Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Aiki

Aiki

6.4/10 trên tổng số 121 lượt đánh giá

Lượt xem: 349,413
Tên khác: Aiki
Thể loại: Supernatural, Seinen, School Life, Romance, Harem, Comedy, Adventure, Adult, Action
Tác giả: Isutoshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Aiki:

Tại trường trung học xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát trường. Cháu gái của ngài chủ tịch muốn nhờ tới sự giúp đỡ của một thiên tài võ thuật hám gái. Liệu cậu có giúp cô ấy hay cậu sẽ hành động theo những tật xấu của mình?  Truyện có 1 số yếu tố 18+

Danh sách chương

aiki Chap 001 27/12/2014

aiki Chap 002 27/12/2014

aiki Chap 003 27/12/2014

aiki Chap 004 27/12/2014

Aiki Chap 005 27/12/2014

aiki Chap 006 27/12/2014

aiki Chap 007 27/12/2014

aiki Chap 008 27/12/2014

aiki Chap 009 27/12/2014

aiki Chap 010 27/12/2014

aiki Chap 011 27/12/2014

aiki Chap 012 27/12/2014

aiki Chap 013 27/12/2014

aiki Chap 014 27/12/2014

aiki Chap 015 27/12/2014

aiki Chap 016 27/12/2014

aiki Chap 017 27/12/2014

aiki Chap 018 27/12/2014

aiki Chap 019 27/12/2014

aiki Chap 020 27/12/2014

aiki Chap 021 27/12/2014

aiki Chap 022 27/12/2014

aiki Chap 023 27/12/2014

aiki Chap 024 27/12/2014

aiki Chap 025 27/12/2014

Aiki Chap 026 27/12/2014

aiki Chap 027 27/12/2014

Aiki Chap 028 27/12/2014

aiki Chap 029 27/12/2014

Aiki Chap 030 27/12/2014

aiki Chap 031 27/12/2014

Aiki Chap 032 27/12/2014

Aiki Chap 033 27/12/2014

Aiki Chap 034 27/12/2014

Aiki Chap 035 27/12/2014

Aiki Chap 036 27/12/2014

aiki Chap 037 27/12/2014

aiki Chap 038 27/12/2014

aiki Chap 039 27/12/2014

aiki Chap 040 27/12/2014

aiki Chap 041 27/12/2014

aiki Chap 042 27/12/2014

aiki Chap 043 27/12/2014

Aiki Chap 044 27/12/2014

Aiki Chap 045 27/12/2014

Aiki Chap 046 27/12/2014

Aiki Chap 047 27/12/2014

aiki Chap 048 27/12/2014

aiki Chap 049 27/12/2014

Aiki Chap 050 27/12/2014

Aiki Chap 051 27/12/2014

Aiki Chap 052 27/12/2014

Aiki Chap 053 27/12/2014

aiki Chap 054 27/12/2014

aiki Chap 055 27/12/2014

aiki Chap 056 27/12/2014

aiki Chap 057 27/12/2014

aiki Chap 058 27/12/2014

aiki Chap 059 27/12/2014

Aiki Chap 060 27/12/2014

Aiki Chap 061 27/12/2014

Aiki Chap 062 27/12/2014

Aiki Chap 063 27/12/2014

Aiki Chap 064 27/12/2014

Aiki Chap 065 27/12/2014

Aiki Chap 066 27/12/2014

Aiki Chap 067 27/12/2014

Aiki Chap 068 27/12/2014

Aiki Chap 069 27/12/2014

Aiki Chap 070 27/12/2014

Aiki Chap 071 13/09/2011

Aiki Chap 072 14/09/2011

Aiki Chap 073 15/09/2011

Aiki Chap 074 16/09/2011

AIKI Chap 075 04/02/2012

Aiki Chap 076 09/02/2012

Aiki Chap 077 12/02/2012

Aiki Chap 078 20/02/2012

AIKI Chap 079 25/02/2012

Aiki Chap 080 11/05/2012

aiki Chap 081 18/05/2012

Aiki Chap 082 18/05/2012

Aiki Chap 083 18/05/2012

Aiki Chap 084 22/05/2012

Aiki Chap 085 26/05/2012

Aiki Chap 086 01/06/2012

Aiki Chap 087 01/06/2012

Aiki Chap 088 01/06/2012

Aiki Chap 089 01/06/2012

Aiki Chap 090 01/06/2012

aiki Chap 091 10/07/2012

Aiki Chap 092 14/08/2012

Aiki Chap 093 01/09/2012

Aiki Chap 094 12/11/2012

Aiki Chap 095 02/02/2013

aiki Chap 096 15/03/2013

aiki Chap 097 02/06/2013

aiki Chap 098 27/08/2013