Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Dead Tube

Dead Tube

9.4/10 trên tổng số 570 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,561,388
Tên khác: Dead Tube
Thể loại: Shounen, Seinen, Mystery, Horror, Adult
Tác giả: Yamaguchi Mikoto
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dead Tube:

Những cô nàng và show hàng nóng bỏng xung quanh câu truyện................đọc rồi sẽ rõ xD

Danh sách chương

Dead Tube Chap 000 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 001.1 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 001.2 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 002.1 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 002.2 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 003.1 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 003.2 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 004.1 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 004.2 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 005.1 - fix 07/01/2015

Dead Tube Chap 005.2 - fix 10/01/2015

Dead Tube Chap 006.1 - fix 10/01/2015

Dead Tube Chap 006.2 - fix 24/02/2015

Dead Tube Chap 007 - fix 24/02/2015

Dead Tube Chap 007.2 29/02/2016

Dead Tube Chap 008.1 13/03/2015

Dead Tube Chap 008.2 13/03/2015

Dead Tube Chap 009 30/04/2015

Dead Tube Chap 010 22/07/2015

Dead Tube Chap 011 11/12/2015

Dead Tube Chap 012 27/02/2016

Dead Tube Chap 013 28/03/2016

Dead Tube Chap 014 09/04/2016

Dead Tube Chap 015 25/04/2016

Dead Tube Chap 016 13/06/2016

Dead Tube Chap 017 13/06/2016

Dead Tube Chap 018 13/06/2016

Dead Tube Chap 019 04/08/2016

Dead Tube Chap 020 20/08/2016

Dead Tube Chap 021 20/08/2016

Dead Tube Chap 022 08/09/2016

Dead Tube Chap 023 10/09/2016

Dead Tube Chap 024 10/09/2016

Dead Tube Chap 025 10/09/2016

Dead Tube Chap 026.1 15/11/2016

Dead Tube Chap 026.2 15/11/2016

Dead Tube Chap 027.1 18/11/2016

Dead Tube Chap 027.2 18/11/2016

Dead Tube Chap 028.1 16/12/2016

Dead Tube Chap 028.2 16/12/2016

Dead Tube Chap 029.1 16/01/2017

Dead Tube Chap 029.2 16/01/2017

Dead Tube Chap 030.1 14/02/2017

Dead Tube Chap 030.2 14/02/2017

Dead Tube Chap 031.1 11/04/2017

Dead Tube Chap 031.2 11/04/2017

Dead Tube Chap 031.3 11/04/2017

Dead Tube Chap 032.1 13/05/2017

Dead Tube Chap 032.2 13/05/2017

Dead Tube Chap 032.3 13/05/2017

Dead Tube Chap 033.1 14/07/2017

Dead Tube Chap 033.2 14/07/2017

Dead Tube Chap 033.3 14/07/2017

Dead Tube Chap 034.1 23/08/2017

Dead Tube Chap 034.2 23/08/2017

Dead Tube Chap 034.3 23/08/2017

Dead Tube Chap 035.1 25/10/2017

Dead Tube Chap 035.2 25/10/2017

Dead Tube Chap 035.3 25/10/2017

Dead Tube Chap 036.1 10/12/2017

Dead Tube Chap 036.2 10/12/2017

Dead Tube Chap 036.3 10/12/2017

Dead Tube Chap 037.1 17/12/2017

Dead Tube Chap 037.2 17/12/2017

Dead Tube Chap 037.3 17/12/2017

Dead Tube Chap 038.1 26/01/2018

Dead Tube Chap 038.2 26/01/2018

Dead Tube Chap 038.3 26/01/2018

Dead Tube Chap 039.1 25/03/2018

Dead Tube Chap 039.2 25/03/2018

Dead Tube Chap 039.3 25/03/2018

Dead Tube Chap 040.1 23/06/2018

Dead Tube Chap 040.2 23/06/2018

Dead Tube Chap 040.3 23/06/2018

Dead Tube Chap 041.1 01/08/2018

Dead Tube Chap 041.2 01/08/2018

Dead Tube Chap 041.3 01/08/2018

Dead Tube Chap 042.1 06/08/2018

Dead Tube Chap 042.2 06/08/2018

Dead Tube Chap 042.3 06/08/2018

Dead Tube Chap 043.1 03/09/2018

Dead Tube Chap 043.2 03/09/2018

Dead Tube Chap 043.3 03/09/2018

Dead Tube Chap 044.1 22/10/2018

Dead Tube Chap 044.2 22/10/2018

Dead Tube Chap 044.3 22/10/2018

Dead Tube Chap 045.1 10/12/2018

Dead Tube Chap 045.2 10/12/2018

Dead Tube Chap 045.3 10/12/2018