Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gosu

Gosu

9.3/10 trên tổng số 727 lượt đánh giá

Lượt xem: 3,386,596
Tên khác: CƯƠNG LĨNH - CAO THỦ BÍ ẨN
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Historical, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo
Nguồn truyện: LHManga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gosu:

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!

Danh sách chương

Gosu Chap 000 14/12/2015

Gosu Chap 001 14/12/2015

Gosu Chap 002 14/12/2015

Gosu Chap 003 14/12/2015

Gosu Chap 004 14/12/2015

Gosu Chap 005 14/12/2015

Gosu Chap 006 14/12/2015

Gosu Chap 007 14/12/2015

Gosu Chap 008 23/12/2015

Gosu Chap 009 25/12/2015

Gosu Chap 010 27/12/2015

Gosu Chap 011 29/12/2015

Gosu Chap 012 31/12/2015

Gosu Chap 013 03/01/2016

Gosu Chap 014 07/01/2016

Gosu Chap 015 08/01/2016

Gosu Chap 016 09/01/2016

Gosu Chap 017 12/01/2016

Gosu Chap 018 13/01/2016

Gosu Chap 019 15/01/2016

Gosu Chap 020 27/01/2016

Gosu Chap 021 31/01/2016

Gosu Chap 022 - fix 06/02/2016

Gosu Chap 023 13/02/2016

Gosu Chap 024 18/02/2016

Gosu Chap 025 26/02/2016

Gosu Chap 026 03/03/2016

Gosu Chap 027 09/03/2016

Gosu Chap 028 16/03/2016

Gosu Chap 029 TV 23/03/2016

Gosu Chap 030 TV 30/03/2016

Gosu Chap 031 TV 06/04/2016

Gosu Chap 032 TV 13/04/2016

Gosu Chap 033 TV 19/04/2016

Gosu Chap 034 TV 26/04/2016

Gosu Chap 035 TV 03/05/2016

Gosu Chap 036 TV 11/05/2016

Gosu Chap 037 18/05/2016

Gosu Chap 038 TV 26/05/2016

Gosu Chap 039 TV 01/06/2016

Gosu Chap 040 TV 08/06/2016

Gosu Chap 041 TV 15/06/2016

Gosu Chap 042 TV 22/06/2016

Gosu Chap 043 TV - Fixed 29/06/2016

Gosu Chap 044 TV - Fixed 06/07/2016

Gosu Chap 045 TV 13/07/2016

Gosu Chap 046 TV 21/07/2016

Gosu Chap 047 TV 27/07/2016

Gosu Chap 048 TV 04/08/2016

Gosu Chap 049 TV 10/08/2016

Gosu Chap 050 TV 17/08/2016

Gosu Chap 051 TV 24/08/2016

Gosu Chap 052 TV 31/08/2016

Gosu Chap 053 TV 07/09/2016

Gosu Chap 054 TV 14/09/2016

Gosu Chap 055 TV 21/09/2016

Gosu Chap 056 TV 05/10/2016

Gosu Chap 057 TV 12/10/2016

Gosu Chap 058 TV 19/10/2016

Gosu Chap 059 TV 26/10/2016

Gosu Chap 060 TV 02/11/2016

Gosu Chap 061 TV 09/11/2016

Gosu Chap 062 TV 16/11/2016

Gosu Chap 063 TV 23/11/2016

Gosu Chap 064 TV 30/11/2016

Gosu Chap 065 TV 07/12/2016

Gosu Chap 066 TV 14/12/2016

Gosu Chap 067 TV 21/12/2016

Gosu Chap 068 TV 29/12/2016

Gosu Chap 069 TV 04/01/2017

Gosu Chap 070 TV 11/01/2017

Gosu Chap 071 TV 18/01/2017

Gosu Chap 072 TV 03/02/2017

Gosu Chap 073 TV 08/02/2017

Gosu Chap 074 TV 16/02/2017

Gosu Chap 075 TV 21/02/2017

Gosu Chap 076 TV 27/02/2017

Gosu Chap 077 TV 06/03/2017

Gosu Chap 078 TV 09/03/2017

Gosu Chap 079 TV 18/03/2017

Gosu Chap 080 TV 22/03/2017

Gosu Chap 081 TV 08/04/2017

Gosu Chap 082 TV 12/04/2017

Gosu Chap 083 TV 14/04/2017

Gosu Chap 084 TV 26/04/2017

Gosu Chap 085 TV 28/04/2017

Gosu Chap 086 TV - END Season 1 04/05/2017

Gosu Chap 087 TV - Season 2 10/08/2017

Gosu Chap 088 TV - Season 2 10/08/2017

Gosu Chap 089 TV - Season 2 10/08/2017

Gosu Chap 090 TV - Season 2 20/10/2017

Gosu Chap 091 TV - Season 2 21/10/2017

Gosu Chap 092 TV - Season 2 22/10/2017

Gosu Chap 093 TV - Season 2 23/10/2017

Gosu Chap 094 TV - Season 2 25/10/2017

Gosu Chap 095 TV - Season 2 25/10/2017

Gosu Chap 096 TV - Season 2 26/10/2017

Gosu Chap 097 TV - Season 2 14/11/2017

Gosu Chap 098 TV - Season 2 30/11/2017

Gosu Chap 099 TV - Season 2 30/11/2017

Gosu Chap 100 TV - Season 2 12/12/2017

Gosu Chap 101 TV - Season 2 29/12/2017

Gosu Chap 102 TV - Season 2 02/01/2018

Gosu Chap 103 TV - Season 2 06/01/2018

Gosu Chap 104 TV - Season 2 11/01/2018

Gosu Chap 105 TV - Season 2 11/01/2018

Gosu Chap 106 TV - Season 2 26/01/2018

Gosu Chap 107 TV - Season 2 20/02/2018

Gosu Chap 108 TV - Season 2 10/03/2018

Gosu Chap 109 TV - Season 2 02/05/2018

Gosu Chap 110 TV - Season 2 06/05/2018

Gosu Chap 111 TV - Season 2 29/07/2018

Gosu Chap 112 TV - Season 2 10/10/2018

Gosu Chap 113 TV - Season 2 16/10/2018

Gosu Chap 114 TV - Season 2 24/11/2018

Gosu Chap 115 TV - Season 2 24/11/2018

Gosu Chap 116 TV - Season 2 24/11/2018

Gosu Chap 117 TV - Season 2 24/11/2018

Gosu Chap 118 TV - Season 2 24/11/2018

Gosu Chap 119 TV - Season 2 01/12/2018

Gosu Chap 120 TV - Season 2 01/12/2018

Gosu Chap 121 TV - Season 2 08/12/2018

Gosu Chap 122 TV - Season 2 08/12/2018