Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cánh cổng chiến tranh

Cánh cổng chiến tranh

9.7/10 trên tổng số 397 lượt đánh giá

Lượt xem: 244,792
Tên khác: Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri
Thể loại: Seinen, Harem, Fantasy, Adventure
Tác giả: YANAI Takumi, SAO Satoru
Nguồn truyện: Lhmanga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cánh cổng chiến tranh:

Một ngày trong thế kỷ 21, một cánh cổng mở ra ở giữa quận Ginza của Tokyo. Binh lính và các sinh vật kỳ lạ bước ra từ cánh cửa , và họ nhanh chóng biến Ginza thành địa ngục. Cánh cửa dường như kết nối Nhật Bản vào một thế giới khác, một thế giới với một đế chế chiến binh và nhiều sinh vật siêu nhiên. Lực lượng tự vệ Nhật Bản đã quyết định gửi một nhóm nhỏ, do một người lính cũng là một otaku, sang thế giới khác làm nhiệm vụ trinh sát. Họ đang có nghĩa vụ là tìm hiểu những gì họ có thể về đế chế (và kế hoạch của mình), trên thế giới, và người dân.. Và bla bla bla ~ xem rồi biết ~~

Danh sách chương

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 001 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 002 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 003 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 004 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 005 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 006 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 007 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 008 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 009 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 010 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 011 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 012 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 013 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 014 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 015 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 016 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 017 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 018 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 019 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 020 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 021 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 022 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 023 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 024 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 025 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 026 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 027 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 028 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 029 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 030 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 031 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 032 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 033 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 034 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 035 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 036 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 037 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 038 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 039 - fix 24/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 040 - fix 25/01/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 041 - fix 07/02/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 042 - fix 12/02/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 043 - fix 16/02/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 044 - fix 20/02/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 045 09/04/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 046 01/06/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 047 08/07/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 048 01/08/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 049 TV 07/10/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 050 TV 10/11/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 051.1 TV 08/12/2015

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 052 TV 04/01/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 053 TV 08/02/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 054 TV 18/03/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 054.1 TV 26/04/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 055 TV 02/05/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 056 TV 01/12/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 057 TV 28/12/2016

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 058 TV 03/01/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 059 TV 03/01/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 060 TV 10/01/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 060.5 TV 13/01/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 061 TV 18/01/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 061.2 TV 25/04/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 062 TV 13/08/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 063 TV 25/08/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 064 TV 06/09/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 065 TV 18/09/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 066 RAW 08/10/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 066 TV 18/10/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 067 RAW 08/10/2017

Gate – Jietai Kare No Chi Nite Kaku Tatakeri Chap 068 RAW 08/10/2017