Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Black Cat

Black Cat

10/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá

Lượt xem: 221,167
Tên khác: Black Cat
Thể loại: Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Yabuki Kentaro
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Black Cat: Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.

Danh sách chương

Black Cat Chap 032 28/10/2011

Black Cat Chap 047 28/10/2011

Black Cat Chap 001 27/10/2011

Black Cat Chap 002 27/10/2011

Black Cat Chap 003 27/10/2011

Black Cat Chap 004 27/10/2011

Black Cat Chap 005 27/10/2011

Black Cat Chap 006 27/10/2011

Black Cat Chap 007 27/10/2011

Black Cat Chap 008 27/10/2011

Black Cat Chap 009 27/10/2011

Black Cat Chap 010 27/10/2011

Black Cat Chap 011 27/10/2011

Black Cat Chap 012 27/10/2011

Black Cat Chap 013 27/10/2011

Black Cat Chap 014 27/10/2011

Black Cat Chap 015 27/10/2011

Black Cat Chap 016 27/10/2011

Black Cat Chap 017 27/10/2011

Black Cat Chap 018 27/10/2011

Black Cat Chap 019 27/10/2011

Black Cat Chap 020 27/10/2011

Black Cat Chap 021 27/10/2011

Black Cat Chap 022 27/10/2011

Black Cat Chap 023 27/10/2011

Black Cat Chap 024 28/10/2011

Black cat Chap 025 28/10/2011

Black Cat Chap 026 28/10/2011

Black Cat Chap 027 28/10/2011

Black Cat Chap 028 28/10/2011

Black Cat Chap 029 28/10/2011

Black Cat Chap 030 28/10/2011

Black Cat Chap 031 28/10/2011

Black Cat Chap 033 28/10/2011

Black Cat Chap 034 28/10/2011

Black Cat Chap 035 28/10/2011

Black Cat Chap 036 28/10/2011

black Cat Chap 037 28/10/2011

Black Cat Chap 038 28/10/2011

Black Cat Chap 039 28/10/2011

Black Cat Chap 040 28/10/2011

Black Cat Chap 041 28/10/2011

Black CAt Chap 042 28/10/2011

Black Cat Chap 043 28/10/2011

Black Cat Chap 044 28/10/2011

Black Cat Chap 045 28/10/2011

Black Cat Chap 046 28/10/2011

Black Cat Chap 048 28/10/2011

Black Cat Chap 049 28/10/2011

Black Cat Chap 050 29/10/2011

Black Cat Chap 051 29/10/2011

Black Cat Chap 052 29/10/2011

Black Cat Chap 053 29/10/2011

Black Cat Chap 054 29/10/2011

Black Cat Chap 055 29/10/2011

Black Cat Chap 056 29/10/2011

Black Cat Chap 057 29/10/2011

Black Cat Chap 058 31/10/2011

Black Cat Chap 059 31/10/2011

Black Cat Chap 060 31/10/2011

Black Cat Chap 061 31/10/2011

Black Cat Chap 062 31/10/2011

Black Cat Chap 063 31/10/2011

Black Cat Chap 064 31/10/2011

Black Cat Chap 065 31/10/2011

Black Cat Chap 066 31/10/2011

Black Cat Chap 067 31/10/2011

Black Cat Chap 069 31/10/2011

Black Cat Chap 070 31/10/2011

Black Cat Chap 071 31/10/2011

Black Cat Chap 072 31/10/2011

Black Cat Chap 073 31/10/2011

Black Cat Chap 074 31/10/2011

Black Cat Chap 075 31/10/2011

Black Cat Chap 076 31/10/2011

Black Cat Chap 077 31/10/2011

Black Cat Chap 079 31/10/2011

Black Cat Chap 080 31/10/2011

Black Cat Chap 081 31/10/2011

Black Cat Chap 082 31/10/2011

Black cat Chap 083 31/10/2011

Black Cat Chap 084 31/10/2011

Black Cat Chap 085 31/10/2011

Black Cat Chap 086 31/10/2011

Black cat Chap 087 31/10/2011

Black Cat Chap 088 31/10/2011

