Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Go

Go

7.6/10 trên tổng số 3,116 lượt đánh giá

Lượt xem: 12,071,045
Tên khác: Go
Thể loại: Manhwa, Seinen, Romance, Ecchi, Comedy
Tác giả: Worin
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Go:

Một thằng liệt dương, phế chưa từng. Bất ngờ hết liệt và trở thành tờ rym thần luôn :v

Bí quyết là từ đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?

Đọc đi rồi biết :3

Danh sách chương

Go chap 000 25/11/2015

Go chap 001 27/11/2015

Go chap 002 28/11/2015

Go chap 003 TV 29/11/2015

Go chap 004 TV 29/11/2015

Go chap 005 TV 01/12/2015

Go chap 006 TV 02/12/2015

Go chap 007 TV 02/12/2015

Go chap 008 TV 06/12/2015

Go chap 009 TV 09/12/2015

Go chap 010 TV 17/12/2015

Go chap 011 TV 24/12/2015

Go chap 012 TV 01/01/2016

Go chap 013 TV 07/01/2016

Go chap 014 TV 15/01/2016

Go chap 015 TV - fix 21/01/2016

Go chap 016 - fix 27/01/2016

Go chap 017 TV 03/02/2016

Go chap 018 TV 11/02/2016

Go chap 019 TV 18/02/2016

Go chap 020 TV 26/02/2016

Go chap 021 04/03/2016

Go chap 022 13/03/2016

Go chap 023 22/03/2016

Go chap 024 29/03/2016

Go chap 025 01/04/2016

Go chap 026 06/04/2016

Go chap 027 13/04/2016

Go chap 028 21/04/2016

Go chap 029 28/04/2016

Go chap 030 06/05/2016

Go chap 031 11/05/2016

Go chap 032 19/05/2016

Go chap 033 26/05/2016

Go chap 034 15/06/2016

Go chap 035 22/06/2016

Go chap 036 29/06/2016

Go chap 037 06/07/2016

Go chap 038 13/07/2016

Go chap 039 20/07/2016

Go chap 040 27/07/2016

Go chap 041 03/08/2016

Go chap 042 10/08/2016

Go chap 043 17/08/2016

Go chap 044 24/08/2016

Go chap 045 01/09/2016

Go chap 045.5 07/09/2016

Go chap 046 15/09/2016

Go chap 047 22/09/2016

Go chap 048 29/09/2016

Go chap 049 06/10/2016

Go chap 050 13/10/2016

Go chap 051 19/10/2016

Go chap 052 27/10/2016

Go chap 053 03/11/2016

Go chap 054 09/11/2016

Go chap 055 16/11/2016

Go chap 056 23/11/2016

Go chap 057 30/11/2016

Go chap 058 08/12/2016

Go chap 059 14/12/2016

Go chap 060 21/12/2016

Go chap 061 29/12/2016

Go chap 062 06/01/2017

Go chap 063 11/01/2017

Go chap 064 19/01/2017

Go chap 065 25/01/2017

Go chap 066 02/02/2017

Go chap 067 08/02/2017

Go chap 068 16/02/2017

Go chap 069 08/03/2017

Go chap 070 02/03/2017

Go chap 071 10/03/2017

Go chap 072 19/03/2017

Go chap 073 25/03/2017

Go chap 074 01/04/2017

Go chap 075 06/04/2017

Go chap 076 13/04/2017

Go chap 077 20/04/2017

Go chap 078 26/04/2017

Go chap 079 03/05/2017

Go chap 080 10/05/2017

Go chap 081 19/05/2017

Go chap 082 25/05/2017

Go chap 083 03/06/2017

Go chap 084 09/06/2017

Go chap 085 16/06/2017

Go chap 086 23/06/2017

Go chap 087 30/06/2017

Go chap 088 05/07/2017

Go chap 089 13/07/2017

Go chap 090 21/07/2017

Go chap 091 27/07/2017

Go Chap 092 14/08/2017

Go Chap 093 19/08/2017

Go Chap 094 27/08/2017

GO chap 095 31/08/2017

GO chap 096 10/09/2017

GO chap 097 25/09/2017

GO chap 097.5 25/09/2017

GO chap 098 03/10/2017

GO chap 098.5 03/10/2017

GO chap 099 09/10/2017

GO chap 099.5 09/10/2017

GO chap 100 23/10/2017

GO chap 100.5 23/10/2017

GO chap 101 30/10/2017

GO chap 101.5 30/10/2017

GO chap 102 12/11/2017

GO chap 102.5 12/11/2017

GO chap 103 24/11/2017

GO chap 103.5 24/11/2017

GO chap 104 05/12/2017

GO chap 104.5 05/12/2017

GO chap 105 11/12/2017

GO chap 105.5 11/12/2017

GO chap 106 24/12/2017

GO chap 106.5 24/12/2017

GO chap 107 02/01/2018

GO chap 107.5 02/01/2018

GO chap 108 10/01/2018

GO chap 108.5 10/01/2018

GO chap 109 17/01/2018

GO chap 109.5 17/01/2018

GO chap 110 30/01/2018

GO chap 110.5 30/01/2018

GO chap 111 07/02/2018

GO chap 111.5 07/02/2018

GO chap 112 20/02/2018

GO chap 112.5 20/02/2018

GO chap 113 01/03/2018

GO chap 113.5 01/03/2018

GO chap 114 13/03/2018

GO chap 114.5 13/03/2018

GO chap 115 18/03/2018

GO chap 115.5 18/03/2018

GO chap 116 29/03/2018

GO chap 116.5 29/03/2018

GO chap 117 11/04/2018

GO chap 117.5 18/04/2018

GO chap 118 18/04/2018

GO chap 118.5 18/04/2018