Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cuồng Thần

Cuồng Thần

9.1/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá

Lượt xem: 341,068
Tên khác: Cuồng Thần
Thể loại: N/a
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất định trọng chỉnh lại thế giới này .... đồng thời phải nghênh đón một con đường tình thuyệt thế nhưng lắm chông gai .... Hắn là LÔI QUAN HOÀI

Danh sách chương

Cuồng Thần Chap 000 09/01/2014

Cuồng Thần Chap 001 09/01/2014

Cuồng Thần Chap 002 09/01/2014

Cuồng Thần Chap 003 13/01/2014

Cuồng Thần Chap 004 13/01/2014

Cuồng Thần Chap 005 13/01/2014

Cuồng Thần Chap 006 22/01/2014

Cuồng Thần Chap 007 26/02/2014

Cuồng Thần Chap 008 26/02/2014

Cuồng Thần Chap 009 08/03/2014

Cuồng Thần Chap 010 10/03/2014

Cuồng Thần Chap 011 20/04/2014

Cuồng Thần Chap 012 20/04/2014

Cuồng Thần Chap 013 10/05/2014

Cuồng Thần Chap 014 10/05/2014

Cuồng Thần Chap 015 11/05/2014

Cuồng Thần Chap 015.1 10/06/2014

Cuồng Thần Chap 016 10/06/2014

Cuồng Thần Chap 016.1 10/06/2014

Cuồng Thần Chap 017 10/06/2014

Cuồng Thần Chap 022 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 023 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 025 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 026 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 028 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 047 25/01/2018

Cuồng Thần Chap 047.5 06/02/2018

Cuồng Thần Chap 048 16/02/2018

Cuồng Thần Chap 048.5 22/02/2018

Cuồng Thần Chap 18a 30/06/2014

Cuồng Thần Chap 18b 30/06/2014

Cuồng Thần Chap 19a 05/07/2014

Cuồng Thần Chap 19b 05/07/2014

Cuồng Thần Chap 20a 14/08/2014

Cuồng Thần Chap 20b 14/08/2014

Cuồng Thần Chap 21a 15/08/2014

Cuồng Thần Chap 21b 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 24a 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 24b 07/12/2014

Cuồng Thần Chap 27a 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 27b 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 28b 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 29a 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 29b 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 30a 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 30b 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 31a 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 31b 21/03/2015

Cuồng Thần Chap 32a 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 32b 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 32b 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 33a 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 33a 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 33b 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 33b 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 34a 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 34a 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 34b 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 34b 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 35a 10/04/2015

Cuồng Thần Chap 35a 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 35b 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 36 06/08/2017

Cuồng Thần Chap 37a 16/08/2017

Cuồng Thần Chap 37b 28/08/2017

Cuồng Thần Chap 38a 09/09/2017

Cuồng Thần Chap 38b 09/09/2017

Cuồng Thần Chap 39 09/09/2017

Cuồng Thần Chap 39B 14/09/2017

Cuồng Thần Chap 40 28/09/2017

Cuồng Thần Chap 40B 28/09/2017

Cuồng Thần Chap 41 09/11/2017

Cuồng Thần Chap 41.5 11/11/2017

Cuồng Thần Chap 42 14/11/2017

Cuồng Thần Chap 42.5 17/11/2017

Cuồng Thần Chap 43 24/11/2017

Cuồng Thần Chap 43.5 27/11/2017

Cuồng Thần Chap 44 07/12/2017

Cuồng Thần Chap 44.5 16/12/2017

Cuồng Thần Chap 45 22/12/2017

Cuồng Thần Chap 45.5 26/12/2017

Cuồng Thần Chap 46 12/01/2018

Cuồng Thần Chap 46.5 19/01/2018