Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
BEELZEBUB

BEELZEBUB

9.2/10 trên tổng số 172 lượt đánh giá

Lượt xem: 729,493
Tên khác: VUA QUỶ
Thể loại: Shounen, Comedy, Action
Tác giả: Tamura Ryuuhei
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

BEELZEBUB:

Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.

Danh sách chương

Beelzebub Chap 001 04/12/2014

Beelzebub Chap 002 04/12/2014

Beelzebub Chap 003 04/12/2014

Beelzebub Chap 004 04/12/2014

Beelzebub Chap 005 04/12/2014

Beelzebub Chap 006 04/12/2014

Beelzebub Chap 007 04/12/2014

Beelzebub Chap 008 04/12/2014

Beelzebub Chap 009 04/12/2014

Beelzebub Chap 010 04/12/2014

Beelzebub Chap 011 04/12/2014

Beelzebub Chap 012 04/12/2014

Beelzebub Chap 013 04/12/2014

Beelzebub Chap 014 04/12/2014

Beelzebub Chap 015 04/12/2014

Beelzebub Chap 016 04/12/2014

Beelzebub Chap 017 04/12/2014

Beelzebub Chap 018 04/12/2014

Beelzebub Chap 019 04/12/2014

Beelzebub Chap 020 04/12/2014

Beelzebub Chap 021 04/12/2014

Beelzebub Chap 022 04/12/2014

Beelzebub Chap 023 04/12/2014

Beelzebub Chap 024 04/12/2014

Beelzebub Chap 025 04/12/2014

Beelzebub Chap 026 04/12/2014

Beelzebub Chap 027 04/12/2014

Beelzebub Chap 028 04/12/2014

Beelzebub Chap 029 04/12/2014

Beelzebub Chap 030 04/12/2014

Beelzebub Chap 031 04/12/2014

Beelzebub Chap 032 04/12/2014

Beelzebub Chap 033 04/12/2014

Beelzebub Chap 034 04/12/2014

Beelzebub Chap 035 04/12/2014

Beelzebub Chap 036 04/12/2014

Beelzebub Chap 037 04/12/2014

Beelzebub Chap 038 04/12/2014

Beelzebub Chap 039 04/12/2014

Beelzebub Chap 040 04/12/2014

Beelzebub Chap 041 04/12/2014

Beelzebub Chap 042 04/12/2014

Beelzebub Chap 043 04/12/2014

Beelzebub Chap 044 04/12/2014

Beelzebub Chap 045 04/12/2014

Beelzebub Chap 046 04/12/2014

Beelzebub Chap 047 04/12/2014

Beelzebub Chap 048 04/12/2014

Beelzebub Chap 049 04/12/2014

Beelzebub Chap 050 04/12/2014

Beelzebub Chap 051 04/12/2014

Beelzebub Chap 052 04/12/2014

Beelzebub Chap 053 04/12/2014

Beelzebub Chap 054 04/12/2014

Beelzebub Chap 055 04/12/2014

Beelzebub Chap 056 04/12/2014

Beelzebub Chap 057 04/12/2014

Beelzebub Chap 058 04/12/2014

Beelzebub Chap 059 04/12/2014

Beelzebub Chap 060 04/12/2014

Beelzebub Chap 061 04/12/2014

Beelzebub Chap 062 04/12/2014

Beelzebub Chap 063 04/12/2014

Beelzebub Chap 064 04/12/2014

Beelzebub Chap 065 04/12/2014

Beelzebub Chap 066 04/12/2014

Beelzebub Chap 067 04/12/2014

Beelzebub Chap 068 04/12/2014

Beelzebub Chap 069 04/12/2014

Beelzebub Chap 070 04/12/2014

Beelzebub Chap 071 04/12/2014

Beelzebub Chap 072 04/12/2014

Beelzebub Chap 073 04/12/2014

Beelzebub Chap 074 04/12/2014

Beelzebub Chap 075 04/12/2014

Beelzebub Chap 076 04/12/2014

Beelzebub Chap 077 04/12/2014

