Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Change Guy

Change Guy

7.4/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá

Lượt xem: 97,273
Tên khác: Change Guy
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Action
Tác giả: Akaishi Michiyo,Wolbut
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Change Guy: Tóm tắtLinh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật đường phố. 

Danh sách chương

Change Guy Chap 165 27/12/2014

Change Guy Chap 166 27/12/2014

Change Guy Chap 167 27/12/2014

Change Guy Chap 168 27/12/2014

Change Guy Chap 169 27/12/2014

Change Guy Chap 170 27/12/2014

Change Guy Chap 171 27/12/2014

Change Guy Chap 172 27/12/2014

Change Guy Chap 173 27/12/2014

Change Guy Chap 174 27/12/2014

Change Guy Chap 175 27/12/2014

Change Guy Chap 176 27/12/2014

Change Guy Chap 177 27/12/2014

Change Guy Chap 178 27/12/2014

Change Guy Chap 179 27/12/2014

Change Guy Chap 180 27/12/2014

Change Guy Chap 182 27/12/2014

Change Guy Chap 183 27/12/2014

Change Guy Chap 184 27/12/2014

Change Guy Chap 185 27/12/2014

Change Guy Chap 186 27/12/2014

Change Guy Chap 187 27/12/2014

Change Guy Chap 188 27/12/2014

Change Guy Chap 189 27/12/2014

Change Guy Chap 190 27/12/2014

Change Guy Chap 191 27/12/2014

Change Guy Chap 192 27/12/2014

Change Guy Chap 193 27/12/2014

Change Guy Chap 194 27/12/2014

Change Guy Chap 195 27/12/2014

Change Guy Chap 196 27/12/2014

Change Guy Chap 197 27/12/2014

Change Guy Chap 198 27/12/2014

Change Guy Chap 199 27/12/2014

Change Guy Chap 200 27/12/2014

Change Guy Chap 201 27/12/2014

Change Guy Chap 202 27/12/2014

Change Guy Chap 203 27/12/2014

Change Guy Chap 204 27/12/2014

Change Guy Chap 205 27/12/2014

Change Guy Chap 206 27/12/2014

Change Guy Chap 207-208 27/12/2014

Change Guy Chap 224 27/12/2014

Change Guy Chap 225 27/12/2014

Change Guy Chap 226 27/12/2014

Change Guy Chap 227 27/12/2014

Change Guy Chap 228 27/12/2014

Change Guy Chap 229 27/12/2014

Change Guy Chap 230 27/12/2014

Change Guy Chap 231 27/12/2014

Change Guy Chap 232 27/12/2014

Change Guy Chap 233 27/12/2014

Change Guy Chap 234 27/12/2014

Change Guy Chap 235 27/12/2014

Change Guy Chap 236 27/12/2014

Change Guy Chap 237 27/12/2014

Change Guy Chap 238 27/12/2014

Change Guy Chap 239 27/12/2014

Change Guy Chap 240 27/12/2014

Change Guy Chap 241 27/12/2014

Change Guy Chap 242 27/12/2014

Change Guy Chap 243 27/12/2014

Change Guy Chap 244 27/12/2014

Change Guy Chap 245 27/12/2014

Change Guy Chap 247 27/12/2014

Change Guy Chap 248 27/12/2014

Change Guy Chap 250 27/12/2014

Change Guy Chap 251 27/12/2014

Change Guy Chap 252 27/12/2014

Change GUy Chap 253 27/12/2014

Change Guy Chap 254 27/12/2014

Change Guy Chap 256 27/12/2014

Change Guy Chap 257 27/12/2014

Change Guy Chap 258 27/12/2014

Change Guy Chap 259 27/12/2014

Change Guy Chap 260 27/12/2014

Change Guy Chap 261 27/12/2014

Change Guy Chap 262 27/12/2014

Change Guy Chap 263 27/12/2014

Change Guy Chap 264 27/12/2014

Change Guy Chap 265 27/12/2014

Change Guy Chap 266 27/12/2014

Change Guy Chap 267 27/12/2014

Change Guy Chap 268 27/12/2014

Change Guy Chap 269 27/12/2014

Change Guy Chap 270 27/12/2014

Change Guy Chap 271 27/12/2014

Change Guy Chap 272 27/12/2014

Change Guy Chap 273 27/12/2014

Change Guy Chap 274 27/12/2014

Change Guy Chap 275 27/12/2014

Change Guy Chap 277 27/12/2014

Change Guy Chap 278 27/12/2014

Change Guy Chap 279 27/12/2014

Change Guy Chap 280 27/12/2014

Change Guy Chap 281 27/12/2014

Change Guy Chap 282 27/12/2014

Change Guy Chap 283 27/12/2014

Change Guy Chap 284 27/12/2014

Change Guy Chap 285 27/12/2014

Change Guy Chap 286 27/12/2014

Change Guy Chap 287 27/12/2014

Change Guy Chap 288 27/12/2014

Change Guy Chap 289 27/12/2014

Change Guy Chap 290 27/12/2014

Change Guy Chap 291 27/12/2014

Change Guy Chap 292 27/12/2014

Change Guy Chap 294 27/12/2014

Change Guy Chap 295 27/12/2014

Change Guy Chap 296 27/12/2014

Change Guy Chap 297 27/12/2014

Change Guy Chap 298 27/12/2014

Change Guy Chap 299 27/12/2014

Change Guy Chap 300 27/12/2014

Change Guy Chap 301 27/12/2014

Change Guy Chap 302 27/12/2014

Change Guy Chap 303 27/12/2014

Change Guy Chap 304 27/12/2014

Change Guy Chap 305 27/12/2014

Change Guy Chap 306 27/12/2014

Change Guy Chap 307 27/12/2014

Change Guy Chap 308 27/12/2014

Change Guy Chap 309 27/12/2014

Change Guy Chap 310 27/12/2014

Change Guy Chap 311 27/12/2014

Change Guy Chap 312 27/12/2014

Change Guy Chap 313 27/12/2014

Change Guy Chap 314 27/12/2014

Change Guy Chap 315 27/12/2014

Change Guy Chap 316 27/12/2014

Change Guy Chap 317 27/12/2014

Change Guy Chap 318 27/12/2014

Change Guy Chap 320 27/12/2014

Change Guy Chap 321 27/12/2014

Change Guy Chap 322 27/12/2014

Change Guy Chap 323 27/12/2014

Change Guy Chap 324 27/12/2014

Change Guy Chap 325 27/12/2014

Change Guy Chap 326 27/12/2014

Change Guy Chap 327 27/12/2014

Change Guy Chap 328 27/12/2014

Change Guy Chap 329 27/12/2014

Change Guy Chap 330 27/12/2014

Change Guy Chap 331 27/12/2014

Change Guy Chap 332 27/12/2014

Change Guy Chap 333 27/12/2014

Change Guy Chap 334 27/12/2014

Change Guy Chap 335 27/12/2014

Change Guy Chap 336 27/12/2014

Change Guy Chap 337 27/12/2014

Change Guy Chap 338 27/12/2014