Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Dragon Ball

Dragon Ball

8.2/10 trên tổng số 162 lượt đánh giá

Lượt xem: 472,097
Tên khác: Bảy Viên Ngọc Rồng
Thể loại: Supernatural, Shounen, Sci-Fi, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Toriyama Akira
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dragon Ball:

Bộ truyện Bảy Viên Ngọc Rồng nổi tiếng được dịch sang tiếng Việt.

Danh sách chương

Dragon Ball - Neko Majin Z Chap 001 12/03/2015

Dragon Ball - Neko Majin Z Chap 002 12/03/2015

Dragon Ball - Neko Majin Z Chap 003 12/03/2015

Dragon Ball - Neko Majin Z Chap 004 12/03/2015

Dragon Ball - Neko Majin Z Chap 005 12/03/2015

Dragon ball Chap 001 01/01/2015

Dragon ball Chap 002 01/01/2015

Dragon ball Chap 003 01/01/2015

Dragon ball Chap 004 01/01/2015

Dragon ball Chap 005 01/01/2015

Dragon ball Chap 006 01/01/2015

Dragon ball Chap 007 01/01/2015

Dragon ball Chap 008 01/01/2015

Dragon ball Chap 009 01/01/2015

Dragon ball Chap 010 01/01/2015

Dragon ball Chap 011 01/01/2015

Dragon ball Chap 012 01/01/2015

Dragon ball Chap 013 01/01/2015

Dragon ball Chap 014 01/01/2015

Dragon ball Chap 015 01/01/2015

Dragon ball Chap 016 01/01/2015

Dragon ball Chap 017 01/01/2015

Dragon ball Chap 018 01/01/2015

Dragon ball Chap 019 01/01/2015

Dragon ball Chap 020 01/01/2015

Dragon ball Chap 021 01/01/2015

Dragon ball Chap 022 01/01/2015

Dragon ball Chap 023 01/01/2015

Dragon ball Chap 024 01/01/2015

Dragon ball Chap 025 01/01/2015

Dragon ball Chap 026 01/01/2015

Dragon ball Chap 027 01/01/2015

Dragon ball Chap 028 01/01/2015

Dragon ball Chap 029 01/01/2015

Dragon ball Chap 030 01/01/2015

Dragon ball Chap 031 01/01/2015

Dragon ball Chap 032 01/01/2015

Dragon ball Chap 033 01/01/2015

Dragon ball Chap 034 01/01/2015

Dragon ball Chap 035 01/01/2015

Dragon ball Chap 036 01/01/2015

Dragon ball Chap 037 01/01/2015

Dragon ball Chap 038 01/01/2015

Dragon ball Chap 039 01/01/2015

Dragon ball Chap 040 01/01/2015

Dragon ball Chap 041 01/01/2015

Dragon ball Chap 042 01/01/2015

Dragon ball Chap 043 01/01/2015

Dragon ball Chap 044 01/01/2015

Dragon ball Chap 045 01/01/2015

Dragon ball Chap 046 01/01/2015

Dragon ball Chap 047 01/01/2015

Dragon ball Chap 048 01/01/2015

Dragon ball Chap 049 01/01/2015

Dragon ball Chap 050 01/01/2015

Dragon ball Chap 051 01/01/2015

Dragon ball Chap 052 01/01/2015

Dragon ball Chap 053 01/01/2015

Dragon ball Chap 054 01/01/2015

Dragon ball Chap 055 01/01/2015

Dragon ball Chap 056 01/01/2015

Dragon ball Chap 057 01/01/2015

Dragon ball Chap 058 01/01/2015

Dragon ball Chap 059 - fix 01/01/2015

Dragon ball Chap 060 01/01/2015

Dragon ball Chap 061 01/01/2015

Dragon ball Chap 062 01/01/2015

Dragon ball Chap 063 01/01/2015

Dragon ball Chap 064 01/01/2015

Dragon ball Chap 065 01/01/2015

Dragon ball Chap 066 01/01/2015

Dragon ball Chap 067 01/01/2015

Dragon ball Chap 068 01/01/2015

Dragon ball Chap 069 01/01/2015

Dragon ball Chap 070 01/01/2015

Dragon ball Chap 071 01/01/2015

Dragon ball Chap 072 01/01/2015

