Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bleach

Bleach

8.7/10 trên tổng số 2,088 lượt đánh giá

Lượt xem: 3,844,118
Tên khác: Bleach
Thể loại: Supernatural, Shounen, Sci-Fi, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Tite Kubo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp, Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bleach:

Ichigo Kurosaki có khả năng nhìn thấy những hồn ma.Cuộc sống của cậu thay đổi khi cậu gặp Rukia Kuchiki, một Thần Chết và là thành viên của Âm Giới. Khi chiến đấu với một yêu quái chuyên đi săn những người có năng lực tâm linh, Rukia đã cho Ichigo mượn sức mạnh của mình để cậu có thể cứu gia đình mình.Nhưng trước sự ngạc nhiên của Rukia, Ichigo đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của cô.

Khi đã trở thành một Thần Chết, Ichigo nhanh chóng biết được rằng thế giới cậu đang sống chứa đầy những linh hồn nguy hiểm, và cùng với Rukia, người đang từ từ khôi phục lại sức mạnh của mình. Công việc của Ichigo lúc này là bảo vệ những người vô tội khỏi lũ yêu quái và giúp đỡ những linh hồn tìm được nơi yên nghỉ... 

Danh sách chương

Bleach Chap 001 30/12/2013

Bleach Chap 002 30/12/2013

Bleach Chap 003 30/12/2013

Bleach Chap 004 30/12/2013

Bleach Chap 005 30/12/2013

Bleach Chap 006 30/12/2013

Bleach Chap 007 30/12/2013

Bleach Chap 008 30/12/2013

Bleach Chap 009 30/12/2013

Bleach Chap 010 30/12/2013

Bleach Chap 011 30/12/2013

Bleach Chap 012 30/12/2013

Bleach Chap 013 30/12/2013

Bleach Chap 014 30/12/2013

Bleach Chap 015 30/12/2013

Bleach Chap 016 30/12/2013

Bleach Chap 017 30/12/2013

Bleach Chap 018 30/12/2013

Bleach Chap 019 30/12/2013

Bleach Chap 020 30/12/2013

Bleach Chap 021 19/12/2014

Bleach Chap 022 19/12/2014

Bleach Chap 023 19/12/2014

Bleach Chap 024 19/12/2014

Bleach Chap 025 19/12/2014

Bleach Chap 026 19/12/2014

Bleach Chap 027 19/12/2014

Bleach Chap 028 19/12/2014

Bleach Chap 029 19/12/2014

Bleach Chap 030 19/12/2014

Bleach Chap 031 19/12/2014

Bleach Chap 032 19/12/2014

Bleach Chap 033 19/12/2014

Bleach Chap 034 19/12/2014

Bleach Chap 035 19/12/2014

Bleach Chap 036 19/12/2014

Bleach Chap 037 19/12/2014

Bleach Chap 038 19/12/2014

Bleach Chap 039 19/12/2014

Bleach Chap 040 19/12/2014

Bleach Chap 041 19/12/2014

Bleach Chap 042 19/12/2014

Bleach Chap 043 19/12/2014

Bleach Chap 044 19/12/2014

Bleach Chap 045 19/12/2014

Bleach Chap 046 19/12/2014

Bleach Chap 047 19/12/2014

Bleach Chap 048 19/12/2014

Bleach Chap 049 19/12/2014

Bleach Chap 050 19/12/2014

Bleach Chap 051 19/12/2014

Bleach Chap 052 19/12/2014

