Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư

9.5/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá

Lượt xem: 315,559
Tên khác: Đại Khâu Giáp Sư
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đại Khâu Giáp Sư:

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

Danh sách chương

Đại Khâu Giáp Sư Chap 001 07/02/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 002A 07/02/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 002B 07/02/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 003A 18/02/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 003B 21/02/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 004 26/03/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 005 14/04/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 005.5 17/04/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 006 18/04/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 007 09/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 007.5 10/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 008 15/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 008.5 16/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 009 18/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 009.5 23/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 010 30/05/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 010.5 03/06/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 011.1 16/06/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 011.2 17/06/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 012 28/06/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 012.5 01/07/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 013 08/07/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 013.5 16/07/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 014 24/07/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 014.5 29/07/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 015 12/08/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 015.5 12/08/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 016.1 26/08/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 016.5 26/08/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 017 06/09/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 018 11/09/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 018.5 28/09/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 019 08/10/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 019.5 16/10/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 020 16/10/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 020.5 30/10/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 021 11/11/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 021.5 14/11/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 022 14/11/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 022.5 21/11/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 023 01/12/2017

Đại Khâu Giáp Sư Chap 023.5 17/01/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 024 29/01/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 024.5 01/02/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 025.5 04/02/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 025a 03/02/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 026 24/02/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 026.5 27/02/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 027 16/03/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 027.5 21/03/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 028 25/03/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 028.5 27/03/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 029 23/04/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 029.5 28/04/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 030 10/05/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 030.5 16/05/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 031 21/06/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 031.5 25/06/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 032 25/06/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 032.5 26/06/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 033 29/06/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 033.5 03/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 034 04/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 034.5 06/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 035 06/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 035.5 08/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 036 09/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 036.5 12/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 037 18/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 037.5 18/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 038 19/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 038.5 23/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 039 25/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 039.5 25/07/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 040 01/08/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 041 13/08/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 042 28/08/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 043 26/09/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 044 27/09/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 045 06/10/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 046 19/10/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 047 20/10/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 048 24/10/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 049 30/10/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 050 07/11/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 051 23/11/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 052 23/11/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 053 05/12/2018

Đại Khâu Giáp Sư Chap 054 06/12/2018