Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đường Dẫn tại Dị Giới

Đường Dẫn tại Dị Giới

9.3/10 trên tổng số 57 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,343,976
Tên khác: Đường Dẫn tại Dị Giới
Thể loại: Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đường Dẫn tại Dị Giới:

Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Danh sách chương

Đường Dần tại Dị Giới Chap 001 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 002 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 003 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 004 07/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 005 08/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 006 08/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 007 09/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 008 11/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 009 11/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 010 14/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 011 14/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 012 18/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 013 18/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 014 28/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 015 28/04/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 016 06/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 017 16/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 018 16/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 019 25/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 020 25/05/2016

Đường Dần tại Dị Giới Chap 021 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 022 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 023 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 024 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 025 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 026 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 027 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 028 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 029 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 030 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 031 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 032 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 033 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 034 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 035 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 036 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 037 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 038 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 039 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 040 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 041 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 042 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 043 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 044 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 045 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 046 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 047 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 048 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 049 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 050 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 051 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 052 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 053 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 054 04/04/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 055 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 056 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 057 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 058 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 059 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 060 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 061 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 062 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 063 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 064 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 065 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 066 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 067 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 068 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 069 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 070 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 071 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 072 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 073 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 074 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 075 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 076 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 077 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 078 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 079 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 080 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 081 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 082 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 083 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 084 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 085 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 086 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 087 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 088 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 089 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 090 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 091 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 092 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 093 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 094 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 095 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 096 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 097 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 098 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 099 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 100 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 101 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 102 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 103 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 104 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 105 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 106 27/07/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 107 03/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 108 03/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 109 10/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 110 10/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 111 14/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 112 18/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 113 21/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 114 25/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 115 29/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 116 31/08/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 117 07/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 118 07/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 119 11/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 120 13/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 121 18/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 122 25/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 123 25/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 124 29/09/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 125 02/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 126 05/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 127 13/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 128 15/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 129 19/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 130 22/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 131 26/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 132 31/10/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 133 02/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 134 11/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 135 18/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 136 19/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 137 22/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 138 30/11/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 139 01/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 140 03/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 141 06/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 142 13/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 143 18/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 144 21/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 145 24/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 146 28/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 147 31/12/2017

Đường Dần tại Dị Giới Chap 148 10/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 149 16/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 150 19/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 151 20/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 152 25/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 153 29/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 154 31/01/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 155 05/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 156 08/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 157 12/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 158 16/02/2018

Đường Dần tại Dị Giới Chap 159 21/02/2018