Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gantz

Gantz

9.3/10 trên tổng số 85 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,331,290
Tên khác: Gantz
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Romance, Mystery, Comedy, Adventure
Tác giả: Hiroya Oku
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gantz:

Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz. Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...

Danh sách chương

gantz Chap 001 27/12/2014

gantz Chap 002 27/12/2014

gantz Chap 003 27/12/2014

gantz Chap 004 27/12/2014

gantz Chap 005 27/12/2014

gantz Chap 006 27/12/2014

gantz Chap 007 27/12/2014

gantz Chap 008 27/12/2014

gantz Chap 009 27/12/2014

gantz Chap 010 27/12/2014

gantz Chap 011 27/12/2014

gantz Chap 012 27/12/2014

gantz Chap 013 27/12/2014

gantz Chap 014 27/12/2014

gantz Chap 015 27/12/2014

gantz Chap 016 27/12/2014

gantz Chap 017 27/12/2014

gantz Chap 018 27/12/2014

gantz Chap 019 27/12/2014

gantz Chap 020 27/12/2014

gantz Chap 021 27/12/2014

gantz Chap 022 27/12/2014

gantz Chap 023 27/12/2014

gantz Chap 024 27/12/2014

gantz Chap 025 27/12/2014

gantz Chap 026 27/12/2014

gantz Chap 027 27/12/2014

gantz Chap 028 27/12/2014

gantz Chap 029 27/12/2014

gantz Chap 030 27/12/2014

gantz Chap 031 27/12/2014

gantz Chap 032 27/12/2014

gantz Chap 033 27/12/2014

gantz Chap 034 27/12/2014

gantz Chap 035 27/12/2014

gantz Chap 036 27/12/2014

gantz Chap 037 27/12/2014

gantz Chap 038 27/12/2014

gantz Chap 039 27/12/2014

gantz Chap 040 27/12/2014

gantz Chap 041 27/12/2014

gantz Chap 042 27/12/2014

gantz Chap 043 27/12/2014

gantz Chap 044 27/12/2014

Gantz Chap 045 27/12/2014

Gantz Chap 046 27/12/2014

Gantz Chap 047 27/12/2014

Gantz Chap 048 27/12/2014

Gantz Chap 049 27/12/2014

Gantz Chap 050 27/12/2014

gantz Chap 051 27/12/2014

gantz Chap 052 27/12/2014

gantz Chap 053 27/12/2014

gantz Chap 054 27/12/2014

gantz Chap 055 27/12/2014

gantz Chap 056 27/12/2014

Gantz Chap 057 27/12/2014

gantz Chap 058 27/12/2014

gantz Chap 059 27/12/2014

gantz Chap 060 27/12/2014

Gantz Chap 061-065 27/12/2014

Gantz Chap 066-070 27/12/2014

Gantz Chap 071-075 27/12/2014

Gantz Chap 076 - 080 27/12/2014

Gantz Chap 081-085 27/12/2014

Gantz Chap 086-090 27/12/2014

Gantz Chap 091 27/12/2014

Gantz Chap 092 27/12/2014

Gantz Chap 093 27/12/2014

Gantz Chap 094 27/12/2014

Gantz Chap 095 27/12/2014

Gantz Chap 096 27/12/2014

Gantz Chap 097 27/12/2014

Gantz Chap 098 27/12/2014

Gantz Chap 099 27/12/2014

Gantz Chap 100 27/12/2014

Gantz Chap 101 27/12/2014

Gantz Chap 102 27/12/2014

Gantz Chap 103 27/12/2014

Gantz Chap 104 27/12/2014

gantz Chap 105 27/12/2014

gantz Chap 106 27/12/2014

gantz Chap 107 27/12/2014

gantz Chap 108 27/12/2014

gantz Chap 109 27/12/2014

gantz Chap 110 27/12/2014

gantz Chap 111 27/12/2014

gantz Chap 112 27/12/2014

gantz Chap 113 27/12/2014

gantz Chap 114 27/12/2014

gantz Chap 115 27/12/2014

gantz Chap 116 27/12/2014

gantz Chap 117 27/12/2014

gantz Chap 118 27/12/2014

gantz Chap 119 27/12/2014

gantz Chap 120 27/12/2014

gantz Chap 121 27/12/2014

gantz Chap 122 27/12/2014

gantz Chap 123 27/12/2014

gantz Chap 124 27/12/2014

gantz Chap 125 27/12/2014

gantz Chap 126 27/12/2014

gantz Chap 127 27/12/2014

gantz Chap 128 27/12/2014

gantz Chap 129 27/12/2014

gantz Chap 130 27/12/2014

gantz Chap 131 27/12/2014

gantz Chap 132 27/12/2014

gantz Chap 133 27/12/2014

