Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Girl And Science

Girl And Science

6.4/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá

Lượt xem: 317,446
Tên khác: 妹子与科学;
Thể loại: Manhua, Supernatural, Sci-Fi, Adventure
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Girl And Science:

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp

Danh sách chương

Girl And Science Chap 001 07/11/2016

Girl And Science Chap 002 07/11/2016

Girl And Science Chap 003 07/11/2016

Girl And Science Chap 004 07/11/2016

Girl And Science Chap 005 07/11/2016

Girl And Science Chap 006 07/11/2016

Girl And Science Chap 007 07/11/2016

Girl And Science Chap 008 07/11/2016

Girl And Science Chap 009 07/11/2016

Girl And Science Chap 010 07/11/2016

Girl And Science Chap 011 08/11/2016

Girl And Science Chap 012 08/11/2016

Girl And Science Chap 013 10/11/2016

Girl And Science Chap 014 10/11/2016

Girl And Science Chap 015 10/11/2016

Girl And Science Chap 016 10/11/2016

Girl And Science Chap 017 12/11/2016

Girl And Science Chap 018 12/11/2016

Girl And Science Chap 019 13/11/2016

Girl And Science Chap 020 14/11/2016

Girl And Science Chap 021 14/11/2016

Girl And Science Chap 022 16/11/2016

Girl And Science Chap 023 18/11/2016

Girl And Science Chap 024 19/11/2016

Girl And Science Chap 025 21/11/2016

Girl And Science Chap 026 22/11/2016

Girl And Science Chap 027 23/11/2016

Girl And Science Chap 028 25/11/2016

Girl And Science Chap 029 29/11/2016

Girl And Science Chap 030 03/12/2016

Girl And Science Chap 031 05/12/2016

Girl And Science Chap 032 06/12/2016

Girl And Science Chap 033 07/12/2016

Girl And Science Chap 034 10/12/2016

Girl And Science Chap 035 14/12/2016

Girl And Science Chap 036 21/12/2016

Girl And Science Chap 037 25/12/2016

Girl And Science Chap 038 14/01/2017

Girl And Science Chap 039 14/01/2017

Girl And Science Chap 040 15/01/2017

Girl And Science Chap 041 19/01/2017

Girl And Science Chap 042 29/05/2017

Girl And Science Chap 043 01/06/2017

Girl And Science Chap 044 01/06/2017

Girl And Science Chap 045 07/06/2017

Girl And Science Chap 046 07/06/2017

Girl And Science Chap 047 17/06/2017

Girl And Science Chap 048 17/06/2017

Girl And Science Chap 049 17/06/2017

Girl And Science Chap 050 19/06/2017

Girl And Science Chap 051 24/06/2017

Girl And Science Chap 052 26/06/2017

Girl And Science Chap 053 26/06/2017

Girl And Science Chap 054 29/06/2017

Girl And Science Chap 055 05/07/2017

Girl And Science Chap 056 13/07/2017

Girl And Science Chap 057 13/07/2017

Girl And Science Chap 058 15/07/2017

Girl And Science Chap 059 20/07/2017

Girl And Science Chap 060 23/07/2017

Girl And Science Chap 061 25/07/2017

Girl And Science Chap 062 02/01/2019

Girl And Science Chap 063 02/01/2019

Girl And Science Chap 064 02/01/2019

Girl And Science Chap 065 02/01/2019

Girl And Science Chap 066 02/01/2019

Girl And Science Chap 067 02/01/2019

Girl And Science Chap 068 02/01/2019

Girl And Science Chap 069 02/01/2019

Girl And Science Chap 070 02/01/2019

Girl And Science Chap 071 02/01/2019

Girl And Science Chap 072 02/01/2019

Girl And Science Chap 073 02/01/2019

Girl And Science Chap 074 02/01/2019

Girl And Science Chap 075 02/01/2019

Girl And Science Chap 076 02/01/2019

Girl And Science Chap 077 02/01/2019

Girl And Science Chap 078 02/01/2019

Girl And Science Chap 079 03/01/2019

Girl And Science Chap 080 04/01/2019

Girl And Science Chap 081 04/01/2019

Girl And Science Chap 082 04/01/2019

Girl And Science Chap 083 05/01/2019

Girl And Science Chap 084 06/01/2019

Girl And Science Chap 085 06/01/2019

Girl And Science Chap 086 08/01/2019

Girl And Science Chap 087 09/01/2019

Girl And Science Chap 088 09/01/2019

Girl And Science Chap 089 10/01/2019

Girl And Science Chap 090 10/01/2019

Girl And Science Chap 091 11/01/2019

Girl And Science Chap 092 12/01/2019

Girl And Science Chap 093 13/01/2019

Girl And Science Chap 094 16/01/2019

Girl And Science Chap 095 16/01/2019

Girl And Science Chap 096 16/01/2019

Girl And Science Chap 097 17/01/2019

Girl And Science Chap 098 18/01/2019

Girl And Science Chap 099 19/01/2019

Girl And Science Chap 100 20/01/2019

Girl And Science Chap 101 21/01/2019

Girl And Science Chap 102 22/01/2019

Girl And Science Chap 103 23/01/2019

Girl And Science Chap 104 24/01/2019

Girl And Science Chap 105 25/01/2019

Girl And Science Chap 106 27/01/2019

Girl And Science Chap 107 30/01/2019

Girl And Science Chap 108 30/01/2019

Girl And Science Chap 109 30/01/2019

Girl And Science Chap 110 19/02/2019

Girl And Science Chap 111 05/06/2019

Girl And Science Chap 112 05/06/2019

Girl And Science Chap 113 05/06/2019

Girl And Science Chap 114 05/06/2019

Girl And Science Chap 114 06/06/2019

Girl And Science Chap 115 06/06/2019

Girl And Science Chap 116 07/06/2019

Girl And Science Chap 117 07/06/2019

Girl And Science Chap 118 07/06/2019

Girl And Science Chap 119 08/06/2019

Girl And Science Chap 120 09/06/2019

Girl And Science Chap 121 10/06/2019

Girl And Science Chap 122 11/06/2019

Girl And Science Chap 123 12/06/2019

Girl And Science Chap 124 13/06/2019

Girl And Science Chap 125 14/06/2019

Girl And Science Chap 126 15/06/2019

Girl And Science Chap 127 16/06/2019

Girl And Science Chap 127 19/06/2019

Girl And Science Chap 128 17/06/2019

Girl And Science Chap 128 20/06/2019

Girl And Science Chap 129 20/06/2019

Girl And Science Chap 130 20/06/2019

Girl And Science Chap 131 21/06/2019

Girl And Science Chap 132 22/06/2019

Girl And Science Chap 133 23/06/2019

Girl And Science Chap 134 24/06/2019

Girl And Science Chap 135 25/06/2019

Girl And Science Chap 136 26/06/2019