Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bàn Long

Bàn Long

8.4/10 trên tổng số 266 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,150,949
Tên khác: Bàn Long
Thể loại: Manhua, Magic, Action
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bàn Long:

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ! Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!

Danh sách chương

Bàn Long Chap 001 21/01/2013

Bàn Long Chap 002 22/01/2013

Bàn Long Chap 003 22/01/2013

Bàn Long Chap 004 22/01/2013

Bàn Long Chap 005 24/01/2013

Bàn Long Chap 006 24/01/2013

Bàn Long Chap 007 28/01/2013

Bàn Long Chap 008 29/01/2013

Bàn Long Chap 009 29/01/2013

Bàn Long Chap 010 03/03/2013

Bàn Long Chap 011 03/03/2013

Bàn Long Chap 012 24/03/2013

Bàn Long Chap 013 29/03/2013

Bàn Long Chap 014 20/04/2013

Bàn Long Chap 015 20/04/2013

Bàn Long Chap 016 01/05/2013

Bàn Long Chap 017 01/05/2013

Bàn Long Chap 018 05/05/2013

Bàn Long Chap 019 20/05/2013

Bàn Long Chap 020 28/05/2013

Bàn Long Chap 021 28/05/2013

Bàn Long Chap 022 14/06/2013

Bàn Long Chap 023 17/06/2013

Bàn Long Chap 024 25/06/2013

Bàn Long Chap 025 29/07/2013

Bàn Long Chap 026 29/07/2013

Bàn Long Chap 027 13/08/2013

Bàn Long Chap 028 13/08/2013

Bàn Long Chap 029 22/08/2013

Bàn Long Chap 030 02/09/2013

Bàn Long Chap 031 16/09/2013

Bàn Long Chap 032 16/09/2013

Bàn Long Chap 033 16/09/2013

Bàn Long Chap 034 01/10/2013

Bàn Long Chap 035 03/10/2013

Bàn Long Chap 036 27/10/2013

Bàn Long Chap 037 27/10/2013

Bàn Long Chap 038 28/10/2013

Bàn Long Chap 039 09/12/2013

Bàn Long Chap 040 09/12/2013

Bàn Long Chap 041 09/12/2013

Bàn Long Chap 042 09/12/2013

Bàn Long Chap 043 16/12/2013

Bàn Long Chap 044 24/12/2013

Bàn Long Chap 045 02/01/2014

Bàn Long Chap 046 07/01/2014

Bàn Long Chap 047 21/01/2014

Bàn Long Chap 048 23/02/2014

Bàn Long Chap 049 23/02/2014

Bàn Long Chap 050 05/03/2014

Bàn Long Chap 051 20/03/2014

Bàn Long Chap 052 24/03/2014

Bàn Long Chap 053 24/03/2014

Bàn Long Chap 054 25/04/2014

Bàn Long Chap 055 25/04/2014

Bàn Long Chap 056 25/04/2014

Bàn Long Chap 057 26/05/2014

Bàn Long Chap 058 26/05/2014

Bàn Long Chap 059 26/05/2014

Bàn Long Chap 060 14/06/2014

Bàn Long Chap 061 14/06/2014

Bàn Long Chap 062 14/06/2014

Bàn Long Chap 063 22/06/2014

Bàn Long Chap 064 22/06/2014

Bàn Long Chap 065 28/06/2014

Bàn Long Chap 066 04/07/2014

Bàn Long Chap 067 27/07/2014

Bàn Long Chap 068 27/07/2014

Bàn Long Chap 069 08/08/2014

Bàn Long Chap 070 24/08/2014

Bàn Long Chap 071 31/08/2014

Bàn Long Chap 072 01/09/2014

bàn long Chap 073 05/09/2014

Bàn Long Chap 074 18/09/2014

Bàn Long Chap 075 18/09/2014

Bàn Long Chap 076 29/09/2014

Bàn Long Chap 077 11/10/2014

Bàn Long Chap 078 14/10/2014

Bàn Long Chap 079 - fix 14/10/2014