Bleach Chap 053 19/12/2014

Bleach Chap 054 17/03/2012

Bleach Chap 055 17/03/2012

Bleach Chap 056 17/03/2012

Bleach Chap 057 17/03/2012

Bleach Chap 058 17/03/2012

Bleach Chap 059 19/12/2014

Bleach Chap 060 19/12/2014

Bleach Chap 061 19/12/2014

Bleach Chap 062 19/12/2014

Bleach Chap 063 19/12/2014

Bleach Chap 064 19/12/2014

Bleach Chap 065 19/12/2014

Bleach Chap 066 19/12/2014

Bleach Chap 067 19/12/2014

Bleach Chap 068 19/12/2014

Bleach Chap 069 19/12/2014

Bleach Chap 070 19/12/2014

Bleach Chap 071 19/12/2014

Bleach Chap 072 19/12/2014

Bleach Chap 073 19/12/2014

Bleach Chap 074 19/12/2014

Bleach Chap 075 19/12/2014

Bleach Chap 076 19/12/2014

Bleach Chap 077 19/12/2014

Bleach Chap 078 19/12/2014

Bleach Chap 079 19/12/2014

Bleach Chap 080 19/12/2014

Bleach Chap 081 19/12/2014

Bleach Chap 082 19/12/2014

Bleach Chap 083 19/12/2014

Bleach Chap 084 19/12/2014

Bleach Chap 085 19/12/2014

Bleach Chap 086 19/12/2014

Bleach Chap 087 19/12/2014

Bleach Chap 088 19/12/2014

Bleach Chap 089 19/12/2014

Bleach Chap 090 19/12/2014

Bleach Chap 091 19/12/2014

Bleach Chap 092 19/12/2014

Bleach Chap 093 19/12/2014

Bleach Chap 094 19/12/2014

Bleach Chap 095 19/12/2014

Bleach Chap 096 19/12/2014

Bleach Chap 097 19/12/2014

Bleach Chap 098 19/12/2014

Bleach Chap 099 19/12/2014

Bleach Chap 100 19/12/2014

Bleach Chap 101 19/12/2014

Bleach Chap 102 19/12/2014

Bleach Chap 103 19/12/2014

Bleach Chap 104 19/12/2014

Bleach Chap 105 19/12/2014

Bleach Chap 106 19/12/2014

Bleach Chap 107 19/12/2014

Bleach Chap 108 19/12/2014

Bleach Chap 109 19/12/2014

Bleach Chap 110 19/12/2014

Bleach Chap 111 19/12/2014

Bleach Chap 112 19/12/2014

Bleach Chap 113 19/12/2014

Bleach Chap 114 19/12/2014

Bleach Chap 115 19/12/2014

Bleach Chap 116 19/12/2014

Bleach Chap 117 19/12/2014

Bleach Chap 118 19/12/2014

Bleach Chap 119 19/12/2014

Bleach Chap 120 19/12/2014

Bleach Chap 121 19/12/2014

Bleach Chap 122 19/12/2014

Bleach Chap 123 19/12/2014

Bleach Chap 124 19/12/2014

Bleach Chap 125 19/12/2014

Bleach Chap 126 19/12/2014

Bleach Chap 127 19/12/2014

Bleach Chap 128 19/12/2014

Bleach Chap 129 19/12/2014

Bleach Chap 130 19/12/2014

Bleach Chap 130 – extra 19/12/2014

Bleach Chap 131 19/12/2014

Bleach Chap 132 19/12/2014

Bleach Chap 133 19/12/2014

Bleach Chap 134 19/12/2014

Bleach Chap 135 19/12/2014

Bleach Chap 136 19/12/2014

Bleach Chap 137 19/12/2014

Bleach Chap 138 19/12/2014

Bleach Chap 139 19/12/2014

Bleach Chap 140 19/12/2014

Bleach Chap 141 19/12/2014

Bleach Chap 142 19/12/2014

Bleach Chap 143 19/12/2014

