Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Crows

Crows

8.7/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá

Lượt xem: 81,442
Tên khác: Crows
Thể loại: N/a
Tác giả: Takahashi Hiroshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Crows:

Danh sách chương

Crows Chap 027 27/12/2014

Crows Chap 028 27/12/2014

Crows Chap 029 27/12/2014

Crows Chap 040 06/12/2011

Crows Chap 041 06/12/2011

Crows Chap 042 06/12/2011

Crows Chap 043 06/12/2011

Crows Chap 044 08/12/2011

Crows Chap 045 12/12/2011

Crows Chap 046 14/12/2011

Crows Chap 047 15/12/2011

Crows Chap 048 18/12/2011

Crows Chap 049 18/12/2011

Crows Chap 050 25/01/2012

Crows Chap 051 25/01/2012

Crows Chap 052 25/01/2012

Crows Chap 053 25/01/2012

Crows Chap 054 25/12/2011

Crows Chap 055 25/01/2012

Crows Chap 056 25/01/2012

Crows Chap 057 27/01/2012

Crows Chap 058 28/01/2012

Crows Chap 059 31/01/2012

Crows Chap 060 01/02/2012

Crows Chap 061 04/02/2012

Crows Chap 062 09/02/2012

Crows Chap 063 13/02/2012

Crows Chap 064 25/03/2012

Crows Chap 065 05/04/2012

Crows Chap 066 25/04/2012

Crows Chap 067 05/05/2012

Crows Chap 068 08/05/2012

Crows Chap 069 13/05/2012

crows Chap 070 17/05/2012

crows Chap 071 23/05/2012

Crows Chap 072 10/06/2012

crows Chap 073 03/06/2012

crows Chap 074 10/06/2012

crows Chap 075 10/06/2012

crows Chap 076 14/06/2012

Crows Chap 077 21/06/2012

Crows Chap 078 29/06/2012

Crows Chap 079 11/07/2012

Crows Chap 080 18/07/2012

Crows Chap 081 25/07/2012

Crows Chap 082 06/08/2012

Crows Chap 083 09/08/2012

Crows Chap 084 01/10/2012

Crows Chap 085 15/10/2012

Crows Chap 089 31/10/2013

Crows Chap 090 31/10/2013

Crows Chap 091 01/11/2013

Crows Chap 092 03/11/2013

Crows Chap 093 05/11/2013

Crows Chap 094 06/11/2013

Crows Chap 095 13/11/2013

Crows Chap 17 part 1 - Those Who've Gathered at the 4th Warehouse 001 27/12/2014

Crows Chap 17 part 2 - Those Who've Gathered at the 4th Warehouse 001 27/12/2014

Crows Chap 39A 06/12/2011

Crows Chap 39B 06/12/2011

Crows Zero Chap 023 27/12/2014

Crows Zero Chap 032 27/12/2014

Crows Zero Chap 033 27/12/2014

Crows Zero Chap 034 27/12/2014

Crows Zero Chap 035 27/12/2014

Crows Zero Chap 036 27/12/2014

Crows Zero Chap 037 27/12/2014

Crows Zero Chap 038 27/12/2014

Crows Zero Chap 10- MISUNDERSTANDING NO.2 27/12/2014

Crows Zero Chap 11 - LYING TO YOURSELF 27/12/2014

Crows Zero Chap 12 PART 1- PLEASE LET ME CALL YOUR BOSS 27/12/2014

Crows Zero Chap 12 PART 2- PLEASE LET ME CALL YOUR BOSS 27/12/2014

Crows Zero Chap 13 PART 1- AFTER THE FALL 27/12/2014

Crows Zero Chap 13 PART 2- AFTER THE FALL 27/12/2014

Crows Zero Chap 14 PART 1- INTO TO TIGER'S DEN 27/12/2014

Crows Zero Chap 14 PART 2 - INTO TO THE TIGER'S DEN 27/12/2014

Crows Zero Chap 15 PART 1 - TATTOO 27/12/2014

Crows Zero Chap 15 PART 2 - TATTOO 27/12/2014

Crows Zero Chap 16 27/12/2014

Crows Zero Chap 18 part 1 - Those Who've Gathered at the 4th Warehouse 002 27/12/2014

Crows Zero Chap 18 part 2 - Those Who've Gathered at the 4th Warehouse 002 27/12/2014

Crows Zero Chap 19 - Those Who've Gathered at the 4th Warehouse 003 27/12/2014

Crows Zero Chap 1A-the crow school 27/12/2014

Crows Zero Chap 1B-the crow school 27/12/2014

Crows Zero Chap 2 part 1 - Sorry, mako 27/12/2014

Crows Zero Chap 2 part 2 - Sorry, mako 27/12/2014

Crows Zero Chap 20 - The Rain has Let Up 27/12/2014

Crows Zero Chap 21 -  Ignorance is Bliss 27/12/2014

Crows Zero Chap 22 - Dear Brother 27/12/2014

Crows Zero Chap 24 - Because the Moon is so Blue 27/12/2014

Crows Zero Chap 25 - The Frogs Come to the Sea 27/12/2014

Crows Zero Chap 26 - Osamu 27/12/2014

Crows Zero Chap 3 - THE ONE WHO CAN SAVE 27/12/2014

Crows Zero Chap 4 - YESTERDAY'S ENEMY IS A TODAY'S FRIEND 27/12/2014

Crows Zero Chap 5 - ESCAPE FROM ANGER 27/12/2014

Crows Zero Chap 6 - FEEL SO GOOD 27/12/2014

Crows Zero Chap 7 - BELIEVING THE RUMORS 27/12/2014

Crows Zero Chap 8 PART1 - GHOSTBUSTER 27/12/2014

Crows Zero Chap 8 PART2 - GHOSTBUSTER 27/12/2014

Crows Zero Chap 9 - DOUBLE KNOCK OUT 27/12/2014