gantz Chap 134 27/12/2014

gantz Chap 135 27/12/2014

gantz Chap 136 27/12/2014

gantz Chap 137 27/12/2014

gantz Chap 138 27/12/2014

gantz Chap 139 27/12/2014

gantz Chap 140 27/12/2014

gantz Chap 141 27/12/2014

gantz Chap 142 27/12/2014

gantz Chap 143 27/12/2014

gantz Chap 144 27/12/2014

gantz Chap 145 27/12/2014

gantz Chap 146 27/12/2014

gantz Chap 147 27/12/2014

gantz Chap 148 27/12/2014

gantz Chap 149 27/12/2014

gantz Chap 150 27/12/2014

gantz Chap 151 27/12/2014

gantz Chap 152 27/12/2014

gantz Chap 153 27/12/2014

gantz Chap 154 27/12/2014

gantz Chap 155 27/12/2014

gantz Chap 156 27/12/2014

gantz Chap 157 27/12/2014

gantz Chap 158 27/12/2014

gantz Chap 159 27/12/2014

gantz Chap 160 27/12/2014

gantz Chap 161 27/12/2014

gantz Chap 162 27/12/2014

Gantz Chap 163 27/12/2014

Gantz Chap 164 27/12/2014

Gantz Chap 165 27/12/2014

Gantz Chap 166 27/12/2014

Gantz Chap 167 27/12/2014

Gantz Chap 168 27/12/2014

Gantz Chap 169 27/12/2014

Gantz Chap 170 27/12/2014

Gantz Chap 171 27/12/2014

Gantz Chap 172 27/12/2014

Gantz Chap 173 27/12/2014

Gantz Chap 174 27/12/2014

Gantz Chap 175 27/12/2014

gantz Chap 176 27/12/2014

gantz Chap 177 27/12/2014

gantz Chap 178 27/12/2014

Gantz Chap 179 27/12/2014

gantz Chap 180 27/12/2014

Gantz Chap 181 27/12/2014

Gantz Chap 182 27/12/2014

Gantz Chap 183 27/12/2014

Gantz Chap 184 27/12/2014

Gantz Chap 185 27/12/2014

Gantz Chap 186 27/12/2014

Gantz Chap 187 27/12/2014

Gantz Chap 188 27/12/2014

Gantz Chap 189 27/12/2014

Gantz Chap 190 27/12/2014

Gantz Chap 191 27/12/2014

Gantz Chap 192 27/12/2014

Gantz Chap 193 27/12/2014

Gantz Chap 194 27/12/2014

Gantz Chap 195 27/12/2014

Gantz Chap 196 27/12/2014

Gantz Chap 197 27/12/2014

Gantz Chap 198 27/12/2014

Gantz Chap 199 27/12/2014

Gantz Chap 200 27/12/2014

Gantz Chap 201 27/12/2014

Gantz Chap 202 27/12/2014

Gantz Chap 203 27/12/2014

Gantz Chap 204 27/12/2014

Gantz Chap 205 27/12/2014

Gantz Chap 206 27/12/2014

Gantz Chap 207 27/12/2014

Gantz Chap 208 - Fix 27/12/2014

Gantz Chap 209 27/12/2014

Gantz Chap 210 27/12/2014

Gantz Chap 211 27/12/2014

Gantz Chap 212 27/12/2014

Gantz Chap 213 27/12/2014

Gantz Chap 214 27/12/2014

Gantz Chap 215 27/12/2014

Gantz Chap 216 27/12/2014

Gantz Chap 217 27/12/2014

Gantz Chap 218 27/12/2014

Gantz Chap 219 27/12/2014

Gantz Chap 220 27/12/2014

Gantz Chap 221 27/12/2014

Gantz Chap 222 27/12/2014

Gantz Chap 223 27/12/2014

Gantz Chap 224 27/12/2014

Gantz Chap 225 27/12/2014

gantz Chap 226 27/12/2014

Gantz Chap 227 27/12/2014

gantz Chap 228 27/12/2014

Gantz Chap 229 27/12/2014

Gantz Chap 230 27/12/2014

gantz Chap 231 27/12/2014

gantz Chap 232 27/12/2014

gantz Chap 233 27/12/2014

gantz Chap 234 27/12/2014

gantz Chap 235 27/12/2014

gantz Chap 236 27/12/2014

gantz Chap 237 27/12/2014

gantz Chap 238 27/12/2014

Gantz Chap 239 24/04/2015

gantz Chap 240 27/12/2014

gantz Chap 241 27/12/2014

gantz Chap 242 27/12/2014

gantz Chap 243 27/12/2014

gantz Chap 244 27/12/2014

gantz Chap 245 27/12/2014

gantz Chap 246 27/12/2014

gantz Chap 247 27/12/2014

Gantz Chap 248 27/12/2014

gantz Chap 249 27/12/2014

gantz Chap 250 27/12/2014

gantz Chap 251 27/12/2014

gantz Chap 252 27/12/2014

gantz Chap 253 27/12/2014

Gantz Chap 254 27/12/2014

gantz Chap 255 27/12/2014

gantz Chap 256 27/12/2014

Gantz Chap 257 27/12/2014

gantz Chap 258 27/12/2014

gantz Chap 259 27/12/2014

Gantz Chap 260 27/12/2014