Bleach Chap 144 19/12/2014

Bleach Chap 145 19/12/2014

Bleach Chap 146 19/12/2014

Bleach Chap 147 19/12/2014

Bleach Chap 148 19/12/2014

Bleach Chap 149 19/12/2014

Bleach Chap 150 19/12/2014

Bleach Chap 151 19/12/2014

Bleach Chap 152 19/12/2014

Bleach Chap 153 19/12/2014

Bleach Chap 154 19/12/2014

Bleach Chap 155 19/12/2014

Bleach Chap 156 19/12/2014

Bleach Chap 157 19/12/2014

Bleach Chap 158 19/12/2014

Bleach Chap 159 19/12/2014

Bleach Chap 160 19/12/2014

Bleach Chap 161 19/12/2014

Bleach Chap 162 19/12/2014

Bleach Chap 163 19/12/2014

Bleach Chap 164 19/12/2014

Bleach Chap 165 19/12/2014

Bleach Chap 166 19/12/2014

Bleach Chap 167 19/12/2014

Bleach Chap 168 19/12/2014

Bleach Chap 169 19/12/2014

Bleach Chap 170 19/12/2014

Bleach Chap 171 19/12/2014

Bleach Chap 172 19/12/2014

Bleach Chap 173 19/12/2014

Bleach Chap 174 19/12/2014

Bleach Chap 175 19/12/2014

Bleach Chap 176 19/12/2014

Bleach Chap 177 19/12/2014

Bleach Chap 178 19/12/2014

Bleach Chap 179 19/12/2014

Bleach Chap 180 19/12/2014

Bleach Chap 181 19/12/2014

Bleach Chap 182 19/12/2014

Bleach Chap 183 19/12/2014

Bleach Chap 184 19/12/2014

Bleach Chap 185 19/12/2014

Bleach Chap 186 19/12/2014

Bleach Chap 187 19/12/2014

Bleach Chap 188 19/12/2014

Bleach Chap 189 19/12/2014

Bleach Chap 190 19/12/2014

Bleach Chap 191 19/12/2014

Bleach Chap 192 19/12/2014

Bleach Chap 193 19/12/2014

Bleach Chap 194 19/12/2014

Bleach Chap 195 19/12/2014

Bleach Chap 196 19/12/2014

Bleach Chap 197 19/12/2014

Bleach Chap 198 19/12/2014

Bleach Chap 199 19/12/2014

Bleach Chap 200 19/12/2014

Bleach Chap 201 19/12/2014

Bleach Chap 202 19/12/2014

Bleach Chap 203 19/12/2014

Bleach Chap 204 19/12/2014

Bleach Chap 205 19/12/2014

Bleach Chap 206 19/12/2014

Bleach Chap 207 19/12/2014

Bleach Chap 208 19/12/2014

Bleach Chap 209 19/12/2014

Bleach Chap 210 19/12/2014

Bleach Chap 211 19/12/2014

Bleach Chap 212 19/12/2014

Bleach Chap 213 19/12/2014

Bleach Chap 214 19/12/2014

Bleach Chap 215 19/12/2014

Bleach Chap 216 19/12/2014

Bleach Chap 217 19/12/2014

Bleach Chap 218 19/12/2014

Bleach Chap 219 19/12/2014

Bleach Chap 220 19/12/2014

Bleach Chap 221 19/12/2014

Bleach Chap 222 19/12/2014

Bleach Chap 223 19/12/2014

Bleach Chap 224 19/12/2014

Bleach Chap 225 19/12/2014

Bleach Chap 226 19/12/2014

Bleach Chap 227 19/12/2014

Bleach Chap 228 19/12/2014

Bleach Chap 229 19/12/2014

Bleach Chap 230 09/02/2012

BLEACH Chap 231 09/02/2012

BLEACH Chap 232 09/02/2012

Bleach Chap 233 09/02/2012

Bleach Chap 234 09/02/2012

