Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đường Dẫn tại Dị Giới

Đường Dẫn tại Dị Giới

9.3/10 trên tổng số 136 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,692,807
Tên khác: Đường Dẫn tại Dị Giới
Thể loại: Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đường Dẫn tại Dị Giới:

Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Danh sách chương

Đường Dần tại Dị Giới Chap 001 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 002 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 003 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 004 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 005 08/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 006 08/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 007 09/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 008 11/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 009 11/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 010 14/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 011 14/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 012 18/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 013 18/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 014 28/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 015 28/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 016 06/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 017 16/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 018 16/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 019 25/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 020 25/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 021 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 022 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 023 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 024 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 025 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 026 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 027 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 028 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 029 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 030 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 031 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 032 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 033 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 034 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 035 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 036 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 037 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 038 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 039 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 040 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 041 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 042 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 043 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 044 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 045 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 046 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 047 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 048 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 049 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 050 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 051 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 052 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 053 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 054 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 055 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 056 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 057 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 058 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 059 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 060 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 061 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 062 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 063 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 064 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 065 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 066 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 067 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 068 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 069 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 070 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 071 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 072 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 073 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 074 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 075 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 076 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 077 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 078 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 079 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 080 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 081 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 082 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 083 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 084 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 085 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 086 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 087 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 088 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 089 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 090 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 091 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 092 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 093 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 094 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 095 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 096 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 097 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 098 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 099 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 100 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 101 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 102 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 103 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 104 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 105 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 106 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 107 03/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 108 03/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 109 10/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 110 10/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 111 14/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 112 18/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 113 21/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 114 25/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 115 29/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 116 31/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 117 07/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 118 07/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 119 11/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 120 13/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 121 18/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 122 25/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 123 25/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 124 29/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 125 02/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 126 05/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 127 13/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 128 15/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 129 19/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 130 22/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 131 26/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 132 31/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 133 02/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 134 11/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 135 18/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 136 19/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 137 22/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 138 30/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 139 01/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 140 03/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 141 06/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 142 13/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 143 18/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 144 21/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 145 24/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 146 28/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 147 31/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 148 10/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 149 16/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 150 19/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 151 20/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 152 25/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 153 29/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 154 31/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 155 05/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 156 08/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 157 12/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 158 16/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 159 21/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 160 01/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 161 08/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 162 10/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 163 12/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 164 18/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 165 22/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 166 24/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 167 28/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 168 31/03/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 169 04/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 170 08/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 171 11/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 172 15/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 173 19/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 174 22/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 175 26/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 176 29/04/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 177 02/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 178 05/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 178 14/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 179 09/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 179 16/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 180 16/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 181 16/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 182 19/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 183 24/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 184 26/05/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 185 10/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 186 10/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 187 10/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 188 10/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 189 13/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 190 16/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 191 20/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 192 23/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 193 27/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 194 30/06/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 195 04/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 196 07/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 197 11/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 198 14/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 199 19/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 200 24/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 201 25/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 202 28/07/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 203 01/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 204 05/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 205 09/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 206 12/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 207 15/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 208 20/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 209 24/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 210 27/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 210 01/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 211 30/08/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 211 04/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 212 02/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 213 05/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 213 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 214 11/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 214 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 215 12/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 215 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 216 15/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 216 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 217 19/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 217 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 218 24/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 218 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 219 26/09/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 219 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 220 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 221 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 222 07/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 223 12/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 224 18/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 225 26/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 226 26/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 227 28/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 228 30/10/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 229 04/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 230 06/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 231 12/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 232 14/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 233 18/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 234 23/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 235 26/11/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 236 01/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 237 05/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 238 07/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 239 09/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 240 15/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 241 18/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 242 23/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 243 24/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 244 28/12/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 245 07/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 246 07/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 247 11/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 248 13/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 249 19/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 250 24/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 251 25/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 252 28/01/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 253 15/02/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 254 15/02/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 255 26/02/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 256 26/02/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 257 28/02/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 258 - Thừa thắng truy kích 13/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 259 - Thừa thắng truy kích 2 13/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 260 18/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 261 - Đường Sơ 22/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 262 27/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 263 28/03/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 264 01/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 265 06/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 266 09/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 267 14/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 268 17/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 269 17/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 270 17/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 271 22/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 272 22/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 273 28/04/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 274 01/05/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 275 08/05/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 276 21/05/2019

Đường Dần tại Dị Giới Chap 277 21/05/2019