Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bloody Girl

Bloody Girl

8.9/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá

Lượt xem: 394,935
Tên khác: Bloody Girl
Thể loại: Comic, Manhua, Historical, Adventure
Tác giả: Ngưu Lão
Nguồn truyện: ComicVN
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bloody Girl:

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.

Danh sách chương

Bloody Girl Chap 001a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 001b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 002a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 002b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 003a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 003b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 004a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 004b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 005a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 005b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 006a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 006b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 007a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 007b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 008a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 008b 28/06/2016

Bloody Girl Chap 009a 28/06/2016

Bloody Girl Chap 009b 11/08/2016

Bloody Girl Chap 010a 11/08/2016

Bloody Girl Chap 010b 06/09/2016

Bloody Girl Chap 011a 20/09/2016

Bloody Girl Chap 011b 30/09/2016

Bloody Girl Chap 012a 30/09/2016

Bloody Girl Chap 012b 30/09/2016

Bloody Girl Chap 012c 30/09/2016

Bloody Girl Chap 012d 30/09/2016

Bloody Girl Chap 013a 25/10/2016

Bloody Girl Chap 013b 25/10/2016

Bloody Girl Chap 014a 25/10/2016

Bloody Girl Chap 014b 26/10/2016

Bloody Girl Chap 014c 27/10/2016

Bloody Girl Chap 014d 28/10/2016

Bloody Girl Chap 014e 02/11/2016

Bloody Girl Chap 014f 16/11/2016

Bloody Girl Chap 014g 21/11/2016

Bloody Girl Chap 014h 24/11/2016

Bloody Girl Chap 014i 01/12/2016

Bloody Girl Chap 014j 20/12/2016

Bloody Girl Chap 014k 23/12/2016

Bloody Girl Chap 014l 23/12/2016

Bloody Girl Chap 014m 24/12/2016

Bloody Girl Chap 014n 26/12/2016

Bloody Girl Chap 015a 28/12/2016

Bloody Girl Chap 015b 03/01/2017

Bloody Girl Chap 015c 04/01/2017

Bloody Girl Chap 015d 06/01/2017

Bloody Girl Chap 015e 09/01/2017

Bloody Girl Chap 015f 09/01/2017

Bloody Girl Chap 015f 29/03/2017

Bloody Girl Chap 015g 13/01/2017

Bloody Girl Chap 015h 13/01/2017

Bloody Girl Chap 015i 13/01/2017

Bloody Girl Chap 015j 14/01/2017

Bloody Girl Chap 015k 15/01/2017

Bloody Girl Chap 015l 17/01/2017

Bloody Girl Chap 015m 18/01/2017

Bloody Girl Chap 015n 19/01/2017

Bloody Girl Chap 015o 08/02/2017

Bloody Girl Chap 015p 08/02/2017

Bloody Girl Chap 015q 15/02/2017

Bloody Girl Chap 015r 01/03/2017

Bloody Girl Chap 015s 01/03/2017

Bloody Girl Chap 015t 08/03/2017

Bloody Girl Chap 015u 15/03/2017

Bloody Girl Chap 015v 22/03/2017

Bloody Girl Chap 015w 29/03/2017

Bloody Girl Chap 015x 17/04/2017

Bloody Girl Chap 015y 24/04/2017

Bloody Girl Chap 015z 24/04/2017

Bloody Girl Chap 016a 27/04/2017

Bloody Girl Chap 016b 08/05/2017

Bloody Girl Chap 016c 13/05/2017

Bloody Girl Chap 016d 17/05/2017

Bloody Girl Chap 016e 25/05/2017

Bloody Girl Chap 016f 31/05/2017

Bloody Girl Chap 016g 14/06/2017

Bloody Girl Chap 016h 14/06/2017

Bloody Girl Chap 016i 21/06/2017

Bloody Girl Chap 016j 29/06/2017

Bloody Girl Chap 016k 05/07/2017

Bloody Girl Chap 016l 13/07/2017

Bloody Girl Chap 017a 21/07/2017

Bloody Girl Chap 017b 27/07/2017

Bloody Girl Chap 017c 02/08/2017

Bloody Girl Chap 017d 09/08/2017

Bloody Girl Chap 017e 16/08/2017

Bloody Girl Chap 017f 23/08/2017

Bloody Girl Chap 017g 02/09/2017

Bloody Girl Chap 017h 06/09/2017

Bloody Girl Chap 017i 13/09/2017

Bloody Girl Chap 017j 21/09/2017

Bloody Girl Chap 017k 27/09/2017

Bloody Girl Chap 017l 12/10/2017

Bloody Girl Chap 017m 12/10/2017

Bloody Girl Chap 017n 25/10/2017

Bloody Girl Chap 017o 25/10/2017

Bloody Girl Chap 017p 01/11/2017

Bloody Girl Chap 017q 08/11/2017

Bloody Girl Chap 017r 23/11/2017

Bloody Girl Chap 017s 30/11/2017

Bloody Girl Chap 017t 02/12/2017

Bloody Girl Chap 017T 26/12/2017

Bloody Girl Chap 017u 06/12/2017

Bloody Girl Chap 017U 03/01/2018

Bloody Girl Chap 017v 13/12/2017

Bloody Girl Chap 017x 20/12/2017

Bloody Girl Chap 018A 09/01/2018

Bloody Girl Chap 018B 18/01/2018

Bloody Girl Chap 018C 24/01/2018

Bloody Girl Chap 018D 01/02/2018

Bloody Girl Chap 018E 06/02/2018

Bloody Girl Chap 018F 17/02/2018

Bloody Girl Chap 018G 14/03/2018

Bloody Girl Chap 018H 14/03/2018

Bloody Girl Chap 019A 14/03/2018

Bloody Girl Chap 019B 21/03/2018

Bloody Girl Chap 019C 28/03/2018

Bloody Girl Chap 019D 05/04/2018

Bloody Girl Chap 019E 12/04/2018

Bloody Girl Chap 019F 19/04/2018

Bloody Girl Chap 019G 25/04/2018

Bloody Girl Chap 019H 04/05/2018

Bloody Girl Chap 019I 13/05/2018

Bloody Girl Chap 020A 16/05/2018

Bloody Girl Chap 020B 24/05/2018

Bloody Girl Chap 020C 13/06/2018

Bloody Girl Chap 020D 13/06/2018

Bloody Girl Chap 020E 13/06/2018

Bloody Girl Chap 020F 21/06/2018

Bloody Girl Chap 020G 28/06/2018

Bloody Girl Chap 020H 03/07/2018