Bleach Chap 235 09/02/2012

Bleach Chap 236 09/02/2012

Bleach Chap 237 09/02/2012

Bleach Chap 238 09/02/2012

Bleach Chap 239 09/02/2012

Bleach Chap 240 17/01/2012

Bleach Chap 241 09/02/2012

Bleach Chap 242 09/02/2012

Bleach Chap 243 09/02/2012

Bleach Chap 244 09/02/2012

Bleach Chap 245 09/02/2012

Bleach Chap 246 09/02/2012

Bleach Chap 247 09/02/2012

BLEACH Chap 248 09/02/2012

Bleach Chap 249 09/02/2012

Bleach Chap 250 09/02/2012

Bleach Chap 251 09/02/2012

Bleach Chap 252 09/02/2012

Bleach Chap 253 09/02/2012

Bleach Chap 254 09/02/2012

Bleach Chap 255 07/01/2014

Bleach Chap 256 07/01/2014

Bleach Chap 257 07/01/2014

Bleach Chap 258 07/01/2014

Bleach Chap 259 19/12/2014

Bleach Chap 260 19/12/2014

Bleach Chap 261 19/12/2014

Bleach Chap 262 19/12/2014

Bleach Chap 263 19/12/2014

Bleach Chap 264 19/12/2014

Bleach Chap 265 19/12/2014

Bleach Chap 266 19/12/2014

Bleach Chap 267 19/12/2014

Bleach Chap 268 19/12/2014

Bleach Chap 269 19/12/2014

Bleach Chap 270 19/12/2014

Bleach Chap 271 19/12/2014

Bleach Chap 272 19/12/2014

Bleach Chap 273 19/12/2014

Bleach Chap 274 19/12/2014

Bleach Chap 275 19/12/2014

Bleach Chap 276 19/12/2014

Bleach Chap 277 19/12/2014

Bleach Chap 278 19/12/2014

Bleach Chap 279 19/12/2014

Bleach Chap 280 19/12/2014

Bleach Chap 281 19/12/2014

Bleach Chap 282 19/12/2014

Bleach Chap 283 19/12/2014

Bleach Chap 284 19/12/2014

Bleach Chap 285 19/12/2014

Bleach Chap 286 19/12/2014

Bleach Chap 287 19/12/2014

Bleach Chap 288 19/12/2014

Bleach Chap 289 19/12/2014

Bleach Chap 290 19/12/2014

Bleach Chap 291 19/12/2014

Bleach Chap 292 19/12/2014

Bleach Chap 293 19/12/2014

Bleach Chap 294 19/12/2014

Bleach Chap 295 19/12/2014

Bleach Chap 296 19/12/2014

Bleach Chap 297 19/12/2014

Bleach Chap 298 19/12/2014

Bleach Chap 299 19/12/2014

Bleach Chap 300 19/12/2014

Bleach Chap 301 19/12/2014

Bleach Chap 302 19/12/2014

Bleach Chap 303 19/12/2014

Bleach Chap 304 19/12/2014

Bleach Chap 305 19/12/2014

Bleach Chap 306 19/12/2014

Bleach Chap 307 19/12/2014

Bleach Chap 308 19/12/2014

Bleach Chap 309 19/12/2014

Bleach Chap 310 19/12/2014

Bleach Chap 311 19/12/2014

Bleach Chap 312 19/12/2014

Bleach Chap 313 19/12/2014

Bleach Chap 314 19/12/2014

Bleach Chap 315 19/12/2014

Bleach Chap 316 19/12/2014

Bleach Chap 317 19/12/2014

Bleach Chap 318 19/12/2014

Bleach Chap 319 19/12/2014

Bleach Chap 320 19/12/2014

Bleach Chap 321 19/12/2014

Bleach Chap 322 19/12/2014

Bleach Chap 323 19/12/2014

Bleach Chap 324 19/12/2014

Bleach Chap 325 19/12/2014

Bleach Chap 326 19/12/2014