Dragon ball Chap 073 01/01/2015

Dragon ball Chap 074 01/01/2015

Dragon ball Chap 075 01/01/2015

Dragon ball Chap 076 01/01/2015

Dragon ball Chap 077 01/01/2015

Dragon ball Chap 078 01/01/2015

Dragon ball Chap 079 01/01/2015

Dragon ball Chap 080 01/01/2015

Dragon ball Chap 081 01/01/2015

Dragon ball Chap 082 01/01/2015

Dragon ball Chap 083 01/01/2015

Dragon ball Chap 084 01/01/2015

Dragon ball Chap 085 01/01/2015

Dragon ball Chap 086 01/01/2015

Dragon ball Chap 087 01/01/2015

Dragon ball Chap 088 01/01/2015

Dragon ball Chap 089 01/01/2015

Dragon ball Chap 090 01/01/2015

Dragon ball Chap 091 - fix 01/01/2015

Dragon ball Chap 092 - fix 01/01/2015

Dragon ball Chap 093 - fix 01/01/2015

Dragon ball Chap 094 01/01/2015

Dragon ball Chap 095 01/01/2015

Dragon ball Chap 096 01/01/2015

Dragon ball Chap 097 01/01/2015

Dragon ball Chap 098 01/01/2015

Dragon ball Chap 099 01/01/2015

Dragon ball Chap 100 01/01/2015

Dragon ball Chap 101 01/01/2015

Dragon ball Chap 102 01/01/2015

Dragon ball Chap 103 01/01/2015

Dragon ball Chap 104 01/01/2015

Dragon ball Chap 105 01/01/2015

Dragon ball Chap 106 01/01/2015

Dragon ball Chap 107 01/01/2015

Dragon ball Chap 108 01/01/2015

Dragon ball Chap 109 01/01/2015

Dragon ball Chap 110 01/01/2015

Dragon ball Chap 111 01/01/2015

Dragon ball Chap 112 01/01/2015

Dragon ball Chap 113 01/01/2015

Dragon ball Chap 114 01/01/2015

Dragon ball Chap 115 01/01/2015

Dragon ball Chap 116 01/01/2015

Dragon ball Chap 117 01/01/2015

Dragon ball Chap 118 01/01/2015

Dragon ball Chap 119 01/01/2015

Dragon ball Chap 120 25/09/2011

Dragon Ball Chap 121 26/09/2011

Dragon Ball Chap 122 15/11/2011

Dragon Ball Chap 123 15/11/2011

Dragon Ball Chap 124 15/11/2011

Dragon ball Chap 125 20/11/2011

Dragon ball Chap 126 20/11/2011

Dragon Ball Chap 127 27/11/2011

Dragon Ball Chap 128 28/11/2011

Dragon Ball Chap 129 05/12/2011

Dragon Ball Chap 130 05/12/2011

Dragon Ball Chap 131 05/12/2011

Dragon Ball Chap 132 04/01/2012

Dragon Ball Chap 133 04/01/2012

Dragon Ball Chap 134 04/01/2012

Dragon ball Chap 135 10/01/2012

Dragon Ball Chap 136 12/01/2012

Dragon Ball Chap 137 13/01/2012

Dragon ball Chap 138 15/01/2012

Dragon ball Chap 139 17/01/2012

Dragon Ball Chap 140 19/01/2012

Dragon Ball Chap 141 19/01/2012

Dragon ball Chap 142 20/01/2012

Dragon ball Chap 143 22/01/2012

Dragon Ball Chap 144 27/01/2012

Dragon ball Chap 145 28/01/2012

Dragon Ball Chap 146 01/02/2012

Dragon ball Chap 147 04/02/2012

Dragon ball Chap 148 05/02/2012

DRAGON BALL Chap 149 10/02/2012

DRAGON BALL Chap 150 14/02/2012

Dragon Ball Chap 151 15/02/2012

Dragon Ball Chap 152 16/02/2012

Dragon ball Chap 153 17/02/2012

DRAGON BALL Chap 154 21/02/2012

Dragon Ball Chap 155 22/02/2012

Dragon ball Chap 156 23/02/2012

Dragon Ball Chap 157 01/03/2012

Dragon Ball Chap 158 02/03/2012

Dragon ball Chap 159 03/03/2012

Dragon Ball Chap 160 05/03/2012

Dragon Ball Chap 161 08/03/2012

Dragon Ball Chap 162 12/03/2012

Dragon Ball Chap 163 15/03/2012

Dragon ball Chap 164 19/03/2012

