Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Chí Tôn Chư Thiên

Chí Tôn Chư Thiên

8.7/10 trên tổng số 27 lượt đánh giá

Lượt xem: 727,228
Tên khác: Chí Tôn Chư Thiên
Thể loại: Horror, Comedy, Action
Tác giả: Thuần tình tê lợi ca
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chí Tôn Chư Thiên:

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

Danh sách chương

Chí Tôn Chư Thiên Chap 001 20/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 002 20/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 003 21/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 004 22/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 005 22/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 006 22/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 007 23/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 008 23/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 009 25/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 010 25/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 011 25/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 012 26/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 013 26/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 014 26/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 015 27/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 016 27/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 017 29/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 018 29/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 019 29/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 020 30/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 021 30/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 022 30/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 023 30/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 024 30/07/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 025 04/08/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 026 04/08/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 027 04/08/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 028 05/08/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 029 15/08/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 030 23/12/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 031 24/12/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 032 25/12/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 033 27/12/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 034 30/12/2016

Chí Tôn Chư Thiên Chap 035 01/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 036 05/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 037 07/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 038 09/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 039 11/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 040 13/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 041 17/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 042 20/01/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 043 09/02/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 044 14/03/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 045 26/04/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 046 06/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 047 10/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 048 17/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 049 20/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 050 21/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 051 27/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 052 31/05/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 053 05/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 054 09/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 055 12/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 056 16/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 057 21/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 058 24/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 059 30/06/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 060 04/07/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 061 09/07/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 062 30/07/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 063 30/07/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 064 06/08/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 065 12/08/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 066 15/08/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 067 18/08/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 068 22/09/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 069 24/09/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 070 25/09/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 071 01/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 072 01/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 073 03/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 074 06/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 075 12/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 076 14/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 077 17/10/2017

Chí Tôn Chư Thiên Chap 078 24/10/2017