Bleach Chap 327 19/12/2014

Bleach Chap 328 19/12/2014

Bleach Chap 329 19/12/2014

Bleach Chap 330 19/12/2014

Bleach Chap 331 19/12/2014

Bleach Chap 332 19/12/2014

Bleach Chap 333 19/12/2014

Bleach Chap 334 19/12/2014

Bleach Chap 335 19/12/2014

Bleach Chap 336 19/12/2014

Bleach Chap 337 19/12/2014

Bleach Chap 338 19/12/2014

Bleach Chap 339 19/12/2014

Bleach Chap 340 19/12/2014

Bleach Chap 341 19/12/2014

Bleach Chap 342 19/12/2014

Bleach Chap 343 19/12/2014

Bleach Chap 344 19/12/2014

Bleach Chap 345 19/12/2014

Bleach Chap 346 19/12/2014

Bleach Chap 347 19/12/2014

Bleach Chap 348 19/12/2014

Bleach Chap 349 19/12/2014

Bleach Chap 351 19/12/2014

Bleach Chap 352 19/12/2014

Bleach Chap 353 19/12/2014

Bleach Chap 354 19/12/2014

Bleach Chap 355 19/12/2014

Bleach Chap 356 19/12/2014

Bleach Chap 357 19/12/2014

Bleach Chap 358 19/12/2014

Bleach Chap 359 19/12/2014

Bleach Chap 360 19/12/2014

Bleach Chap 361 19/12/2014

Bleach Chap 362 19/12/2014

Bleach Chap 363 19/12/2014

Bleach Chap 364 19/12/2014

Bleach Chap 365 19/12/2014

Bleach Chap 366 19/12/2014

Bleach Chap 367 19/12/2014

Bleach Chap 368 19/12/2014

Bleach Chap 369 19/12/2014

Bleach Chap 370 19/12/2014

Bleach Chap 371 19/12/2014

Bleach Chap 372 19/12/2014

Bleach Chap 373 19/12/2014

Bleach Chap 374 19/12/2014

Bleach Chap 375 19/12/2014

Bleach Chap 376 19/12/2014

Bleach Chap 377 19/12/2014

Bleach Chap 378 19/12/2014

Bleach Chap 379 19/12/2014

Bleach Chap 380 19/12/2014

Bleach Chap 381 19/12/2014

Bleach Chap 382 19/12/2014

Bleach Chap 383 19/12/2014

Bleach Chap 384 19/12/2014

Bleach Chap 385 19/12/2014

Bleach Chap 386 19/12/2014

Bleach Chap 387 19/12/2014

Bleach Chap 388 19/12/2014

Bleach Chap 389 19/12/2014

Bleach Chap 390 19/12/2014

Bleach Chap 391 19/12/2014

Bleach Chap 392 19/12/2014

Bleach Chap 393 19/12/2014

Bleach Chap 394 19/12/2014

Bleach Chap 395 19/12/2014

Bleach Chap 396 19/12/2014

Bleach Chap 397 19/12/2014

Bleach Chap 398 19/12/2014

Bleach Chap 399 19/12/2014

Bleach Chap 400 19/12/2014

Bleach Chap 401 19/12/2014

Bleach Chap 402 19/12/2014

Bleach Chap 403 19/12/2014

Bleach Chap 404 19/12/2014

Bleach Chap 405 19/12/2014

Bleach Chap 406 19/12/2014

Bleach Chap 407 19/12/2014

Bleach Chap 408 19/12/2014

Bleach Chap 409 19/12/2014

Bleach Chap 410 19/12/2014

Bleach Chap 411 19/12/2014

Bleach Chap 412 19/12/2014

Bleach Chap 413 19/12/2014

Bleach Chap 414 19/12/2014

Bleach Chap 415 19/12/2014

Bleach Chap 416 19/12/2014

Bleach Chap 417 19/12/2014

Bleach Chap 418 19/12/2014

Bleach Chap 419 19/12/2014

