Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đại Thánh Vương

Đại Thánh Vương

8.5/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá

Lượt xem: 227,838
Tên khác: Đại Thánh Vương
Thể loại: N/a
Tác giả: Khưu Phúc Long
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đại Thánh Vương: Tây Du Kí - một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - tác phẩm đã đi vào lòng người đọc qua hàng trăm năm, nay xuất hiện với hình thức mới:truyện tranh. Vẫn là hành trình thỉnh kinh đầy nguy hiểm của 4 thầy trò, nhưng nội dung đã được hư cấu logic hơn,hợp lí hơn. Các nhân vật có nhiều đất diễn hơn, được khắc họa rõ nét, sống động hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không như nguyên tác. Kết hợp với nét vẽ điêu luyện, phong cách dùng màu mạnh mẽ của Khưu Phúc Long sẽ đem lại cho các bạn một Đại Thánh Vương với trải nghiệm hoàn toàn mới.

Danh sách chương

Đại Thánh Vương Chap 001 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 002 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 003 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 004 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 005 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 006 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 007 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 008 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 009 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 010 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 011 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 012 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 013 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 014 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 015 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 016 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 017 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 018 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 019 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 020 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 021 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 022 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 023 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 024 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 025 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 026 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 027 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 028 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 029 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 030 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 031 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 032 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 033 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 034 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 035 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 036 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 037 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 038 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 039 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 040 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 041 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 042 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 043 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 044 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 045 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 046 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 047 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 048 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 049 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 050 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 051 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 052 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 053 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 054 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 055 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 056 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 057 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 058 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 059 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 060 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 061 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 062 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 063 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 064 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 065 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 066 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 067 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 068 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 069 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 070 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 071 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 072 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 073 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 074 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 075 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 076 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 077 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 078 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 079 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 080 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 081 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 082 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 083 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 084 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 085 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 086 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 087 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 088 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 089 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 090 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 091 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 092 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 093 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 094 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 095 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 096 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 097 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 098 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 099 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 100 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 101 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 102 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 103 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 104 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 105 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 106 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 107 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 108 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 109 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 110 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 111 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 112 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 113 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 114 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 115 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 116 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 117 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 118 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 119 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 120 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 121 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 122 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 123 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 124 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 125 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 126 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 127 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 128 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 129 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 130 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 131 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 132 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 133 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 134 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 135 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 136 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 137 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 138 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 139 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 140 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 141 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 142 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 143 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 144 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 145 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 146 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 147 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 148 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 149 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 150 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 151 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 152 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 153 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 154 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 155 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 156 08/05/2015

Đại Thánh Vương Chap 157 08/05/2015