Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

9.1/10 trên tổng số 808 lượt đánh giá

Lượt xem: 3,815,663
Tên khác: Đấu Phá Thương Khung
Thể loại: Manhua
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Phá Thương Khung:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Đấu Phá Thương Khung Chap 0.01 - Ngoại truyện 01/01/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 0.02 - Ngoại truyện 01/01/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 001 01/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 002 01/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 003 01/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 004 04/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 005 05/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 006 09/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 007 19/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 008 23/09/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 009 06/10/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 010 19/10/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 011 21/10/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 012 31/10/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 013 17/11/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 014 01/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 015 03/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 016 04/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 017 05/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 018 06/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 019 08/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 020 09/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 021 11/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 022 13/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 023 17/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 024 27/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 025 29/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 026 31/12/2012

Đấu Phá Thương Khung Chap 027 01/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 028 03/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 029 05/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 030 08/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 031 09/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 032 12/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 033 13/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 034 25/01/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 035 21/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 036 21/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 037 23/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 038 24/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 039 24/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 040 27/02/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 041 01/03/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 042 05/03/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 043 12/03/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 044 29/03/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 045 12/04/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 046 22/04/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 047 28/04/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 048 11/05/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 049 11/05/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 050 21/05/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 051 09/06/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 052 15/06/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 053 29/06/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 054 29/06/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 055 12/07/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 056 13/07/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 057 26/07/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 058 06/08/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 059 18/08/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 060 30/08/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 061 - fix 31/08/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 062 05/09/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 063 29/09/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 064 20/10/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 065 09/11/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 066 09/11/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 067 10/11/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 068 22/11/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 069 30/11/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 070 08/12/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 071 15/12/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 072 28/12/2013

Đấu Phá Thương Khung Chap 073 06/01/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 074 12/01/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 075 24/01/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 076 08/02/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 077 14/02/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 078 27/02/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 079 06/03/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 080 13/03/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 081 29/03/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 082 30/03/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 083 05/04/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 084 30/04/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 085 07/05/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 086 08/05/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 087 27/05/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 088 05/06/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 089 25/06/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 090 28/06/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 091 28/06/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 092 19/07/2014

Đấu phá thương khung Chap 093 26/07/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 094 26/07/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 095 13/08/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 096 27/08/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 097 28/08/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 098 11/09/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 099 18/09/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 100 25/09/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 101 09/10/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 102 18/10/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 103 24/10/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 104 15/11/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 105 21/11/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 106 27/11/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 107 10/12/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 108 12/12/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 109 - fix 20/12/2014

Đấu Phá Thương Khung Chap 110 - fix 07/01/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 111 - fix 16/01/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 112 - fix 04/02/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 113 - fix 11/02/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 114 - fix 25/02/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 115 10/03/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 116 14/03/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 117 21/03/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 118 - fix 07/04/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 119 16/04/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 120 16/04/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 121 06/05/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 122 14/05/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 123 28/05/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 124 06/06/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 125 13/06/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 126 29/06/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 127 08/07/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 128 11/07/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 129 24/07/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 130 03/08/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 131 10/08/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 132 21/08/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 133 26/08/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 134 03/09/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 135 19/09/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 136 28/09/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 137 11/10/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 138 26/10/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 139 05/11/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 140 05/11/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 141 11/11/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 142 - fix 27/11/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 143 03/12/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 144 10/12/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 145 28/12/2015

Đấu Phá Thương Khung Chap 146 04/01/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 147 21/01/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 148 21/01/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 149 04/02/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 150 14/02/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 151 25/02/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 152 02/03/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 153 09/03/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 154 25/03/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 155 31/03/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 156 07/04/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 157 21/04/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 158 05/05/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 159 05/05/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 160 26/05/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 161 26/05/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 162 10/06/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 163 23/06/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 164 23/06/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 165 25/06/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 166 11/07/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 167 20/07/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 168 27/07/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 169 10/08/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 170 18/08/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 171 08/09/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 172 08/09/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 173 15/09/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 174 22/09/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 175 TV 13/10/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 176 20/10/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 177 27/10/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 178 10/11/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 179 17/11/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 180 24/11/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 181 08/12/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 182 14/12/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 183 22/12/2016

Đấu Phá Thương Khung Chap 184 04/01/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 185 TV 12/01/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 186 18/01/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 187 15/02/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 188 22/02/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 189 13/03/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 190 15/03/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 191 22/03/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 192 29/03/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 193 12/04/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 194 19/04/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 195 26/04/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 196 10/05/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 197 17/05/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 198 07/06/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 199 14/06/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 200 21/06/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 201 05/07/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 202 12/07/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 203 20/07/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 203.5 23/07/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 204 03/08/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 205 12/08/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 206 19/08/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 207 07/09/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 208 14/09/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 209 22/09/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 210 01/10/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 211 19/10/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 212 27/10/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 213 08/11/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 214 15/11/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 215 21/11/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 216 05/12/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 217 12/12/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 218 19/12/2017

Đấu Phá Thương Khung Chap 219 02/01/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 220 09/01/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 221 30/01/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 222 06/02/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 223 13/02/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 224 18/03/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 225 27/03/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 226 10/04/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 227 17/04/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 228 24/04/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 229 12/05/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 230 18/05/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 231 25/05/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 232 12/06/2018

Đấu Phá Thương Khung Chap 233 12/06/2018