Bleach Chap 420 19/12/2014

Bleach Chap 421 19/12/2014

Bleach Chap 422 19/12/2014

Bleach Chap 423 19/12/2014

Bleach Chap 424 19/12/2014

Bleach Chap 425 19/12/2014

Bleach Chap 426 19/12/2014

Bleach Chap 427 19/12/2014

Bleach Chap 428 19/12/2014

Bleach Chap 429 19/12/2014

Bleach Chap 430 19/12/2014

Bleach Chap 431 19/12/2014

Bleach Chap 432 19/12/2014

Bleach Chap 433 19/12/2014

Bleach Chap 434 19/12/2014

Bleach Chap 435 19/12/2014

Bleach Chap 436 19/12/2014

Bleach Chap 437 19/12/2014

Bleach Chap 438 19/12/2014

Bleach Chap 439 19/12/2014

Bleach Chap 440 19/12/2014

Bleach Chap 441 19/12/2014

Bleach Chap 442 19/12/2014

Bleach Chap 443 19/12/2014

Bleach Chap 444 19/12/2014

Bleach Chap 445 19/12/2014

Bleach Chap 446 19/12/2014

Bleach Chap 447 19/12/2014

Bleach Chap 448 19/12/2014

Bleach Chap 449 19/12/2014

Bleach Chap 450 19/12/2014

Bleach Chap 451 19/12/2014

Bleach Chap 452 19/12/2014

Bleach Chap 453 19/12/2014

Bleach Chap 454 19/12/2014

Bleach Chap 455 19/12/2014

Bleach Chap 456 19/12/2014

Bleach Chap 457 19/12/2014

Bleach Chap 458 19/12/2014

Bleach Chap 459 19/12/2014

Bleach Chap 460 19/12/2014

Bleach Chap 461 19/12/2014

Bleach Chap 462 19/12/2014

Bleach Chap 463 19/12/2014

Bleach Chap 464 19/12/2014

Bleach Chap 465 19/12/2014

Bleach Chap 466 19/12/2014

Bleach Chap 467 19/12/2014

Bleach Chap 468 19/12/2014

Bleach Chap 469 20/10/2011

Bleach Chap 470 27/10/2011

Bleach Chap 471 02/11/2011

Bleach Chap 472 10/11/2011

Bleach Chap 473 16/11/2011

Bleach Chap 474 24/11/2011

Bleach Chap 475 30/11/2011

Bleach Chap 476 07/12/2011

Bleach Chap 477 14/12/2011

bleach Chap 478 26/12/2011

Bleach Chap 479 11/01/2012

Bleach Chap 480 08/02/2012

bleach Chap 481 15/02/2012

bleach Chap 482 22/02/2012

Bleach Chap 483 01/03/2012

Bleach Chap 484 08/03/2012

Bleach Chap 485 22/03/2012

Bleach Chap 486 29/03/2012

Bleach Chap 487 05/04/2012

bleach Chap 488 11/04/2012

BLEACH Chap 489 18/04/2012

Bleach Chap 490 28/04/2012

Bleach Chap 491 10/05/2012

Bleach Chap 492 16/05/2012

Bleach Chap 493 23/05/2012

Bleach Chap 494 30/05/2012

Bleach Chap 495 06/06/2012

Bleach Chap 496 13/06/2012

Bleach Chap 497 20/06/2012

Bleach Chap 498 27/06/2012

bleach Chap 499 04/07/2012

Bleach Chap 500 10/07/2012

Bleach Chap 501 18/07/2012

Bleach Chap 502 25/07/2012

Bleach Chap 503 12/08/2012

Bleach Chap 504 22/08/2012

bleach Chap 505 29/08/2012

Bleach Chap 506 05/09/2012

Bleach Chap 507 11/09/2012

Bleach Chap 508 19/09/2012

bleach Chap 509 26/09/2012

Bleach Chap 510 02/10/2012

Bleach Chap 511 10/10/2012

