Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Aka Akatoretachi no Monogatari

Aka Akatoretachi no Monogatari

8.4/10 trên tổng số 146 lượt đánh giá

Lượt xem: 638,855
Tên khác: Aka Akatoretachi no Monogatari
Thể loại: Supernatural, Shounen, Seinen, Romance, Harem, Ecchi, Drama, Action
Tác giả: KAISHAKU
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Aka Akatoretachi no Monogatari:

Hai anh em Itsuki và Hayato đi săn lùng con sói đã tấn công gia súc của làng bất ngờ gặp một con thú lai dòng máu của dơi quỷ , nó nhìn chằm chằm vào Hayato liệu...

Danh sách chương

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 001 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 002 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 003 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 004 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 005 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 006 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 007 05/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 008 08/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 009 14/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 010 22/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 011 27/10/2014

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 012 15/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 013 15/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 014 15/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 015 16/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 016 19/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 017 25/03/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 018 01/04/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 019 07/09/2015

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 020 18/02/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 021 18/02/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 022 25/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 023 29/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 024 29/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 025 29/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 026 30/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 027 31/08/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 028 04/09/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 029 12/09/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 030 11/10/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 031 12/10/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 032 13/10/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 033 03/11/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 034 22/11/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 035 25/11/2016

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 036 29/07/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 037 29/07/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 038 31/07/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 039 02/08/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 040 04/08/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 041 11/08/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 042 05/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 043 06/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 044 09/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 045 15/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 046 17/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 047 19/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 048 22/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 049 24/10/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 050 02/11/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 051 06/12/2017

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 052 26/08/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 053 29/08/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 054 01/09/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 055 15/09/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 056 20/09/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 057 04/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 058 07/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 059 10/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 060 11/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 061 13/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 062 15/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 063 16/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 064 17/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 065 17/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 066 18/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 067 20/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 068 23/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 069 23/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 070 24/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 071 25/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 072 26/10/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 073 10/11/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 074 10/11/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 075 10/11/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 076 11/11/2018

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 077 28/01/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 078 30/01/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 079 31/01/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 080 02/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 081 03/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 082 06/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 083 07/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 084 09/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 085 10/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 086 12/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 087 13/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 088 15/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 089 19/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 090 23/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 091 26/02/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 092 03/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 093 20/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 094 22/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 095 27/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 096 27/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 097 30/03/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 098 02/04/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 099 04/04/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 100 07/04/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 101 12/04/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 102 17/04/2019

Aka Akatoretachi no Monogatari Chap 103 24/04/2019