Bàn Long Chap 080 22/10/2014

Bàn Long Chap 081 24/11/2014

Bàn Long Chap 082 15/12/2014

Bàn Long Chap 083 15/12/2014

Bàn Long Chap 084 15/12/2014

Bàn Long Chap 085 22/12/2014

Bàn Long Chap 086 31/12/2014

Bàn Long Chap 087 - fix 19/01/2015

Bàn Long Chap 088 09/02/2015

Bàn Long Chap 089 13/02/2015

Bàn Long Chap 090 27/02/2015

Bàn Long Chap 091 09/03/2015

Bàn Long Chap 092 17/03/2015

Bàn Long Chap 093 20/03/2015

Bàn Long Chap 094 28/03/2015

Bàn Long Chap 095 09/04/2015

Bàn Long Chap 096 11/04/2015

Bàn Long Chap 097 20/04/2015

Bàn Long Chap 098 25/04/2015

Bàn Long Chap 099 08/05/2015

Bàn Long Chap 100 15/05/2015

Bàn Long Chap 101 23/05/2015

Bàn Long Chap 102 01/06/2015

Bàn Long Chap 103 19/06/2015

Bàn Long Chap 104 26/06/2015

Bàn Long Chap 105 04/07/2015

Bàn Long Chap 106 09/07/2015

Bàn Long Chap 107 17/07/2015

Bàn Long Chap 108 23/07/2015

Bàn Long Chap 109 30/07/2015

Bàn Long Chap 110 06/08/2015

Bàn Long Chap 111 14/08/2015

Bàn Long Chap 111.5 - Ngoại truyện 20/08/2015

Bàn Long Chap 112 20/08/2015

Bàn Long Chap 113 27/08/2015

Bàn Long Chap 114 03/09/2015

Bàn Long Chap 115 10/09/2015

Bàn Long Chap 116 18/09/2015

Bàn Long Chap 117 30/09/2015

Bàn Long Chap 118 30/09/2015

Bàn Long Chap 119 10/10/2015

Bàn Long Chap 120 23/10/2015

Bàn Long Chap 121 23/10/2015

Bàn Long Chap 122 06/11/2015

Bàn Long Chap 123 12/11/2015

Bàn Long Chap 124 26/11/2015

Bàn Long Chap 125 03/12/2015

Bàn Long Chap 126 10/12/2015

Bàn Long Chap 127 17/12/2015

Bàn Long Chap 128 - fix 31/12/2015

Bàn Long Chap 129 31/12/2015

Bàn Long Chap 130 07/01/2016

Bàn Long Chap 131 21/01/2016

Bàn Long Chap 132 21/01/2016

Bàn Long Chap 133 25/01/2016

Bàn Long Chap 134 25/02/2016

Bàn Long Chap 135 03/03/2016

Bàn Long Chap 136 07/03/2016

Bàn Long Chap 137 11/03/2016

Bàn Long Chap 138 17/03/2016

Bàn Long Chap 139 01/04/2016

Bàn Long Chap 140 08/04/2016

Bàn Long Chap 141 15/04/2016

Bàn Long Chap 142 21/04/2016

Bàn Long Chap 143 28/04/2016

Bàn Long Chap 144 06/05/2016

Bàn Long Chap 145 20/05/2016

Bàn Long Chap 146 20/05/2016

Bàn Long Chap 147 04/06/2016

Bàn Long Chap 148 12/06/2016

Bàn Long Chap 149 20/06/2016

Bàn Long Chap 150 24/06/2016

Bàn Long Chap 151 01/07/2016

Bàn Long Chap 153 15/07/2016

Bàn Long Chap 154 20/08/2016

Bàn Long Chap 155 20/08/2016

Bàn Long Chap 156 20/08/2016

Bàn Long Chap 157 20/08/2016

Bàn Long Chap 158 20/08/2016

Bàn Long Chap 159 25/08/2016

Bàn Long Chap 160 02/09/2016

Bàn Long Chap 161 10/09/2016

Bàn Long Chap 162 24/09/2016

Bàn Long Chap 163 01/10/2016

Bàn Long Chap 164 01/10/2016

Bàn Long Chap 165 09/10/2016

Bàn Long Chap 166 14/10/2016

Bàn Long Chap 167 22/10/2016

Bàn Long Chap 168 28/10/2016

Bàn Long Chap 169 04/11/2016

Bàn Long Chap 170 10/11/2016