Bleach Chap 512 17/10/2012

Bleach Chap 513 24/10/2012

Bleach Chap 514 30/10/2012

Bleach Chap 515 07/11/2012

Bleach Chap 516 14/11/2012

Bleach Chap 517 20/11/2012

bleach Chap 518 28/11/2012

bleach Chap 519 05/12/2012

bleach Chap 520 12/12/2012

Bleach Chap 521 18/12/2012

bleach Chap 522 27/12/2012

Bleach Chap 523 16/01/2013

Bleach Chap 524 23/01/2013

Bleach Chap 525 30/01/2013

Bleach Chap 526 13/02/2013

Bleach Chap 527 20/02/2013

Bleach Chap 528 27/02/2013

Bleach Chap 529 06/03/2013

Bleach Chap 530 13/03/2013

bleach Chap 531 27/03/2013

Bleach Chap 532 03/04/2013

Bleach Chap 533 10/04/2013

Bleach Chap 534 17/04/2013

Bleach Chap 535 23/04/2013

Bleach Chap 536 08/05/2013

Bleach Chap 537 15/05/2013

Bleach Chap 538 22/05/2013

Bleach Chap 539 29/05/2013

bleach Chap 540 05/06/2013

bleach Chap 541 12/06/2013

Bleach Chap 542 19/06/2013

Bleach Chap 543 26/06/2013

bleach Chap 544 03/07/2013

bleach Chap 545 09/07/2013

Bleach Chap 546 17/07/2013

Bleach Chap 547 04/09/2013

bleach Chap 548 10/09/2013

Bleach Chap 549 17/09/2013

bleach Chap 550 25/09/2013

Bleach Chap 551 02/10/2013

Bleach Chap 552 08/10/2013

Bleach Chap 553 16/10/2013

Bleach Chap 554 23/10/2013

Bleach Chap 555 29/10/2013

Bleach Chap 556 06/11/2013

Bleach Chap 557 13/11/2013

Bleach Chap 558 20/11/2013

Bleach Chap 559 27/11/2013

Bleach Chap 560 04/12/2013

Bleach Chap 561 11/12/2013

Bleach Chap 562 17/12/2013

Bleach Chap 563 25/12/2013

bleach Chap 564 15/01/2014

Bleach Chap 565 22/01/2014

Bleach Chap 566 29/01/2014

Bleach Chap 567 06/02/2014

Bleach Chap 568 12/02/2014

Bleach Chap 569 19/02/2014

Bleach Chap 570 26/02/2014

Bleach Chap 571 05/03/2014

Bleach Chap 572 12/03/2014

bleach Chap 573 19/03/2014

Bleach Chap 574 26/03/2014

bleach Chap 575 02/04/2014

Bleach Chap 576 09/04/2014

bleach Chap 577 16/04/2014

bleach Chap 578 21/04/2014

bleach Chap 579 07/05/2014

Bleach Chap 580 14/05/2014

Bleach Chap 581 21/05/2014

bleach Chap 582 28/05/2014

bleach Chap 583 04/06/2014

bleach Chap 584 11/06/2014

Bleach Chap 585 18/06/2014

bleach Chap 586 25/06/2014

Bleach Chap 587 02/07/2014

bleach Chap 588 07/07/2014

bleach Chap 589 15/07/2014

Bleach Chap 590 - fix 23/07/2014

bleach Chap 591 - fix 30/07/2014

Bleach Chap 592 - fix 06/08/2014

Bleach Chap 593 - fix 20/08/2014

Bleach Chap 594 15/01/2016

Bleach Chap 595 - fix 04/09/2014

Bleach Chap 596 - fix 10/09/2014

Bleach Chap 597 - fix 18/09/2014

Bleach Chap 598 - fix 25/09/2014

Bleach Chap 599 - fix 02/10/2014

bleach Chap 600 - fix 08/10/2014

Bleach Chap 601 - fix 16/10/2014