Beelzebub Chap 078 04/12/2014

Beelzebub Chap 079 04/12/2014

Beelzebub Chap 080 04/12/2014

Beelzebub Chap 081 04/12/2014

Beelzebub Chap 082 04/12/2014

Beelzebub Chap 083 04/12/2014

Beelzebub Chap 084 04/12/2014

Beelzebub Chap 085 04/12/2014

Beelzebub Chap 086 04/12/2014

Beelzebub Chap 087 04/12/2014

Beelzebub Chap 088 04/12/2014

Beelzebub Chap 089 04/12/2014

Beelzebub Chap 090 04/12/2014

Beelzebub Chap 091 04/12/2014

Beelzebub Chap 092 04/12/2014

Beelzebub Chap 093 04/12/2014

Beelzebub Chap 094 04/12/2014

Beelzebub Chap 095 04/12/2014

Beelzebub Chap 096 04/12/2014

Beelzebub Chap 097 04/12/2014

Beelzebub Chap 098 04/12/2014

Beelzebub Chap 099 04/12/2014

Beelzebub Chap 100 04/12/2014

Beelzebub Chap 101 04/12/2014

Beelzebub Chap 102 04/12/2014

Beelzebub Chap 103 04/12/2014

Beelzebub Chap 104 04/12/2014

Beelzebub Chap 105 04/12/2014

Beelzebub Chap 106 04/12/2014

Beelzebub Chap 107 04/12/2014

Beelzebub Chap 108 04/12/2014

Beelzebub Chap 109 04/12/2014

Beelzebub Chap 110 04/12/2014

Beelzebub Chap 111 04/12/2014

Beelzebub Chap 112 04/12/2014

Beelzebub Chap 113 04/12/2014

Beelzebub Chap 114 04/12/2014

Beelzebub Chap 115 04/12/2014

Beelzebub Chap 116 04/12/2014

Beelzebub Chap 117 04/12/2014

beelzebub Chap 118 04/12/2014

Beelzebub Chap 119 04/12/2014

Beelzebub Chap 120 04/12/2014

Beelzebub Chap 121 26/08/2011

BEELZEBUB Chap 122 01/09/2011

Beelzebub Chap 123 12/09/2011

Beelzebub Chap 124 15/09/2011

Beelzebub Chap 125 24/09/2011

BEELZEBUB Chap 126 01/10/2011

beelzebub Chap 127 07/10/2011

BEELZEBUB Chap 128 14/10/2011

Beelzebub Chap 129 22/10/2011

BEELZEBUB Chap 130 29/10/2011

BEELZEBUB Chap 131 04/11/2011

BEELZEBUB Chap 132 12/11/2011

BEELZEBUB Chap 133 20/11/2011

Beelzebub Chap 133.5 25/11/2011

beelzebub Chap 134 26/11/2011

BEELZEBUB Chap 135 02/12/2011

BEELZEBUB Chap 136 09/12/2011

BEELZEBUB Chap 137 15/12/2011

BEELZEBUB Chap 138 28/12/2011

BEELZEBUB Chap 139 12/01/2012

BEELZEBUB Chap 140 22/01/2012

BEELZEBUB Chap 141 28/01/2012

BEELZEBUB Chap 142 03/02/2012

BEELZEBUB Chap 143 09/02/2012

BEELZEBUB Chap 144 16/02/2012

BEELZEBUB Chap 145 23/02/2012

BEELZEBUB Chap 146 02/03/2012

BEELZEBUB Chap 147 10/03/2012

BEELZEBUB Chap 148 17/03/2012

BEELZEBUB Chap 149 22/03/2012

BEELZEBUB Chap 150 31/03/2012

BEELZEBUB Chap 151 06/04/2012

BEELZEBUB Chap 152 14/04/2012

BEELZEBUB Chap 153 20/04/2012

BEELZEBUB Chap 153.5 29/04/2012

BEELZEBUB Chap 154 29/04/2012

BEELZEBUB Chap 155 11/05/2012

BEELZEBUB Chap 156 17/05/2012

BEELZEBUB Chap 157 24/05/2012

BEELZEBUB Chap 158 01/06/2012

BEELZEBUB Chap 159 08/06/2012

BEELZEBUB Chap 160 14/06/2012

BEELZEBUB Chap 161 21/06/2012

BEELZEBUB Chap 162 27/06/2012