Black Cat Chap 089 31/10/2011

Black Cat Chap 090 31/10/2011

Black Cat Chap 091 31/10/2011

Black Cat Chap 092 31/10/2011

Black Cat Chap 093 31/10/2011

Black Cat Chap 094 31/10/2011

Black Cat Chap 095 31/10/2011

Black Cat Chap 096 31/10/2011

Black Cat Chap 097 31/10/2011

Black Cat Chap 098 31/10/2011

Black Cat Chap 099 31/10/2011

Black Cat Chap 100 31/10/2011

Black Cat Chap 101 31/10/2011

Black Cat Chap 102 31/10/2011

Black Cat Chap 103 31/10/2011

Black Cat Chap 104 31/10/2011

Black Cat Chap 105 31/10/2011

Black Cat Chap 106 31/10/2011

Black Cat Chap 107 31/10/2011

Black Cat Chap 108 31/10/2011

Black Cat Chap 109 06/03/2015

Black Cat Chap 110 06/03/2015

Black Cat Chap 111 06/03/2015

Black Cat Chap 112 06/03/2015

Black Cat Chap 113 06/03/2015

Black Cat Chap 114 06/03/2015

Black Cat Chap 115 06/03/2015

Black Cat Chap 116 06/03/2015

Black Cat Chap 117 06/03/2015

Black Cat Chap 118 06/03/2015

Black Cat Chap 119 06/03/2015

Black Cat Chap 120 06/03/2015

Black Cat Chap 121 06/03/2015

Black Cat Chap 122 06/03/2015

Black Cat Chap 123 06/03/2015

Black Cat Chap 124 06/03/2015

Black Cat Chap 125 06/03/2015

Black Cat Chap 126 06/03/2015

Black Cat Chap 127 06/03/2015

Black Cat Chap 128 06/03/2015

Black Cat Chap 129 06/03/2015

Black Cat Chap 130 06/03/2015

Black Cat Chap 131 06/03/2015

Black Cat Chap 132 06/03/2015

Black Cat Chap 133 06/03/2015

Black Cat Chap 134 06/03/2015

Black Cat Chap 135 06/03/2015

Black Cat Chap 136 06/03/2015

Black Cat Chap 137 06/03/2015

Black Cat Chap 138 06/03/2015

Black Cat Chap 139 06/03/2015

Black Cat Chap 140 06/03/2015

Black Cat Chap 141 06/03/2015

Black Cat Chap 142 06/03/2015

Black Cat Chap 143 06/03/2015

Black Cat Chap 144 06/03/2015

Black Cat Chap 145 06/03/2015

Black Cat Chap 146 06/03/2015

Black Cat Chap 147 06/03/2015

Black Cat Chap 148 06/03/2015

Black Cat Chap 149 06/03/2015

Black Cat Chap 150 06/03/2015

Black Cat Chap 151 06/03/2015

Black Cat Chap 152 06/03/2015

Black Cat Chap 153 06/03/2015

Black Cat Chap 154 06/03/2015

Black Cat Chap 155 06/03/2015

Black Cat Chap 156 06/03/2015

Black Cat Chap 157 06/03/2015

Black Cat Chap 158 06/03/2015

Black Cat Chap 159 06/03/2015

Black Cat Chap 160 06/03/2015

Black Cat Chap 161 06/03/2015

Black Cat Chap 162 06/03/2015

Black Cat Chap 163 06/03/2015

Black Cat Chap 164 06/03/2015

Black Cat Chap 165 06/03/2015

Black Cat Chap 166 06/03/2015

Black Cat Chap 167 06/03/2015

Black Cat Chap 168 06/03/2015

Black Cat Chap 169 06/03/2015

Black Cat Chap 170 06/03/2015

Black Cat Chap 171 06/03/2015

Black Cat Chap 172 06/03/2015

Black Cat Chap 173 06/03/2015

Black Cat Chap 174 06/03/2015

Black Cat Chap 175 06/03/2015

Black Cat Chap 175.5 06/03/2015

Black Cat Chap 176 06/03/2015

Black Cat Chap 177 06/03/2015

Black Cat Chap 178 06/03/2015

Black Cat Chap 179 06/03/2015

Black Cat Chap 180 06/03/2015

Black Cat Chap 181 06/03/2015

Black Cat Chap 182 06/03/2015

Black Cat Chap 183 06/03/2015

Black Cat Chap 184 06/03/2015

Black Cat Chap 185 06/03/2015