gantz Chap 261 27/12/2014

gantz Chap 262 27/12/2014

gantz Chap 263 27/12/2014

gantz Chap 264 27/12/2014

Gantz Chap 265 27/12/2014

gantz Chap 266 27/12/2014

gantz Chap 267 27/12/2014

gantz Chap 268 27/12/2014

Gantz Chap 269 27/12/2014

Gantz Chap 270 27/12/2014

Gantz Chap 271 27/12/2014

Gantz Chap 272 27/12/2014

Gantz Chap 273 27/12/2014

Gantz Chap 274 27/12/2014

Gantz Chap 275 27/12/2014

Gantz Chap 276 27/12/2014

Gantz Chap 277 27/12/2014

gantz Chap 278 27/12/2014

Gantz Chap 279 27/12/2014

Gantz Chap 280 27/12/2014

Gantz Chap 281 27/12/2014

gantz Chap 282 27/12/2014

gantz Chap 283 27/12/2014

gantz Chap 284 27/12/2014

gantz Chap 285 27/12/2014

gantz Chap 286 27/12/2014

Gantz Chap 287 27/12/2014

Gantz Chap 288 27/12/2014

gantz Chap 289 27/12/2014

gantz Chap 290 27/12/2014

gantz Chap 291 27/12/2014

gantz Chap 292 27/12/2014

gantz Chap 293 27/12/2014

gantz Chap 294 27/12/2014

gantz Chap 295 27/12/2014

gantz Chap 296 27/12/2014

gantz Chap 297 27/12/2014

gantz Chap 298 27/12/2014

gantz Chap 299 27/12/2014

gantz Chap 300 27/12/2014

Gantz Chap 301 27/12/2014

gantz Chap 302 27/12/2014

Gantz Chap 303 27/12/2014

gantz Chap 304 27/12/2014

gantz Chap 305 27/12/2014

Gantz Chap 306 27/12/2014

gantz Chap 307 27/12/2014

Gantz Chap 308 27/12/2014

gantz Chap 309 27/12/2014

gantz Chap 310 27/12/2014

gantz Chap 311 27/12/2014

Gantz Chap 312 27/12/2014

gantz Chap 313 27/12/2014

gantz Chap 314 27/12/2014

gantz Chap 315 27/12/2014

gantz Chap 316 27/12/2014

gantz Chap 317 27/12/2014

gantz Chap 318 27/12/2014

Gantz Chap 319 27/12/2014

gantz Chap 320 27/12/2014

Gantz Chap 321 27/12/2014

Gantz Chap 322 27/12/2014

Gantz Chap 323 27/12/2014

Gantz Chap 324 27/12/2014

Gantz Chap 325 27/12/2014

Gantz Chap 326 27/12/2014

gantz Chap 327 27/12/2014

gantz Chap 328 27/12/2014

Gantz Chap 329 27/12/2014

Gantz Chap 330 27/12/2014

Gantz Chap 331 27/12/2014

Gantz Chap 332 27/12/2014

Gantz Chap 333 27/12/2014

Gantz Chap 334 27/12/2014

Gantz Chap 335 27/12/2014

Gantz Chap 336 27/12/2014

Gantz Chap 337 27/12/2014

Gantz Chap 338 27/12/2014

Gantz Chap 339 27/12/2014

Gantz Chap 340 tiếng việt 27/12/2014

gantz Chap 341 27/12/2014

Gantz Chap 342 - fix 27/12/2014

Gantz Chap 343 - fix 27/12/2014

Gantz Chap 344 - fix 27/12/2014

Gantz Chap 345 - fix 27/12/2014

gantz Chap 346 04/01/2016

gantz Chap 347 04/01/2016

gantz Chap 348 04/01/2016

gantz Chap 349 04/01/2016

Gantz Chap 350 25/10/2011

Gantz Chap 351 10/11/2011

Gantz Chap 352 22/11/2011

Gantz Chap 353 13/12/2011

gantz Chap 354 24/12/2011

Gantz Chap 355 05/01/2012

Gantz Chap 356 04/02/2012

Gantz Chap 357 17/02/2012

Gantz Chap 358 08/03/2012

Gantz Chap 359 13/03/2012

Gantz Chap 360 28/03/2012

Gantz Chap 361 21/04/2012

Gantz Chap 362 30/04/2012

gantz Chap 363 14/05/2012

gantz Chap 364 26/05/2012

gantz Chap 365 10/06/2012

gantz Chap 366 23/06/2012

Gantz Chap 367 08/07/2012

Gantz Chap 368 19/07/2012

Gantz Chap 369 27/10/2012

Gantz Chap 370 28/10/2012

Gantz Chap 371 09/11/2012

Gantz Chap 372 09/11/2012

Gantz Chap 373 09/11/2012

Gantz Chap 374 26/03/2013

Gantz Chap 375 27/03/2013

Gantz Chap 376 01/04/2013

Gantz Chap 377 02/04/2013

Gantz Chap 378 03/04/2013

gantz Chap 379 04/04/2013

gantz Chap 380 20/04/2013

Gantz Chap 381 18/05/2013

Gantz Chap 382 08/06/2013

gantz Chap 383 10/07/2013

Gantz Osaka Special 001 27/12/2014

Gantz Osaka Special 002 27/12/2014