Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Assassination Classroom

Assassination Classroom

9.3/10 trên tổng số 788 lượt đánh giá

Lượt xem: 552,911
Tên khác: Lớp Học Ám Sát; Ansatsu Kyoushitsu
Thể loại: Shounen, Sci-Fi, School Life, Comedy, Action
Tác giả: Matsui Yuusei
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Assassination Classroom:

“Ta là người đã phá huỷ mặt trăng” “Hãy ám sát ta nếu các ngươi muốn cứu lấy trái đất” Một con bạch tuộc chẳng biết tự lỗ nào chui lên cứ luôn miệng gào thét hai câu này và đòi làm thầy giáo của đám học sinh cá biệt lớp 3-E. Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì khi bản thân không muốn chết nhưng cứ thích khuyến khích người ta ám sát mình. Để coi cái lớp học sát thủ này rồi sẽ đi về đâu...

Danh sách chương

Assassination Classroom Chap 001 17/07/2012

Assassination Classroom Chap 002 18/07/2012

Assassination Classroom Chap 003 30/07/2012

Assassination Classroom Chap 004 30/07/2012

Assassination Classroom Chap 005 01/08/2012

Assassination Classroom Chap 006 09/08/2012

Assassination Classroom Chap 007 17/08/2012

Assassination Classroom Chap 008 31/08/2012

Assassination Classroom Chap 009 06/09/2012

Assassination Classroom Chap 010 11/09/2012

Assassination Classroom Chap 011 21/09/2012

Assassination Classroom Chap 012 04/10/2012

Assassination Classroom Chap 013 07/10/2012

Assassination Classroom Chap 014 12/10/2012

Assassination Classroom Chap 015 26/10/2012

Assassination Classroom Chap 016 01/11/2012

Assassination Classroom Chap 017 18/11/2012

Assassination Classroom Chap 018 01/12/2012

Assassination Classroom Chap 019 10/12/2012

Assassination Classroom Chap 020 16/12/2012

Assassination Classroom Chap 021 09/01/2013

Assassination Classroom Chap 022 16/02/2013

Assassination Classroom Chap 023 21/02/2013

Assassination Classroom Chap 024 28/02/2013

Assassination Classroom Chap 025 04/03/2013

Assassination Classroom Chap 026 14/03/2013

Assassination Classroom Chap 027 22/03/2013

Assassination Classroom Chap 028 24/03/2013

Assassination Classroom Chap 029 25/03/2013

Assassination Classroom Chap 030 27/03/2013

Assassination Classroom Chap 031 29/03/2013

Assassination Classroom Chap 032 30/03/2013

Assassination Classroom Chap 033 30/03/2013

Assassination Classroom Chap 034 31/03/2013

Assassination Classroom Chap 035 31/03/2013

Assassination Classroom Chap 036 31/03/2013

Assassination Classroom Chap 037 04/04/2013

Assassination Classroom Chap 038 09/04/2013

Assassination Classroom Chap 039 17/04/2013

Assassination Classroom Chap 040 22/04/2013

assassination classroom Chap 041 27/04/2013

assassination classroom Chap 042 12/05/2013

Assassination Classroom Chap 043 21/05/2013

Assassination Classroom Chap 044 28/05/2013

Assassination Classroom Chap 045 01/06/2013

Assassination Classroom Chap 046 10/06/2013

Assassination Classroom Chap 047 15/06/2013

Assassination Classroom Chap 048 23/06/2013

Assassination Classroom Chap 049 01/07/2013

Assassination Classroom Chap 050 08/07/2013

Assassination Classroom Chap 051 14/07/2013

Assassination Classroom Chap 052 23/07/2013

Assassination Classroom Chap 053 30/07/2013

Assassination Classroom Chap 054 09/08/2013

Assassination Classroom Chap 055 13/08/2013

Assassination Classroom Chap 056 27/08/2013

Assassination Classroom Chap 057 07/09/2013

Assassination Classroom Chap 058 23/09/2013

Assassination Classroom Chap 059 04/10/2013

Assassination Classroom Chap 060 13/10/2013

Assassination Classroom Chap 061 24/10/2013

Assassination Classroom Chap 062 03/11/2013

Assassination Classroom Chap 063 17/11/2013

Assassination Classroom Chap 064 30/11/2013

Assassination Classroom Chap 065 08/12/2013

Assassination Classroom Chap 066 01/01/2014

Assassination Classroom Chap 067 09/01/2014

Assassination Classroom Chap 068 18/01/2014

Assassination Classroom Chap 069 26/01/2014

Assassination Classroom Chap 070 01/02/2014

Assassination Classroom Chap 071 08/02/2014

Assassination Classroom Chap 072 08/02/2014

Assassination Classroom Chap 073 14/02/2014

Assassination Classroom Chap 074 15/02/2014

Assassination Classroom Chap 075 16/02/2014

Assassination Classroom Chap 076 09/03/2014

Assassination Classroom Chap 077 - fix 16/03/2014

Assassination Classroom Chap 078 - fix 16/03/2014

Assassination Classroom Chap 079 - fix 31/03/2014

Assassination Classroom Chap 080 - fix 09/04/2014

Assassination Classroom Chap 081 - fix 22/04/2014

Assassination Classroom Chap 082 01/05/2014

Assassination Classroom Chap 083 11/05/2014

Assassination Classroom Chap 084 27/05/2014

Assassination Classroom Chap 085 09/06/2014

Assassination Classroom Chap 086 03/07/2014

Assassination Classroom Chap 087 19/07/2014

