Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

9.6/10 trên tổng số 26 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,224,215
Tên khác: Bách Luyện Thành Thần
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Shounen, Drama, Adventure, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: Hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bách Luyện Thành Thần:

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Danh sách chương

Bách Luyện Thành Thần Chap 001 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 002 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 003 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 004 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 005 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 006 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 007 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 008 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 009 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 010 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 011 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 012 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 013 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 014 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 015 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 016 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 017 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 018 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 019 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 020 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 021 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 022 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 023 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 024 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 025 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 026 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 027 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 028 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 029 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 030 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 031 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 033 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 034 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 035 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 036 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 037 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 038 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 039 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 040 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 041 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 042 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 043 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 044 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 045 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 046 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 047 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 048 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 049 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 050 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 051 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 052 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 053 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 054 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 055 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 056 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 057 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 058 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 059 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 060 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 061 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 062 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 063 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 064 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 065 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 066 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 067 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 068 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 069 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 070 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 071 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 072 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 073 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 074 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 075 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 076 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 077 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 078 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 079 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 080 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 081 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 082 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 082.1 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 082.2 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 082.3 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 083 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 084 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 085 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 086 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 087 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 088 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 089 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 090 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 091 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 092 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 093 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 094 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 095 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 096 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 097 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 098 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 099 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 100 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 101 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 102 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 103 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 104 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 105 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 106 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 107 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 108 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 109 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 110 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 111 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 112 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 113 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 114 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 115 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 116 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 117 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 118 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 119 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 120 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 121 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 122 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 123 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 124 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 125 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 126 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 126.5 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 127 01/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 128 05/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 129 05/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 130 12/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 131 12/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 132 12/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 133 17/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 134 19/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 135 24/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 136 27/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 137 29/08/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 138 02/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 139 02/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 140 07/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 141 09/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 142 14/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 143 18/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 143.5 19/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 144 21/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 145 24/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 146 26/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 147 28/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 148 30/09/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 149 03/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 149.5 04/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 150 05/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 151 07/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 152 10/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 153 12/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 154 14/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 155 19/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 156 21/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 157 26/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 158 28/10/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 159 02/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 160 06/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 161 07/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 162 10/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 163 12/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 164 14/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 165 16/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 166 18/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 167 23/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 168 25/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 169 30/11/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 170 02/12/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 171 07/12/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 172 09/12/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 173 14/12/2017

Bách Luyện Thành Thần Chap 174 16/12/2017