bleach Chap 602 - fix 23/10/2014

Bleach Chap 603 - fix 29/10/2014

bleach Chap 604 - fix 06/11/2014

Bleach Chap 605 - fix 13/11/2014

Bleach Chap 606 - fix 19/11/2014

Bleach Chap 607 - fix 28/11/2014

Bleach Chap 608 04/12/2014

Bleach Chap 609 - fix 11/12/2014

Bleach Chap 610 18/12/2014

Bleach Chap 611 - fix 26/12/2014

Bleach Chap 612 - fix 22/01/2015

Bleach Chap 613 - fix 29/01/2015

bleach Chap 614 - fix 05/02/2015

bleach Chap 615 - fix 12/02/2015

bleach Chap 616 - fix 19/02/2015

bleach Chap 617 - fix 26/02/2015

bleach Chap 618 - fix 05/03/2015

Bleach Chap 619 12/03/2015

Bleach Chap 620 19/03/2015

Bleach Chap 621 26/03/2015

Bleach Chap 622 02/04/2015

Bleach Chap 623 09/04/2015

Bleach Chap 624 - fix 23/04/2015

Bleach Chap 625 07/05/2015

Bleach Chap 626 14/05/2015

Bleach Chap 627 21/05/2015

Bleach Chap 628 - fix 28/05/2015

Bleach Chap 629 04/06/2015

Bleach Chap 630 11/06/2015

Bleach Chap 631 18/06/2015

Bleach Chap 632 25/06/2015

Bleach Chap 633 02/07/2015

Bleach Chap 634 09/07/2015

Bleach Chap 635 16/07/2015

Bleach Chap 636 23/07/2015

Bleach Chap 637 30/07/2015

Bleach Chap 638 06/08/2015

Bleach Chap 639 20/08/2015

Bleach Chap 640 27/08/2015

Bleach Chap 641 03/09/2015

Bleach Chap 642 10/09/2015

Bleach Chap 643 16/09/2015

Bleach Chap 644 24/09/2015

Bleach Chap 645 01/10/2015

Bleach Chap 646 07/10/2015

Bleach Chap 647 15/10/2015

Bleach Chap 648 22/10/2015

Bleach Chap 649 29/10/2015

Bleach Chap 650 05/11/2015

Bleach Chap 651 12/11/2015

Bleach Chap 652 20/11/2015

Bleach Chap 653 27/11/2015

Bleach Chap 654 04/12/2015

Bleach Chap 655 11/12/2015

Bleach Chap 656 18/12/2015

Bleach Chap 657 26/12/2015

Bleach Chap 658 15/01/2016

Bleach Chap 659 21/01/2016

Bleach Chap 660 29/01/2016

Bleach Chap 661 TV 04/02/2016

Bleach Chap 662 TV 10/02/2016

Bleach Chap 663 TV 18/02/2016

Bleach Chap 664 TV 26/02/2016

Bleach Chap 665 TV 10/03/2016

Bleach Chap 666 TV 16/03/2016

Bleach Chap 667 TV 25/03/2016

Bleach Chap 668 TV 31/03/2016

Bleach Chap 669 TV 07/04/2016

Bleach Chap 670 TV 14/04/2016

Bleach Chap 671 TV 21/04/2016

Bleach Chap 672 TV 03/05/2016

Bleach Chap 673 TV 12/05/2016

Bleach Chap 674 TV 19/05/2016

Bleach Chap 675 TV 26/05/2016

Bleach Chap 676 TV 03/06/2016

Bleach Chap 677 TV 09/06/2016

Bleach Chap 678 TV 16/06/2016

Bleach Chap 679 TV 23/06/2016

Bleach Chap 680 TV 30/06/2016

Bleach Chap 681 TV 07/07/2016

Bleach Chap 682 TV 14/07/2016

Bleach Chap 683 TV 21/07/2016

Bleach Chap 684 TV 03/08/2016

Bleach Chap 685 TV 05/08/2016

Bleach Chap 686 TV 18/08/2016