Dragon ball Chap 165 27/03/2012

Dragon Ball Chap 166 28/03/2012

DRAGON BALL Chap 167 02/04/2012

Dragon Ball Chap 168 04/04/2012

Dragon Ball Chap 169 05/04/2012

Dragon Ball Chap 170 08/04/2012

Dragon Ball Chap 171 14/04/2012

Dragon Ball Chap 172 14/04/2012

Dragon Ball Chap 173 14/04/2012

DRAGON BALL Chap 174 19/04/2012

Dragon ball Chap 175 20/04/2012

Dragon Ball Chap 176 22/04/2012

Dragon Ball Chap 177 28/04/2012

Dragon ball Chap 178 29/04/2012

Dragon Ball Chap 179 04/05/2012

Dragon Ball Chap 180 14/05/2012

Dragon Ball Chap 181 20/05/2012

Dragon Ball Chap 182 26/05/2012

dragon ball Chap 183 26/05/2012

Dragon Ball Chap 184 27/05/2012

Dragon ball Chap 185 03/06/2012

Dragon ball Chap 186 05/06/2012

Dragon ball Chap 187 08/06/2012

Dragon ball Chap 188 10/06/2012

Dragon ball Chap 189 19/06/2012

Dragon ball Chap 190 22/06/2012

dragon ball Chap 191 30/06/2012

Dragon ball Chap 192 01/07/2012

Dragon ball Chap 193 07/07/2012

Dragon ball Chap 194 09/07/2012

Dragon Ball Chap 195 20/07/2012

dragon ball Chap 196 21/07/2012

Dragon ball Chap 197 28/07/2012

dragon ball Chap 198 28/07/2012

Dragon ball Chap 199 30/07/2012

Dragon ball Chap 200 31/07/2012

dragon ball Chap 201 07/08/2012

dragon ball Chap 202 09/08/2012

Dragon ball Chap 203 16/08/2012

Dragon ball Chap 204 17/08/2012

Dragon ball Chap 205 17/08/2012

Dragon ball Chap 206 19/08/2012

Dragon ball Chap 207 30/08/2012

dragon ball Chap 208 03/09/2012

Dragon ball Chap 209 06/09/2012

Dragon ball Chap 210 18/09/2012

Dragon Ball Chap 211 21/09/2012

Dragon ball Chap 212 23/09/2012

Dragon ball Chap 213 24/09/2012

Dragon ball Chap 214 28/09/2012

Dragon ball Chap 215 29/09/2012

Dragon Ball Chap 216 05/10/2012

Dragon ball Chap 217 07/10/2012

Dragon ball Chap 218 09/10/2012

Dragon Ball Chap 219 11/10/2012

Dragon Ball Chap 220 16/10/2012

Dragon ball Chap 221 16/10/2012

Dragon Ball Chap 222 18/10/2012

Dragon Ball Chap 223 20/10/2012

Dragon Ball Chap 224 25/10/2012

Dragon ball Chap 225 30/10/2012

Dragon Ball Chap 226 02/11/2012

Dragon Ball Chap 227 06/11/2012

Dragon ball Chap 228 07/11/2012

Dragon Ball Chap 229 08/11/2012

Dragon ball Chap 230 10/11/2012

Dragon Ball Chap 231 13/11/2012

Dragon ball Chap 232 15/11/2012

Dragon ball Chap 233 17/11/2012

Dragon ball Chap 234 22/11/2012

Dragon ball Chap 235 24/11/2012

Dragon ball Chap 236 24/11/2012

Dragon Ball Chap 237 24/11/2012

Dragon ball Chap 238 28/11/2012

Dragon ball Chap 239 29/11/2012

dragon ball Chap 240 11/12/2012

dragon ball Chap 241 14/12/2012

Dragon Ball Chap 242 17/12/2012

Dragon Ball Chap 243 20/12/2012

Dragon Ball Chap 244 22/12/2012

Dragon ball Chap 245 23/12/2012

dragon ball Chap 246 24/12/2012

Dragon Ball Chap 247 28/12/2012

Dragon ball Chap 248 31/12/2012

dragon ball Chap 249 02/01/2013

Dragon ball Chap 250 04/01/2013

Dragon ball Chap 251 06/01/2013

dragon ball Chap 252 11/01/2013

Dragon ball Chap 253 11/01/2013

Dragon Ball Chap 254 12/01/2013

Dragon Ball Chap 255 18/01/2013

Dragon Ball Chap 256 18/01/2013

Dragon Ball Chap 257 18/01/2013

