Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Akatsuki!! Otokojuku

Akatsuki!! Otokojuku

8.1/10 trên tổng số 28 lượt đánh giá

Lượt xem: 143,276
Tên khác: 暁男塾; 曉!!男塾-青年よ、大死を抱け; AKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE
Thể loại: Shounen, Action
Tác giả: Miyashita Akira
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Akatsuki!! Otokojuku:

"Phần tiếp theo của seri "sakigake!! otoko'!!". Nhân vật chính của câu chuyện này là Shishimaru Tsurugi, con trai của Momotaro nhân vật chính trong seri đầu tiên. cùng với đó là hậu duệ của các nhân vật khác, cùng tiếp tục hành trình không mệt mỏi trong ngôi trường Otokojuku"

 

Danh sách chương

Akatsuki!! Otokojuku Chap 001 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 002 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 003 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 004 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 005 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 006 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 007 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 008 15/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 009 16/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 010 17/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 011 18/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 012 19/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 013 20/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 014 21/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 015 23/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 016 23/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 017 24/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 018 25/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 019 26/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 019 26/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 020 27/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 021 29/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 022 29/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 023 29/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 024 30/08/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 025 01/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 026 01/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 027 02/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 028 03/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 029 04/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 030 05/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 031 06/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 032 07/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 033 08/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 034 09/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 035 10/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 036 11/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 037 12/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 038 13/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 039 14/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 040 15/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 041 16/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 042 17/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 043 18/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 044 19/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 045 20/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 046 21/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 047 22/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 048 24/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 049 25/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 050 26/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 051 28/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 052 28/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 053 29/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 054 30/09/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 055 01/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 056 02/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 057 03/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 058 05/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 059 05/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 060 08/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 061 08/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 062 09/10/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 063 26/11/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 064 26/11/2015

Akatsuki!! Otokojuku Chap 065 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 066 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 067 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 068 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 069 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 070 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 071 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 072 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 073 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 074 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 075 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 076 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 077 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 078 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 079 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 080 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 081 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 082 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 083 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 084 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 085 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 086 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 087 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 088 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 089 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 090 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 091 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 092 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 093 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 094 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 095 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 096 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 097 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 098 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 099 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 100 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 101 05/04/2016

Akatsuki!! Otokojuku Chap 102 05/04/2016