Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Chú Bé Rồng

Chú Bé Rồng

8.1/10 trên tổng số 248 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,858,217
Tên khác: Chú Bé Rồng
Thể loại: Supernatural, Shounen, Historical, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: YAMAHARA Yoshito
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chú Bé Rồng:

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Danh sách chương

Chú bé rồng Chap 001 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 002 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 003 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 004 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 005 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 006 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 007 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 008 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 009 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 010 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 011 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 012 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 013 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 014 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 015 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 016 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 017 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 018 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 019 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 020 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 021 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 022 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 023 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 024 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 025 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 026 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 027 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 028 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 029 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 030 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 031 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 032 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 033 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 034 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 035 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 036 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 037 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 038 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 039 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 040 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 041 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 042 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 043 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 044 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 045 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 046 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 047 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 048 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 049 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 050 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 051 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 052 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 053 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 054 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 055 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 056 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 057 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 058 17/12/2014

chú bé rồng Chap 059 14/05/2012

chú bé rồng Chap 060 14/05/2012

chú bé rồng Chap 061 14/05/2012

chú bé rồng Chap 062 14/05/2012

chú bé rồng Chap 063 14/05/2012

chú bé rồng Chap 064 14/05/2012

chú bé rồng Chap 065 14/05/2012

chú bé rồng Chap 066 14/05/2012

chú bé rồng Chap 067 14/05/2012

chú bé rồng Chap 068 14/05/2012

chú bé rồng Chap 069 14/05/2012

chú bé rồng Chap 070 14/05/2012

chú bé rồng Chap 071 14/05/2012

chú bé rồng Chap 072 14/05/2012

chú bé rồng Chap 073 14/05/2012

chú bé rồng Chap 074 14/05/2012

chú bé rồng Chap 075 14/05/2012

chú bé rồng Chap 076 14/05/2012

chú bé rồng Chap 077 14/05/2012

chú bé rồng Chap 078 14/05/2012

chú bé rồng Chap 079 14/05/2012

Chú bé rồng Chap 080 14/05/2012

chú bé rồng Chap 081 14/05/2012

chú bé rồng Chap 082 14/05/2012

chú bé rồng Chap 083 14/05/2012

chú bé rồng Chap 084 14/05/2012

chú bé rồng Chap 085 14/05/2012

chú bé rồng Chap 086 12/10/2014

chú bé rồng Chap 087 12/10/2014

chú bé rồng Chap 088 12/10/2014

chú bé rồng Chap 089 12/10/2014

chú bé rồng Chap 090 12/10/2014

chú bé rồng Chap 091 12/10/2014

chú bé rồng Chap 092 12/10/2014

chú bé rồng Chap 093 12/10/2014

chú bé rồng Chap 095 12/10/2014

chú bé rồng Chap 096 12/10/2014

chú bé rồng Chap 097 12/10/2014

chú bé rồng Chap 098 12/10/2014

chú bé rồng Chap 099 12/10/2014

chú bé rồng Chap 100 12/10/2014

chú bé rồng Chap 101 12/10/2014

chú bé rồng Chap 102 12/10/2014

chú bé rồng Chap 103 12/10/2014

chú bé rồng Chap 104 12/10/2014

chú bé rồng Chap 105 12/10/2014

chú bé rồng Chap 106 12/10/2014

chú bé rồng Chap 107 12/10/2014

chú bé rồng Chap 108 12/10/2014

chú bé rồng Chap 109 12/10/2014

chú bé rồng Chap 110 12/10/2014

chú bé rồng Chap 111 12/10/2014

chú bé rồng Chap 112 12/10/2014

chú bé rồng Chap 113 12/10/2014

chú bé rồng Chap 114 12/10/2014

chú bé rồng Chap 115 12/10/2014

chú bé rồng Chap 116 12/10/2014

chú bé rồng Chap 117 12/10/2014

chú bé rồng Chap 118 12/10/2014

chú bé rồng Chap 119 12/10/2014

chú bé rồng Chap 120 12/10/2014

chú bé rồng Chap 121 12/10/2014

chú bé rồng Chap 122 12/10/2014

chú bé rồng Chap 123 12/10/2014

chú bé rồng Chap 124 12/10/2014

chú bé rồng Chap 125 12/10/2014

chú bé rồng Chap 126 12/10/2014

chú bé rồng Chap 127 12/10/2014

chú bé rồng Chap 128 12/10/2014

chú bé rồng Chap 129 12/10/2014

Chú bé rồng Chap 130 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 131 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 132 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 133 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 134 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 135 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 136 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 137 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 138 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 139 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 140 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 141 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 142 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 143 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 144 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 145 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 146 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 147 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 148 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 149 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 150 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 151 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 152 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 153 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 154 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 155 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 156 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 157 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 158 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 159 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 160 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 161 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 162 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 163 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 164 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 165 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 166 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 167 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 168 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 169 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 170 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 171 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 172 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 173 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 174 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 175 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 176 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 177 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 178 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 179 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 180 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 181 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 182 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 183 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 184 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 185 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 186 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 187 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 188 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 189 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 190 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 191 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 192 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 193 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 194 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 195 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 196 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 197 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 198 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 199 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 200 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 201 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 202 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 203 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 204 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 205 17/12/2014