Dragon Ball Chap 258 18/01/2013

Dragon Ball Chap 259 18/01/2013

Dragon Ball Chap 260 23/01/2013

Dragon Ball Chap 261 26/01/2013

Dragon Ball Chap 262 27/01/2013

Dragon Ball Chap 263 30/01/2013

Dragon ball Chap 264 30/01/2013

Dragon Ball Chap 265 03/02/2013

dragon ball Chap 266 05/02/2013

Dragon ball Chap 267 08/02/2013

dragon ball Chap 268 19/02/2013

Dragon Ball Chap 269 21/02/2013

Dragon ball Chap 270 25/02/2013

Dragon ball Chap 271 27/02/2013

Dragon Ball Chap 272 28/02/2013

Dragon ball Chap 273 02/03/2013

Dragon ball Chap 274 06/03/2013

dragon ball Chap 275 06/03/2013

Dragon ball Chap 276 08/03/2013

Dragon ball Chap 277 12/03/2013

Dragon Ball Chap 278 15/03/2013

dragon ball Chap 279 18/03/2013

Dragon ball Chap 280 21/03/2013

Dragon Ball Chap 281 25/03/2013

Dragon ball Chap 282 27/03/2013

Dragon ball Chap 283 28/03/2013

Dragon ball Chap 284 29/03/2013

Dragon Ball Chap 285 01/04/2013

Dragon ball Chap 286 02/04/2013

dragon ball Chap 287 04/04/2013

Dragon ball Chap 288 05/04/2013

Dragon ball Chap 289 05/04/2013

dragon ball Chap 290 07/04/2013

Dragon ball Chap 291 09/04/2013

Dragon ball Chap 292 10/04/2013

Dragon ball Chap 293 11/04/2013

Dragon ball Chap 294 15/04/2013

Dragon ball Chap 295 16/04/2013

Dragon ball Chap 296 19/04/2013

Dragon ball Chap 297 20/04/2013

Dragon ball Chap 298 22/04/2013

Dragon ball Chap 299 24/04/2013

Dragon ball Chap 300 25/04/2013

Dragon ball Chap 301 27/04/2013

Dragon ball Chap 302 28/04/2013

Dragon ball Chap 303 30/04/2013

Dragon ball Chap 304 30/04/2013

Dragon ball Chap 305 30/04/2013

Dragon ball Chap 306 01/05/2013

Dragon ball Chap 307 01/05/2013

Dragon ball Chap 308 01/05/2013

Dragon Ball Chap 309 03/05/2013

Dragon Ball Chap 310 03/05/2013

Dragon Ball Chap 311 03/05/2013

Dragon Ball Chap 312 03/05/2013

Dragon Ball Chap 313 03/05/2013

Dragon Ball Chap 314 03/05/2013

Dragon Ball Chap 315 03/05/2013

Dragon Ball Chap 316 03/05/2013

Dragon Ball Chap 317 03/05/2013

Dragon Ball Chap 318 03/05/2013

Dragon Ball Chap 319 03/05/2013

Dragon Ball Chap 320 03/05/2013

dragon ball Chap 321 25/05/2013

Dragon Ball Chap 322 31/05/2013

Dragon Ball Chap 323 01/06/2013

Dragon ball Chap 324 02/06/2013

Dragon ball Chap 325 05/06/2013

Dragon ball Chap 326 06/06/2013

Dragon ball Chap 327 08/06/2013

Dragon ball Chap 328 10/06/2013

Dragon Ball Chap 329 12/06/2013

Dragon ball Chap 330 16/06/2013

Dragon ball Chap 331 18/06/2013

dragon ball Chap 332 20/06/2013

dragon ball Chap 333 20/06/2013

dragon ball Chap 334 21/06/2013

Dragon ball Chap 335 23/06/2013

Dragon ball Chap 336 23/06/2013

dragon ball Chap 337 24/06/2013

Dragon ball Chap 338 28/06/2013

Dragon ball Chap 339 28/06/2013

Dragon ball Chap 340 29/06/2013

Dragon ball Chap 341 30/06/2013

Dragon ball Chap 342 03/07/2013

Dragon ball Chap 343 03/07/2013

Dragon ball Chap 344 03/07/2013

Dragon ball Chap 345 03/07/2013

Dragon ball Chap 346 03/07/2013

Dragon ball Chap 347 05/07/2013

Dragon ball Chap 348 05/07/2013

Dragon ball Chap 349 05/07/2013