Assassination Classroom Chap 088 03/08/2014

Assassination Classroom Chap 089 03/08/2014

Assassination Classroom Chap 090 15/08/2014

Assassination Classroom Chap 091 24/08/2014

Assassination Classroom Chap 092 31/08/2014

Assassination Classroom Chap 093 31/08/2014

Assassination Classroom Chap 094 02/09/2014

Assassination Classroom Chap 095 03/09/2014

Assassination Classroom Chap 096 06/09/2014

Assassination Classroom Chap 097 06/09/2014

Assassination Classroom Chap 098 13/09/2014

Assassination Classroom Chap 099 19/09/2014

Assassination Classroom Chap 100 27/09/2014

Assassination Classroom Chap 101 03/10/2014

Assassination Classroom Chap 102 10/10/2014

Assassination Classroom Chap 103 12/10/2014

Assassination Classroom Chap 104 23/10/2014

Assassination Classroom Chap 105 31/10/2014

Assassination Classroom Chap 106 15/11/2014

Assassination Classroom Chap 107 23/11/2014

Assassination Classroom Chap 108 23/11/2014

Assassination Classroom Chap 109 30/11/2014

Assassination Classroom Chap 110 03/12/2014

Assassination Classroom Chap 111 11/12/2014

Assassination Classroom Chap 112 - fix 25/12/2014

Assassination Classroom Chap 113 - fix 12/01/2015

Assassination Classroom Chap 114 - fix 20/01/2015

Assassination Classroom Chap 115 - fix 29/01/2015

Assassination Classroom Chap 116 - fix 29/01/2015

Assassination Classroom Chap 117 - fix 29/01/2015

Assassination Classroom Chap 118 - fix 10/02/2015

Assassination Classroom Chap 119 10/02/2015

Assassination Classroom Chap 120 10/02/2015

Assassination Classroom Chap 121 02/04/2015

Assassination Classroom Chap 122 08/04/2015

Assassination Classroom Chap 123 08/04/2015

Assassination Classroom Chap 124 08/04/2015

Assassination Classroom Chap 125 08/04/2015

Assassination Classroom Chap 126 26/04/2015

Assassination Classroom Chap 127 27/04/2015

Assassination Classroom Chap 128 29/04/2015

Assassination Classroom Chap 129 08/05/2015

Assassination Classroom Chap 130 08/05/2015

Assassination Classroom Chap 131 13/05/2015

Assassination Classroom Chap 132 15/05/2015

Assassination Classroom Chap 133 19/05/2015

Assassination Classroom Chap 134 21/05/2015

Assassination Classroom Chap 135 26/05/2015

Assassination Classroom Chap 136 28/05/2015

Assassination Classroom Chap 137 28/05/2015

Assassination Classroom Chap 138 28/05/2015

Assassination Classroom Chap 139 28/05/2015

Assassination Classroom Chap 140 29/05/2015

Assassination Classroom Chap 141 29/05/2015

Assassination Classroom Chap 142 07/06/2015

Assassination Classroom Chap 143 14/06/2015

Assassination Classroom Chap 144 19/06/2015

Assassination Classroom Chap 145 27/06/2015

Assassination Classroom Chap 146 05/07/2015

Assassination Classroom Chap 147 13/07/2015

Assassination Classroom Chap 148 17/07/2015

Assassination Classroom Chap 149 25/07/2015

Assassination Classroom Chap 150 02/08/2015

Assassination Classroom Chap 151 08/08/2015

Assassination Classroom Chap 152 03/09/2015

Assassination Classroom Chap 153 03/09/2015

Assassination Classroom Chap 154 17/09/2015

Assassination Classroom Chap 155 18/09/2015

Assassination Classroom Chap 156 24/09/2015

Assassination Classroom Chap 157 04/10/2015

Assassination Classroom Chap 158 13/10/2015

Assassination Classroom Chap 159 13/10/2015

Assassination Classroom Chap 160 25/10/2015

Assassination Classroom Chap 161 31/10/2015

Assassination Classroom Chap 162 18/11/2015

Assassination Classroom Chap 163 28/11/2015

Assassination Classroom Chap 164 01/12/2015

Assassination Classroom Chap 165 01/12/2015

Assassination Classroom Chap 166 05/12/2015

Assassination Classroom Chap 167 05/12/2015

Assassination Classroom Chap 168 12/12/2015

Assassination Classroom Chap 169 21/12/2015

Assassination Classroom Chap 170 28/12/2015

Assassination Classroom Chap 171 16/01/2016

Assassination Classroom Chap 172 23/01/2016

Assassination Classroom Chap 173 TV 31/01/2016

Assassination Classroom Chap 174 TV 05/02/2016

Assassination Classroom Chap 175 TV 11/02/2016

Assassination Classroom Chap 176 TV 27/02/2016

Assassination Classroom Chap 177 TV 29/02/2016

Assassination Classroom Chap 178 TV 13/03/2016

Assassination Classroom Chap 179 TV 13/03/2016

Assassination Classroom Chap 180 TV - END 20/03/2016

Assassination Classroom Chap 180.1 27/06/2016

Assassination Classroom Spin Off chap 001 04/04/2016

Assassination Classroom: Korosensei Quest 1 14/12/2015

Assassination Classroom: Korosensei Quest 1.5 14/12/2015

Assassination Classroom: Korosensei Quest 2 05/03/2016

Assassination Classroom: Korosensei Quest 2.5 05/03/2016

Assassination Classroom: Korosensei Quest 3 08/04/2016

Assassination Classroom: Side Story 1 29/04/2016

Assassination Classroom: Side Story 2 23/05/2017