Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
AKB49 - Renai Kinshi Jourei

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

9.5/10 trên tổng số 122 lượt đánh giá

Lượt xem: 161,086
Tên khác: AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Gender bender, Ecchi, Adventure
Tác giả: Motoazabu Factory, Miyajima Reiji
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

AKB49 - Renai Kinshi Jourei:

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48. Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko - người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn. Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây...

Danh sách chương

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 001 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 002 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 003 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 004 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 005 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 006 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 007 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 008 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 009 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 010 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 011 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 012 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 013 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 014 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 015 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 016 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 017 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 018 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 019 06/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 020 09/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 021 12/08/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 022 08/09/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 023 08/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 024 08/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 025 08/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 026 08/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 027 08/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 028 12/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 029 17/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 030 18/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 031 28/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 032 28/12/2012

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 033 05/03/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 034 05/03/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 035 15/03/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 036 31/07/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 038 02/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 039 01/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 040 04/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 041 04/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 042 04/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 043 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 044 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 045 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 046 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 047 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 048 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 049 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 050 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 051 28/08/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 052 01/09/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 053 - fix 05/09/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 054 22/09/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 055 22/09/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 056 11/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 057 11/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 058 17/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 059 17/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 060 19/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 061 28/10/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 062 03/11/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 063 10/11/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 064 11/11/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 065 11/11/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 066 20/11/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 067 07/12/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 068 14/12/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 069 21/12/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 070 22/12/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 071 29/12/2013

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 072 01/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 073 05/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 074 19/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 075 19/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 076 19/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 077 19/01/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 078 09/02/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 079 16/02/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 080 23/02/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 081 02/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 082 05/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 083 - fix 09/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 084 - Fix 26/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 085 27/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 086 29/03/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 087 - Fix 13/04/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 088 08/06/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 089 19/04/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 090 25/04/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 091 27/04/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 092 04/05/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 093 27/05/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 094 27/05/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 095 27/05/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 096 27/05/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 097 02/06/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 098 02/06/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 099 18/07/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 100 18/07/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 101 24/07/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 102 27/07/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 103 06/09/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 104 06/09/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 105 06/09/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 106 06/09/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 107 01/10/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 108 01/10/2014

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 109 17/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 110 17/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 111 17/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 112 17/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 113 17/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 114 18/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 115 19/03/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 116 12/04/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 117 12/04/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 118 24/04/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 119 28/05/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 120 27/06/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 121 29/06/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 122 29/06/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 123 29/06/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 124 26/07/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 125 10/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 126 10/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 127 11/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 128 14/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 129 26/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 130 28/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 131 28/09/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 132 10/10/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 133 19/10/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 134 19/10/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 135 18/11/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 136 20/11/2015

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 137 22/02/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 138 03/03/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 139 06/03/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 140 09/03/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 141 18/05/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 142 18/05/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 143 27/05/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 144 27/05/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 145 31/10/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 146 11/11/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 147 24/11/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 148 20/12/2016

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 149 12/02/2017

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 150 02/08/2017

AKB49 – Renai Kinshi Jourei Chap 151 26/06/2018