Chú Bé Rồng Chap 207 03/11/2011

Chú Bé Rồng Chap 208 15/11/2011

Chú Bé Rồng Chap 209 17/12/2011

Chú bé rồng Chap 210 17/02/2012

Chú bé rồng Chap 211 31/03/2012

Chú bé rồng Chap 212 19/04/2012

Chú bé rồng Chap 213 14/05/2012

Chú bé rồng Chap 214 26/05/2012

Chú Bé Rồng Chap 215 06/07/2012

Chú Bé Rồng Chap 216 22/07/2012

Chú Bé Rồng Chap 217 15/08/2012

Chú Bé Rồng Chap 218 07/09/2012

Chú Bé Rồng Chap 219 22/11/2012

Chú Bé Rồng Chap 220 22/11/2012

Chú Bé Rồng Chap 221 24/11/2012

Chú Bé Rồng Chap 222 25/11/2012

Chú Bé Rồng Chap 223 11/12/2012

Chú bé rồng Chap 224 10/01/2013

Chú Bé Rồng Chap 225 18/03/2013

Chú bé rồng Chap 226 21/03/2013

Chú Bé Rồng Chap 227 14/04/2013

chú bé rồng Chap 228 09/05/2013

Chú bé rồng Chap 229 14/06/2013

Chú Bé Rồng Chap 230 16/07/2013

Chú Bé Rồng Chap 231 10/08/2013

Chú Bé Rồng Chap 232 12/10/2013

Chú Bé Rồng Chap 233 13/10/2013

Chú Bé Rồng Chap 234 03/01/2014

Chú Bé Rồng Chap 235 04/01/2014

Chú Bé Rồng Chap 236 12/01/2014

Chú Bé Rồng Chap 237 14/03/2014

Chú Bé Rồng Chap 238 15/03/2014

Chú Bé Rồng Chap 239 12/05/2014

Chú Bé Rồng Chap 240 12/06/2014

Chú Bé Rồng Chap 241 13/06/2014

Chú Bé Rồng Chap 242 08/08/2014

Chú Bé Rồng Chap 243 11/09/2014

Chú Bé Rồng Chap 244 12/09/2014

Chú Bé Rồng Chap 245 09/10/2014

Chú Bé Rồng Chap 246 17/12/2014

Chú bé rồng Chap 247 13/01/2015

Chú bé rồng Chap 248 20/02/2015

Chú bé rồng Chap 249 26/03/2015

Chú bé rồng Chap 250 26/03/2015

Chú bé rồng Chap 251 19/05/2015

Chú bé rồng Chap 252 22/06/2015

Chú bé rồng Chap 253 16/07/2015

Chú bé rồng Chap 254 10/08/2015

Chú bé rồng Chap 255 07/09/2015

Chú bé rồng Chap 256 08/10/2015

Chú bé rồng Chap 257 09/10/2015

Chú bé rồng Chap 258 10/11/2015

Chú bé rồng Chap 259 TV 05/12/2015

Chú bé rồng Chap 260 08/01/2016

Chú bé rồng Chap 261 12/02/2016

Chú bé rồng Chap 262 08/03/2016

Chú bé rồng Chap 263 08/04/2016

Chú bé rồng Chap 264 19/05/2016

Chú bé rồng Chap 265 18/07/2016

Chú bé rồng Chap 266 15/08/2016

Chú bé rồng Chap 267 24/11/2016

Chú bé rồng Chap 268 31/01/2017

Chú bé rồng Chap 269 31/01/2017

Chú bé rồng Chap 270 03/02/2017

Chú bé rồng Chap 271 09/02/2017

Chú bé rồng Chap 271B 09/02/2017

Chú bé rồng Chap 272 14/02/2017

Chú bé rồng Chap 272b 17/02/2017

Chú bé rồng Chap 273 21/02/2017

Chú bé rồng Chap 273B 17/03/2017

Chú bé rồng Chap 274 17/03/2017

Chú bé rồng Chap 274B 19/03/2017

Chú bé rồng Chap 275 20/06/2017

Chú bé rồng Chap 276 24/06/2017

Chú bé rồng Chap 276b 27/06/2017

Chú bé rồng Chap 277 27/06/2017

Chú bé rồng Chap 277b 02/07/2017

Chú bé rồng Chap 278 07/08/2017

Chú bé rồng Chap 278B 10/08/2017

Chú bé rồng Chap 279 26/08/2017

Chú bé rồng Chap 279B 28/08/2017

Chú bé rồng Chap 280 21/09/2017

Chú bé rồng Chap 281 31/10/2017

Chú bé rồng Chap 282 23/11/2017

Chú bé rồng Chap 283 23/12/2017

Chú bé rồng Chap 284 08/01/2018

Chú bé rồng Chap 284.5 05/02/2018

Chú bé rồng Chap 285 07/02/2018

Chú bé rồng Chap 286 14/03/2018

Chú bé rồng Chap 287 29/04/2018

Chú bé rồng Chap 288 23/05/2018

Chú bé rồng Chap 289 09/11/2018

Chú bé rồng Chap 289.2 09/11/2018

Chú bé rồng Chap 290 06/01/2019

Chú bé rồng Chap 290.5 29/01/2019

Chú bé rồng Chap 290.6 02/02/2019

Chú bé rồng Chap 291 18/02/2019

Chú bé rồng Chap 291.5 22/02/2019