Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
A Story Of Heroes - Giang Hồ Bá Đạo Ký

A Story Of Heroes - Giang Hồ Bá Đạo Ký

7.3/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá

Lượt xem: 131,044
Tên khác: A Story Of Heroes - Giang Hồ Bá Đạo Ký
Thể loại: Shounen, Historical, Adventure, Action
Tác giả: Choi Mir
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

A Story Of Heroes - Giang Hồ Bá Đạo Ký: Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng ...

Danh sách chương

A Story Of Heroes Chap 084 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 001 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 002 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 003 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 004 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 005 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 006 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 007 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 008 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 009 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 010 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 011 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 012 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 013 19/02/2014

A Story Of Heroes Chap 014 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 015 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 016 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 017 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 018 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 019 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 020 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 021 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 022 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 023 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 024 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 025 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 026 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 027 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 028 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 029 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 030 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 031 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 032 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 033 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 034 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 035 21/02/2014

A Story Of Heroes Chap 036 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 037 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 038 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 039 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 040 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 041 04/03/2014

A Story Of Heroes Chap 042 07/03/2014

A Story Of Heroes Chap 043 10/03/2014

A Story Of Heroes Chap 044 10/03/2014

A Story Of Heroes Chap 045 13/03/2014

A Story Of Heroes Chap 046 13/03/2014

A Story Of Heroes Chap 047 15/03/2014

A Story Of Heroes Chap 048 19/03/2014

A Story Of Heroes Chap 049 22/03/2014

A Story Of Heroes Chap 050 24/03/2014

A Story Of Heroes Chap 051 02/04/2014

A Story Of Heroes Chap 052 02/04/2014

A Story Of Heroes Chap 053 02/04/2014

A Story Of Heroes Chap 054 02/04/2014

A Story Of Heroes Chap 055 13/04/2014

A Story Of Heroes Chap 056 13/04/2014

A Story Of Heroes Chap 057 13/04/2014

A Story Of Heroes Chap 058 13/04/2014

A Story Of Heroes Chap 060 21/04/2014

A Story Of Heroes Chap 061 21/04/2014

A Story Of Heroes Chap 062 21/04/2014

A Story Of Heroes Chap 063 21/04/2014

A Story Of Heroes Chap 064 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 065 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 066 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 067 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 068 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 069 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 070 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 071 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 072 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 073 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 074 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 075 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 076 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 077 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 078 13/05/2014

A Story Of Heroes Chap 079 14/05/2014

A Story Of Heroes Chap 080 19/05/2014

A Story Of Heroes Chap 081 20/05/2014

A Story Of Heroes Chap 082 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 083 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 085 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 086 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 087 03/06/2014

A Story Of Heroes Chap 088 09/06/2014

A Story Of Heroes Chap 090 19/06/2014

A Story Of Heroes Chap 091 19/06/2014

A Story Of Heroes Chap 092 19/06/2014

A Story Of Heroes Chap 093 19/06/2014

A Story Of Heroes Chap 094 25/06/2014

A Story Of Heroes Chap 095 25/06/2014

A Story Of Heroes Chap 096 27/06/2014

A Story Of Heroes Chap 097 28/06/2014

A Story Of Heroes Chap 098 28/06/2014

A Story Of Heroes Chap 099 02/07/2014

A Story Of Heroes Chap 100 02/07/2014

A Story Of Heroes Chap 101 08/07/2014

A Story Of Heroes Chap 102 08/07/2014

A Story Of Heroes Chap 103 08/07/2014

A Story Of Heroes Chap 104 10/07/2014

A Story Of Heroes Chap 105 14/07/2014

A Story Of Heroes Chap 106 17/07/2014

A Story Of Heroes Chap 107 17/07/2014

A Story Of Heroes Chap 108 24/07/2014

A Story Of Heroes Chap 109 24/07/2014

A Story Of Heroes Chap 110 24/07/2014

A Story Of Heroes Chap 111 06/08/2014

A Story Of Heroes Chap 112 06/08/2014

A Story Of Heroes Chap 113 06/08/2014

A Story Of Heroes Chap 114 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 115 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 116 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 117 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 118 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 119 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 120 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 121 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 122 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 123 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 124 26/08/2014

A Story Of Heroes Chap 125 06/09/2014

A Story Of Heroes Chap 126 06/09/2014

A Story Of Heroes Chap 127 06/09/2014

A Story Of Heroes Chap 128 12/09/2014

A Story Of Heroes Chap 129 13/09/2014

A Story Of Heroes Chap 130 28/09/2014

A Story Of Heroes Chap 132 28/09/2014

A Story Of Heroes Chap 133 28/09/2014

A Story Of Heroes Chap 134 03/10/2014

A Story Of Heroes Chap 135 08/10/2014

A Story Of Heroes Chap 136 13/10/2014

A Story Of Heroes Chap 137 16/10/2014

A Story Of Heroes Chap 138 18/10/2014

A Story Of Heroes Chap 139 22/10/2014

A Story Of Heroes Chap 140 23/10/2014

A Story Of Heroes Chap 141 28/10/2014

A Story Of Heroes Chap 142 31/10/2014

A Story Of Heroes Chap 143 04/11/2014

A Story Of Heroes Chap 144 11/11/2014

AStory Of Heroes Chap 131 28/09/2014