Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
+C Sword and Cornett

+C Sword and Cornett

9/10 trên tổng số 36 lượt đánh giá

Lượt xem: 131,389
Tên khác: +C Sword and Cornett
Thể loại: Mystery, Fantasy, Drama, Adventure, Action
Tác giả: Yugyoji Tama
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

+C Sword and Cornett:

Đã từng có một vị anh hùng đã chiến thắng bóng tối và giải phóng người dân cùng đất này. Ông đã xây dựng nên một vương quốc mới và truyền ngôi cho người kế vị của ông. Họ đã cai trị vùng đất này trong rất nhiều năm, thế nhưng, quyền hành chính trị lại được chia ra cho quý tộc ở mỗi vùng. Một ngày, sự bình yên giả tạo của vương quốc đã bị gián đoạn bởi cái chết của thái tử kế vị. Cứ như thế các sự kiện cứ liên tiếp xảy ra như đã được sắp đặt từ trước, làm đảo lộn trật tự đất nước chỉ cho đến khi một người nắm hoàn toàn được quyền trị vì trong tay...

Danh sách chương

+C Sword and Cornett Chap 001 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 002 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 003 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 004 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 005 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 005.5 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 006 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 007 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 008 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 009 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 010 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 011 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 011.5 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 012 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 012.5 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 013 25/07/2016

+C Sword and Cornett Chap 014 09/09/2016

+C Sword and Cornett Chap 015 09/12/2016

+C Sword and Cornett Chap 016 11/12/2016

+C Sword and Cornett Chap 017 17/12/2016

+C Sword and Cornett Chap 018 17/12/2016

+C Sword and Cornett Chap 019 22/12/2016

+C Sword and Cornett Chap 020 17/01/2017

+C Sword and Cornett Chap 021 30/01/2017

+C Sword and Cornett Chap 022 19/02/2017

+C Sword and Cornett Chap 023 21/03/2017

+C Sword and Cornett Chap 024 05/05/2017

+C Sword and Cornett Chap 025 05/05/2017

+C Sword and Cornett Chap 026 23/05/2017

+C Sword and Cornett Chap 027 23/05/2017

+C Sword and Cornett Chap 028 03/09/2017

+C Sword and Cornett Chap 029 03/09/2017

+C Sword and Cornett Chap 030 03/09/2017

+C Sword and Cornett Chap 031 03/09/2017

+C Sword and Cornett Chap 032 16/09/2017

+C Sword and Cornett Chap 033 03/09/2018

+C Sword and Cornett Chap 034 03/09/2018

+C Sword and Cornett Chap 035 03/09/2018

+C Sword and Cornett Chap 036 26/05/2019