BEELZEBUB Chap 163 04/07/2012

BEELZEBUB Chap 164 11/07/2012

BEELZEBUB Chap 165 19/07/2012

Beelzebub Chap 166 26/07/2012

beelzebub Chap 167 02/08/2012

BEELZEBUB Chap 168 13/08/2012

BEELZEBUB Chap 169 23/08/2012

BEELZEBUB Chap 170 31/08/2012

BEELZEBUB Chap 171 06/09/2012

BEELZEBUB Chap 172 12/09/2012

BEELZEBUB Chap 173 19/09/2012

BEELZEBUB Chap 174 26/09/2012

BEELZEBUB Chap 175 07/10/2012

BEELZEBUB Chap 176 10/10/2012

BEELZEBUB Chap 177 21/10/2012

BEELZEBUB Chap 178 24/10/2012

Beelzebub Chap 179 31/10/2012

BEELZEBUB Chap 180 08/11/2012

BEELZEBUB Chap 181 17/11/2012

Beelzebub Chap 182 22/11/2012

Beelzebub Chap 183 29/11/2012

Beelzebub Chap 184 06/12/2012

BEELZEBUB Chap 185 13/12/2012

Beelzebub Chap 186 20/12/2012

Beelzebub Chap 187 28/12/2012

Beelzebub Chap 188 17/01/2013

Beelzebub Chap 189 24/01/2013

Beelzebub Chap 190 31/01/2013

BEELZEBUB Chap 191 07/02/2013

BEELZEBUB Chap 192 14/02/2013

BEELZEBUB Chap 193 21/02/2013

Beelzebub Chap 194 28/02/2013

BEELZEBUB Chap 195 07/03/2013

BEELZEBUB Chap 196 14/03/2013

BEELZEBUB Chap 197 20/03/2013

BEELZEBUB Chap 198 28/03/2013

BEELZEBUB Chap 199 04/04/2013

BEELZEBUB Chap 200 11/04/2013

BEELZEBUB Chap 201 18/04/2013

Beelzebub Chap 202 25/04/2013

BEELZEBUB chap 203 09/05/2013

Beelzebub chap 204 17/05/2013

BEELZEBUB Chap 205 23/05/2013

BEELZEBUB Chap 206 31/05/2013

BEELZEBUB Chap 207 06/06/2013

BEELZEBUB Chap 208 13/06/2013

BEELZEBUB Chap 209 20/06/2013

BEELZEBUB Chap 210 27/06/2013

BEELZEBUB Chap 211 04/07/2013

BEELZEBUB Chap 212 10/07/2013

Beelzebub Chap 213 18/07/2013

BEELZEBUB Chap 214 25/07/2013

BEELZEBUB Chap 215 01/08/2013

BEELZEBUB Chap 216 08/08/2013

BEELZEBUB Chap 217 22/08/2013

BEELZEBUB Chap 218 29/08/2013

BEELZEBUB Chap 219 07/09/2013

BEELZEBUB Chap 220 11/09/2013

BEELZEBUB Chap 221 18/09/2013

BEELZEBUB Chap 222 26/09/2013

BEELZEBUB Chap 223 03/10/2013

BEELZEBUB Chap 224 09/10/2013

BEELZEBUB Chap 225 17/10/2013

BEELZEBUB Chap 226 24/10/2013

BEELZEBUB Chap 227 07/11/2013

BEELZEBUB Chap 228 15/11/2013

BEELZEBUB Chap 229 22/11/2013

BEELZEBUB Chap 230 29/11/2013

BEELZEBUB Chap 231 05/12/2013

BEELZEBUB Chap 232 13/12/2013

BEELZEBUB Chap 233 19/12/2013

BEELZEBUB Chap 234 25/12/2013

BEELZEBUB Chap 235 17/01/2014

BEELZEBUB Chap 236 24/01/2014

BEELZEBUB Chap 237 31/01/2014

BEELZEBUB Chap 238 06/02/2014

BEELZEBUB Chap 239 13/02/2014

BEELZEBUB Chap 240 20/02/2014

Beelzebub extra 000 04/12/2014

BEELZEBUB Extra 001 07/05/2014

BEELZEBUB Extra 002 02/08/2014

BEELZEBUB extra 003 22/08/2014

BEELZEBUB extra 004 04/12/2014

BEELZEBUB extra 005 28/12/2014

BEELZEBUB extra 006 22/03/2015

Beelzebub Extra Bangai Hen chap 001 19/08/2015

Beelzebub Extra Bangai Hen chap 002 19/08/2015