dragon ball Chap 350 09/07/2013

dragon ball Chap 351 09/07/2013

dragon ball Chap 352 09/07/2013

dragon ball Chap 353 09/07/2013

dragon ball Chap 354 09/07/2013

dragon ball Chap 355 09/07/2013

dragon ball Chap 356 09/07/2013

dragon ball Chap 357 09/07/2013

dragon ball Chap 358 09/07/2013

dragon ball Chap 359 09/07/2013

dragon ball Chap 360 08/08/2013

Dragon ball Chap 361 12/07/2013

Dragon ball Chap 362 12/07/2013

Dragon ball Chap 363 12/07/2013

Dragon ball Chap 364 12/07/2013

Dragon ball Chap 365 12/07/2013

Dragon ball Chap 366 12/07/2013

Dragon ball Chap 367 12/07/2013

Dragon ball Chap 368 13/07/2013

Dragon ball Chap 369 13/07/2013

Dragon ball Chap 370 13/07/2013

Dragon ball Chap 371 13/07/2013

Dragon ball Chap 372 22/08/2013

Dragon ball Chap 373 13/07/2013

Dragon ball Chap 374 13/07/2013

Dragon ball Chap 375 13/07/2013

Dragon ball Chap 376 13/07/2013

Dragon ball Chap 377 14/07/2013

Dragon ball Chap 378 14/07/2013

Dragon ball Chap 379 14/07/2013

dragon ball Chap 380 15/07/2013

dragon ball Chap 381 15/07/2013

dragon ball Chap 382 15/07/2013

dragon ball Chap 383 15/07/2013

dragon ball Chap 384 15/07/2013

dragon ball Chap 385 15/07/2013

dragon ball Chap 386 16/07/2013

dragon ball Chap 387 16/07/2013

dragon ball Chap 388 16/07/2013

dragon ball Chap 389 16/07/2013

dragon ball Chap 390 16/07/2013

dragon ball Chap 391 17/07/2013

dragon ball Chap 392 17/07/2013

dragon ball Chap 393 17/07/2013

dragon ball Chap 394 18/07/2013

dragon ball Chap 395 18/07/2013

dragon ball Chap 396 18/07/2013

dragon ball Chap 397 18/07/2013

dragon ball Chap 398 18/07/2013

dragon ball Chap 399 18/07/2013

dragon ball Chap 400 18/07/2013

Dragon ball Chap 401 22/07/2013

Dragon ball Chap 402 22/07/2013

Dragon ball Chap 403 22/07/2013

Dragon ball Chap 404 22/07/2013

Dragon ball Chap 405 22/07/2013

Dragon ball Chap 406 22/07/2013

Dragon ball Chap 407 22/07/2013

Dragon ball Chap 408 22/07/2013

Dragon ball Chap 409 22/07/2013

Dragon ball Chap 410 22/07/2013

Dragon ball Chap 411 22/07/2013

Dragon ball Chap 412 22/07/2013

Dragon ball Chap 413 23/07/2013

Dragon ball Chap 414 23/07/2013

Dragon ball Chap 415 23/07/2013

Dragon ball Chap 416 23/07/2013

Dragon ball Chap 417 23/07/2013

Dragon ball Chap 418 23/07/2013

Dragon ball Chap 419 23/07/2013

Dragon ball Chap 420 23/07/2013

dragon ball Chap 421 24/07/2013

dragon ball Chap 422 24/07/2013

dragon ball Chap 423 24/07/2013

dragon ball Chap 424 24/07/2013

dragon ball Chap 425 24/07/2013

dragon ball Chap 426 24/07/2013

dragon ball Chap 427 25/07/2013

dragon ball Chap 428 25/07/2013

dragon ball Chap 429 25/07/2013

dragon ball Chap 430 25/07/2013

dragon ball Chap 431 25/07/2013

dragon ball Chap 432 25/07/2013

dragon ball Chap 433 25/07/2013

Dragon ball Chap 434 26/07/2013

Dragon ball Chap 435 26/07/2013

Dragon ball Chap 436 26/07/2013

Dragon ball Chap 437 26/07/2013

Dragon ball Chap 438 26/07/2013

Dragon ball Chap 439 27/07/2013

Dragon ball Chap 440 27/07/2013

Dragon ball Chap 441 28/07/2013

