Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bitagi

Bitagi

9.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 214,719
Tên khác: Anh chàng ngổ ngáo
Thể loại: N/a
Tác giả: Choe Byeong Yeol
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bitagi: Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói. Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường. Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp. Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn. Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục.

Danh sách chương

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 001 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 002 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 003 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 004 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 005 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 006 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 007 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 008 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 009 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 010 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 011 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 012 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 013 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 014 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 015 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 016 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 017 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 018 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 019 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 020 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 021 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 022 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 023 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 024 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 025 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 026 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 027 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 028 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 029 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 030 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 031 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 032 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 033 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 034 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 035 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 036 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 037 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 038 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 039 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 040 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 041 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 042 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 043 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 044 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 045 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 046 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 047 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 048 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 049 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 050 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 051 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 052 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 053 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 054 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 055 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 056 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 057 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 058 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 059 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 060 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 061 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 062 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 063 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 064 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 065 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 066 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 067 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 068 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 069 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 070 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 071 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 072 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 073 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 074 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 075 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 076 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 077 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 078 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 079 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 080 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 081 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 082 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 083 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 084 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 085 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 086 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 087 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 088 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 089 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 090 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 091 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 092 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 093 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 094 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 095 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 096 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 097 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 098 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 099 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 100 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 101 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 102 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 103 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 104 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 105 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 106 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 107 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 108 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 109 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 110 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 111 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 112 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 113 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 114 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 115 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 116 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 117 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 118 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 119 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 120 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 121 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 122 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 123 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 124 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 125 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 126 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 127 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 128 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 129 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 130 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 131 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 132 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 133 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 134 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 135 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 136 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 137 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 138 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 139 27/12/2014

Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chap 140 27/12/2014

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 141 01/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 142 02/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 143 03/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 144 03/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 145 04/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 146 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 147 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 148 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 149 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 150 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 151 09/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 152 11/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 153 11/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 154 11/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 155 13/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 156 13/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 157 13/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 158 15/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 159 15/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 160 17/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 161 17/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 162 18/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 163 20/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 164 20/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 165 20/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 166 23/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 167 23/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 168 23/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 169 23/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 170 24/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 171 25/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 172 26/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 173 28/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 174 28/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 175 29/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 176 29/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 177 30/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 178 30/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 179 31/07/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 180 02/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 181 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 182 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 183 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 184 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 185 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 186 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 187 08/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 188 11/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 189 11/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 190 11/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 191 11/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 192 11/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 193 13/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 194 13/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 195 28/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 196 28/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 197 28/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 198 28/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 199 29/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 200 29/08/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 201 04/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 202 04/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 203 04/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 204 04/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 205 05/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 206 08/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 207 08/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 208 09/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 209 10/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 210 11/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 211 12/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 212 14/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 213 16/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 214 16/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 215 18/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 216 19/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 217 19/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 218 23/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 219 23/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 220 23/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 221 23/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 222 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 223 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 224 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 225 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 226 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 227 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 228 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 229 29/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 230 30/09/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 231 01/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 232 03/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 233 03/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 234 03/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 235 04/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 236 05/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 237 07/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 238 07/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 239 07/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 240 08/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 241 09/10/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 242 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 243 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 244 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 245 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 246 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 247 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 248 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 249 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 250 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 251 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 253 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 254 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 255 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 256 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 257 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 258 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 259 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 260 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 261 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 262 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 263 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 264 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 265 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 266 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 267 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 268 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 269 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 270 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 271 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 272 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 273 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 274 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 275 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 276 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 277 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 278 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 279 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 280 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 281 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 282 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 283 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 284 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 285 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 286 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 287 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 288 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 289 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 290 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 291 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 292 17/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 293 18/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 294 19/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 295 21/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 296 21/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 297 22/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 298 23/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 299 23/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 300 27/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 301 27/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 302 27/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 303 27/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 304 27/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 305 28/11/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 306 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 307 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 308 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 309 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 310 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 311 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 312 05/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 313 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 314 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 315 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 316 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 317 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 318 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 319 10/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 320 10/12/2013

Bitagi – Anh Chàng Ngổ Ngáo Chap 321 12/12/2013

Bitagi – Anh Chàng Ngổ Ngáo Chap 322 12/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 323 13/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 324 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 325 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 326 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 327 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 328 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 329 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 330 18/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 331 20/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 332 20/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 333 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 334 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 335 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 336 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 337 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 338 24/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 339 27/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 340 27/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 341 27/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 342 31/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 343 31/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 344 31/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 345 31/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 346 31/12/2013

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 347 03/01/2014

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 348 03/01/2014

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 349 03/01/2014

Bitagi – Anh chàng ngổ ngáo Chap 350 03/01/2014