Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bà Xã Tôi Là Nam Thần

Bà Xã Tôi Là Nam Thần

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 49,380
Tên khác: Bà Xã Tôi Là Nam Thần
Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: ngonphongcomics
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bà Xã Tôi Là Nam Thần:

Trần Mẫn Ninh giống như bao người phụ nữ trong gia đình khác, mỗi ngày đều vất vả vì gia đình, nhưng bên ngoài lớp vỏ đó, cô còn có một thân phận bí mật không dám để người biết khác_nam thần minh tinh. Đứng giữa mộng tưởng và hiện thực, cô rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu........

Danh sách chương

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 001 10/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 002 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 003 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 004 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 005 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 006 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 007 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 008 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 009 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 010 25/07/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 011 01/08/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 012 01/08/2017

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 013 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 014 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 015 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 016 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 017 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 018 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 019 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 020 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 021 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 022 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 023 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 024 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 025 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 026 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 027 15/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 028 19/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 029 19/01/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 030 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 031 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 032 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 033 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 034 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 035 11/03/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 036 14/05/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 037 17/05/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 038 15/06/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 039 15/06/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 040 15/06/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 041 06/07/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 042 07/07/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 043 27/07/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 044 30/07/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 045 03/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 045.5 15/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 046 15/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 047 16/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 048 17/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 049 23/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 050 27/08/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 051 03/09/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 052 06/09/2018

Bà Xã Tôi Là Nam Thần Chap 053 06/09/2018