Phi Bất Bại Chap 061 02/07/2013

Long Phi Bất Bại Chap 062 13/07/2013

Long Phi Bất Bại Chap 063 21/07/2013

Long Phi Bất Bại Chap 064 27/07/2013

Long Phi Bất Bại Chap 065 08/08/2013

Long Phi Bất Bại Chap 066 16/08/2013

Long Phi Bất Bại Chap 067 24/08/2013

Long Phi Bất Bại Chap 068 - fix 31/08/2013

Long Phi Bất Bại Chap 069 08/09/2013

Long Phi Bất Bại Chap 070 09/10/2013

Long Phi Bất Bại Chap 071 19/11/2013

Long Phi Bất Bại Chap 072 22/11/2013

Long Phi Bất Bại Chap 073 26/11/2013

Long Phi Bất Bại Chap 074 27/11/2013

Long Phi Bất Bại Chap 075 02/12/2013

Long Phi Bất Bại Chap 076 05/12/2013

Long Phi Bất Bại Chap 077 12/12/2013

Long Phi Bất Bại Chap 078 01/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 079 07/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 080 18/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 081 22/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 082 27/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 083 28/01/2014

Long Phi Bất Bại Chap 084 04/02/2014

Long Phi Bất Bại Chap 085 - Fixed 04/03/2014

Long Phi Bất Bại Chap 086 04/03/2014

Long Phi Bất Bại Chap 087 17/04/2014

Long Phi Bất Bại Chap 088 21/05/2014

Long Phi Bất Bại Chap 089 21/05/2014

Long Phi Bất Bại Chap 090 17/06/2014

Long Phi Bất Bại Chap 091 30/06/2014

Long Phi Bất Bại Chap 092 31/07/2014

Long Phi Bất Bại Chap 093 31/07/2014

Long Phi Bất Bại Chap 094 09/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 095 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 096 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 097 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 098 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 099 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 100 10/09/2014

Long Phi Bất Bại Chap 101 10/09/2014

Long phi bất bại Chap 102 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 103 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 104 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 105 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 106 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 107 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 108 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 109 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 110 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 111 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 112 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 113 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 114 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 115 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 116 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 117 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 118 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 119 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 120 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 121 - fix 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 122 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 123 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 124 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 125 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 126 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 127 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 128 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 129 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 130 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 131 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 132 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 133 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 134 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 135 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 136 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 137 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 138 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 139 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 140 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 141 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 142 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 143 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 144 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 145 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 146 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 147 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 148 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 149 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 150 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 151 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 152 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 153 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 154 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 155 22/11/2014

Long phi bất bại Chap 156 22/11/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 001 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 002 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 003 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 004 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 005 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 006 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 007 05/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 008 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 009 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 010 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 011 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 012 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 013 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 014 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 015 09/09/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 016 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 017 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 018 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 019 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 020 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 021 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 022 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 023 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 024 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 025 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 026 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 027 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 028 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 029 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 030 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 031 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 032 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 033 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 034 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 035 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 036 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 037 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 038 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 039 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 040 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 041 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 042 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 043 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 044 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 045 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 046 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 047 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 048 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 049 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 050 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 051 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 052 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 053 22/11/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 054 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 055 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 056 14/10/2014

Long phi bất bại phần 2 Chap 057 29/10/2014

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 058 08/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 059 11/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 060 15/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 061 16/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 062 17/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 063 18/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 064 20/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 065 20/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 066 21/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 067 23/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 068 24/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 069 25/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 070 25/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 071 27/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 072 27/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 073 28/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 074 29/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 075 30/03/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 076 01/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 077 01/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 078 02/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 079 03/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 080 04/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 081 06/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 082 07/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 083 08/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 084 08/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 085 09/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 086 10/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 087 11/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 088 12/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 089 13/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 090 14/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 091 15/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 092 16/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 093 17/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 094 18/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 095 19/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 096 20/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 097 21/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 098 22/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 099 23/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 100 24/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 101 25/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 102 27/04/2015

Long Phi Bất Bại phần 2 Chap 103 28/04/2015

Long phi bất bại phần 2 Chap 104 09/06/2015

Long phi bất bại phần 2 Chap 105 - END 17/06/2015