Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

9.3/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá

Lượt xem: 700,088
Tên khác: Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết:

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...

Danh sách chương

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 001 09/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 002 09/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 003 10/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 004 12/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 005 14/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 006 19/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 007 19/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 008 21/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 009 27/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 010 27/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 011 27/02/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 012 03/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 013 06/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 014 09/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 015 15/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 016 19/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 017 24/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 018 28/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 019 30/03/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 020 07/04/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 021 12/04/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 022 18/05/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 023 18/05/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 024 18/05/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 025 18/05/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 026 18/05/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 027 10/06/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 028 10/06/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 029 10/06/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 030 14/06/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 031 07/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 032 07/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 033 07/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 034 18/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 035 18/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 036 24/07/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 037 04/08/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 038 09/08/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 039 16/08/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 040 22/08/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 041 30/08/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 042 11/09/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 043 13/09/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 044 22/09/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 045 27/09/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 046 12/10/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 047 26/10/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 048 07/11/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 049 15/11/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 050 21/11/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 051 28/11/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 052 05/12/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 053 12/12/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 054 27/12/2017

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 055 05/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 056 05/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 057 09/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 058 16/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 059 23/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 060 30/01/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 061 06/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 062 09/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 063 11/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 064 15/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 065 18/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 066 20/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 067 23/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 068 27/02/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 069 08/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 070 08/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 071 08/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 072 12/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 073 20/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 074 27/03/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 075 04/04/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 076 10/04/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 077 17/04/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 078 24/04/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 079 03/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 080 07/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 081 09/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 082 17/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 083 19/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 084 20/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 085 23/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 086 26/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 087 27/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 088 28/05/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 089 11/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 090 11/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 091 11/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 092 11/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 093 14/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 094 18/06/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 095 08/07/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 096 12/07/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 097 23/07/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 098 30/07/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 099 01/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 100 02/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 101 03/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 102 04/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 103 05/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 104 05/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 105 08/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 106 08/09/2018

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 107 12/09/2018