Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Trường Học Zombie

Trường Học Zombie

9.3/10 trên tổng số 50 lượt đánh giá

Lượt xem: 82,704
Tên khác: Gakkou Gurashi!
Thể loại: Tragedy, Slice of Life, Seinen, School Life, Psychological, Horror
Tác giả: Kaihou Norimitsu,Chiba Sadoru
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trường Học Zombie:

Truyện kể về 3 nữ sinh và một cô giáo cắm trại ở trường học...

Danh sách chương

Gakkou Gurashi! Chap 001 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 002 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 003 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 004 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 005 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 006 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 007 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 008 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 009 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 010 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 011 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 012 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 013 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 014 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 015 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 016 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 017 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 018 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 019 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 020 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 021 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 022 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 023 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 024 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 025 20/03/2015

Gakkou Gurashi! Chap 026 14/08/2015

Gakkou Gurashi! Chap 027 14/08/2015

Gakkou Gurashi! Chap 028 24/08/2015

Gakkou Gurashi! Chap 029 10/09/2015

Gakkou Gurashi! Chap 030 01/11/2015

Gakkou Gurashi! Chap 031 - fixed 01/11/2015

Gakkou Gurashi! Chap 032 05/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 033 05/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 034 06/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 035 10/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 036 11/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 037 12/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 038 13/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 039 15/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 040 15/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 041 16/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 042 20/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 043 20/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 044 20/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 045 25/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 046 26/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 047 27/07/2016

Gakkou Gurashi! Chap 048 25/03/2017

Gakkou Gurashi! Chap 049 02/04/2017

Gakkou Gurashi! Chap 050 02/04/2017

Gakkou Gurashi! Chap 051 10/04/2017

Gakkou Gurashi! Chap 052 08/08/2017

Gakkou Gurashi! Chap 053 08/08/2017

Gakkou Gurashi! Chap 054 08/08/2017

Gakkou Gurashi! Chap 055 14/09/2017

Gakkou Gurashi! Chap 056 14/11/2017

Gakkou Gurashi! Chap 057 14/01/2018

Gakkou Gurashi! Chap 058 05/02/2018