Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

6/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 35,491
Tên khác: Cổ Long Quần Hiệp Truyện
Thể loại: Supernatural, Shounen, Sci-Fi, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Kawai Yuumi,Yabuuchi Yuu,Gainax
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cổ Long Quần Hiệp Truyện: Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!

Danh sách chương

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 023 26/04/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 019 15/02/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 020 08/03/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 021 10/03/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 022 25/04/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 024 27/04/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 025 29/04/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 026 03/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 027 04/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 028 05/05/2012

Cổ Long quần hiệp truyện Chap 029 05/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 030 08/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 031 10/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 032 12/05/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 033 21/06/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 034 22/06/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 035 23/06/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 036 24/06/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 037 07/09/2012

Cổ Long quần hiệp truyện Chap 038 13/09/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 039 14/09/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 040 10/10/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 041 23/10/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 042 26/10/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 043 28/10/2012

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 044 13/01/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 045 26/02/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 046 04/04/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 047 07/08/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 048 11/08/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 049 23/08/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 050 24/08/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 051 29/12/2013

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 052 14/01/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 053 18/01/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 054 06/02/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 055 03/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 056 04/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 057 08/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 058 13/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 059 17/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 060 20/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 061 26/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 062 29/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 063 31/03/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 064 05/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 065 06/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 066 11/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 067 17/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 068 17/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 069 17/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 070 17/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 071 20/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 072 21/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 073 22/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 074 23/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 075 24/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 076 25/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 077 28/04/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 078 11/05/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 079 11/05/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 080 11/05/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 081 25/05/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 082 25/05/2014

Cổ Long Quần Hiệp Truyện Chap 083 25/05/2014