Dragon ball Chap 442 28/07/2013

Dragon ball Chap 443 29/07/2013

Dragon ball Chap 444 29/07/2013

Dragon ball Chap 445 29/07/2013

Dragon ball Chap 446 29/07/2013

dragon ball Chap 447 30/07/2013

dragon ball Chap 448 30/07/2013

dragon ball Chap 449 30/07/2013

dragon ball Chap 450 30/07/2013

dragon ball Chap 451 30/07/2013

dragon ball Chap 452 31/07/2013

dragon ball Chap 453 31/07/2013

dragon ball Chap 454 31/07/2013

dragon ball Chap 455 31/07/2013

Dragon ball Chap 456 06/08/2013

Dragon ball Chap 457 06/08/2013

Dragon ball Chap 458 06/08/2013

Dragon ball Chap 459 06/08/2013

Dragon ball Chap 460 06/08/2013

Dragon ball Chap 461 06/08/2013

Dragon ball Chap 462 06/08/2013

Dragon ball Chap 463 06/08/2013

Dragon ball Chap 464 06/08/2013

Dragon ball Chap 465 08/08/2013

Dragon ball Chap 466 08/08/2013

Dragon ball Chap 467 08/08/2013

Dragon ball Chap 468 08/08/2013

Dragon ball Chap 469 08/08/2013

Dragon ball Chap 470 08/08/2013

Dragon ball Chap 471 08/08/2013

Dragon ball Chap 472 08/08/2013

Dragon ball Chap 473 08/08/2013

Dragon ball Chap 474 08/08/2013

Dragon ball Chap 475 08/08/2013

dragon ball Chap 476 09/08/2013

Dragon ball Chap 477 11/08/2013

Dragon ball Chap 478 11/08/2013

Dragon ball Chap 479 11/08/2013

dragon ball Chap 480 14/08/2013

dragon ball Chap 481 14/08/2013

dragon ball Chap 482 15/08/2013

Dragon ball Chap 483 16/08/2013

Dragon ball Chap 484 16/08/2013

Dragon ball Chap 485 16/08/2013

Dragon ball Chap 486 17/08/2013

Dragon ball Chap 487 21/08/2013

Dragon ball Chap 488 21/08/2013

Dragon ball Chap 489 21/08/2013

Dragon ball Chap 490 21/08/2013

Dragon ball Chap 491 21/08/2013

Dragon ball Chap 492 22/08/2013

dragon ball Chap 493 23/08/2013

dragon ball Chap 494 23/08/2013

dragon ball Chap 495 23/08/2013

Dragon ball Chap 496 24/08/2013

Dragon ball Chap 497 25/08/2013

Dragon ball Chap 498 26/08/2013

Dragon ball Chap 499 27/08/2013

Dragon ball Chap 500 27/08/2013

Dragon ball Chap 501 27/08/2013

Dragon ball Chap 502 27/08/2013

Dragon ball Chap 503 27/08/2013

dragon ball Chap 504 30/08/2013

dragon ball Chap 505 30/08/2013

Dragon ball Chap 506 31/08/2013

Dragon ball Chap 507 01/09/2013

Dragon ball Chap 508 01/09/2013

dragon ball Chap 509 02/09/2013

Dragon ball Chap 510 03/09/2013

Dragon ball Chap 511 04/09/2013

Dragon ball Chap 512 04/09/2013

Dragon ball Chap 513 05/09/2013

Dragon ball Chap 514 06/09/2013

Dragon ball Chap 515 06/09/2013

Dragon ball Chap 516 07/09/2013

Dragon ball Chap 517 09/09/2013

Dragon ball Chap 518 09/09/2013

Dragon ball Chap 519 11/09/2013

Dragon ball Chap 520 14/09/2013

Dragon Ball MINUS 08/06/2014

Dragon Ball Sai – Son Vegeta Chap 001 01/01/2015

Dragon Ball Sai – Son Vegeta Chap 002 12/01/2015

Dragon Ball Z – Frieza hồi sinh Chap 001 03/03/2015

Dragon Ball Z – Frieza hồi sinh Chap 002 21/03/2015

Dragon Ball Z – Frieza hồi sinh Chap 003 19/04/2015

Dragon Ball Z – Super chap 001 22/06/2015

Dragon Ball Z – Super chap 002 17/07/2015

Dragon Ball Z – Super chap 003 21/09/2015

Dragon Ball Z – Super chap 004 21/09/2015